Administration

Direktorius

Direktoriaus pavaduotojas ūkinei veiklai

ARŪNAS ANTANAITIS

Konsultantė ugdymo programų vykdymui

doc. dr. REGINA KONTAUTIENĖ

Administratorė

ŽIVILĖ DOMKIENĖ

Duomenų apsaugos pareigūnė ir informacinių sistemų koordinatorė

ROMUALDA ČIARIENĖ

Komunikacijos specialistė

Elena Burbienė

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriai (Kretingos g. 44):

Pagrindinio ugdymo (5–7 klasės) – vadovė

Inga Navickaitė

Tel. +370 675 54574
inga.n@klaipedoslicejus.lt

Pagrindinio ugdymo (8, I–II klasės) – vadovė

dr. Ilona Rupšienė

Tel. +370 616 92938
ilona.r@klaipedoslicejus.lt

Vidurinio ugdymo (III–IV klasės) – vadovė

Inga Lukauskienė

Tel. +370 687 11942
inga.l@klaipedoslicejus.lt

Tarptautinio bakalaureato (IB) skyrius – vadovė

Ramunė Petrauskienė

Tel. +370 615 55377
ramune.p@klaipedoslicejus.lt