In grades 5-8

Priėmimas į pagrindinio ugdymo I pakopos 5-8 klases 2021-2022 m. m.

Džiaugiamės, kad svarstote galimybę leisti savo vaiką į privačią mokyklą – Klaipėdos licėjų.
Priėmimas vyksta visus mokslo metus, kol klasėse yra laisvų vietų.
Naujų mokinių registracija Klaipėdos licėjuje prasideda nuo tų kalendorinių metų, kuriais vaikas pradės lankyti mokyklą, t.y. sausio mėnesio pirmą darbo dieną.

2021/2022 mokslo metais kviečiame mokinius į šias pagrindinio ugdymo klases.

 • Į penktą klasę - vaikus, gimusius 2010 metais
 • Į šeštą klasę - vaikus, gimusius 2009 metais
 • Į septintą - priimsime vaikus, gimusius 2008 metais
 • Į aštuntą klasę - vaikus, gimusius 2007 metais

2021/2022 metais kviečiame mokinius į šias dvikalbio ugdymo klases.

 • Į penktą dvikalbio (lietuvių-anglų k.) ugdymo klasę - vaikus, gimusius 2010 metais
 • Į penktą dvikalbio (rusų- anglų k.) ugdymo klasę - vaikus, gimusius 2010 metais

2021/2022 metais kviečiame mokinius į tarptautinio bakalaureato (IB MYP) programos klases.

 • Į šeštą klasę - vaikus, gimusius 2009 metais
 • Į septintą - vaikus, gimusius 2008 metais
 • Į aštuntą - vaikus, gimusius 2007 metais

Priėmimo etapai:

 • registracija (internetu);
 • pokalbis su komunikacijos specialistu;
 • žinių, gebėjimų ir suvokimo testas;
 • mokinio tėvų informavimas apie testo rezultatus;
 • motyvacinis pokalbis su mokyklos vadovu, kartu dalyvaujant vaikui;
 • rezultatų paskelbimas;
 • prašymo pateikimas ir sutarties pasirašymas (pildoma popierinė forma Klaipėdos licėjuje);
 • sutarties pasirašymas.

Reikalingi dokumentai:

 • prašymas;
 • vaiko gimimo liudijimo arba paso kopija;
 • dvi vaiko nuotraukos dokumentams;
 • vaiko sveikatos pažymėjimas;
 • pasiekimų ir pažangos vertinimas iš buvusios mokyklos.

Pagrindinio ugdymo (5-8 klasės) kaina 2021-2022 m. m.

 • 4700 Eur metams, mokant 10 įmokų per metus
 • 4500 Eur metams, mokant 1 įmoką per metus

Pagrindinio ugdymo (5 klasė) pagal dvikalbio ugdymo (lietuvių- anglų k.) programą kaina 2021-2022 m. m.

 • 5200 Eur metams, mokant 10 įmokų per metus
 • 5100 Eur metams, mokant 1 įmoką per metus

Pagrindinio ugdymo (6-8 klasės) pagal tarptautinio bakalaureato (IB MYP) programą kaina 2021-2022 m. m.

 • 5500 Eur metams, mokant 10 įmokų per metus
 • 5300 Eur metams, mokant 1 įmoką per metus

Papildomai kainuoja

 • 40 Eur – žinių, gebėjimų ir suvokimo testas
 • Įstojus į mokyklą mokamas vienkartinis stojamasis mokestis 900 eurų. Sumokėjus stojamąjį mokestį mokinys įtraukiamas į mokyklos mokinių sąrašus. Stojamasis mokestis yra vienkartinis ir negrąžinamas. Į jį įskaičiuotos priėmimo procedūros, vadovėliai, ugdymo programos, mokinio darbo vietos paruošimas.
 • Papildomos individualios ir grupinės mokomųjų dalykų konsultacijos pagal iš anksto su mokinio tėvais aptartą pagalbos vaikui planą
 • Papildomi psichologo užsiėmimai (esant poreikiui)
 • Ekskursijos, kai kurie klasės ir mokyklos renginiai
 • Asmeninės mokinio mokymosi priemonės, kurias užsako mokykla: skirtos užsienio kalbų mokymui(si), įvairių mokomųjų dalykų pratybų sąsiuviniai, kūno kultūros ir choreografijos aprangos ir kt.
 • Kai kurių konkursų, olimpiadų, varžybų dalyvio mokesčiai
 • Maitinimas

Taikomos nuolaidos už mokslą

 • Jei Klaipėdos licėjuje mokosi ir už mokslą moka vienas ir daugiau tos pačios šeimos vaikų, antram ir kitiems vaikams stojamasis mokestis ir metinis mokestis už mokslą sumažinamas 20 proc.
 • Jei Klaipėdos licėjuje mokosi vaikas, kuris gauna Licėjaus stipendiją, tai antram tos pačios šeimos vaikui nuolaida už mokslą netaikoma.
 • Mokestis už mokslą gali būti sumažintas tėvų prašymu dėl reikšmingų šeimos finansinių aplinkybių.

Dėl mokinio priėmimo prašytume susisiekti su komunikacijos specialiste Birute Banevičiene (birute.b@klaipedoslicejus.lt) arba direktorės pavaduotoja Ramune Petrauskiene tel. nr. 8 615 55377, ramune.p@klaipedoslicejus.lt ir susitarti dėl individualaus susitikimo  mokykloje ugdymo klausimams aptarti.