Į 5-8 klases

Tiesesnis kelias į geriausius pasaulio universitetus!

Klaipėdos licėjus kviečia mokytis pagal 1-5 / 6-10 / 11-12 klasių tarptautinio bakalaureato (IB) programas

Kembridžo, Oksfordo, Stanfordo, Aarhus universitetai – tai tik keletas pasaulio universitetų, kuriuose vertinamas tarptautinio bakalaureato diplomas

Programą pripažįsta 2000 universitetų pasaulyje

IB diplomas atveria galimybes gauti dideles nuolaidas mokslui, studijų kreditus, stipendijas ir kitą su stojimu susijusią naudą daugelyje geriausių pasaulio universitetų

Į mokymo kokybės gerinimo priemones investuota apie 430 tūkst. eurų

Klaipeda Lyceum is a Candidate School for the Middle Years Programme. This school is pursuing authorization as an IB World School. These are schools that share a common philosophy-a commitment to high quality, challenging, international education that Klaipeda Lyceum believes is important for our school.

*Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme, or the Career-related Programme (CP). Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted. For further information about the IB and its programmes, visit www.ibo.org

Dėmesio 5-10 klasių mokiniams!

 • IB PYP (angl. International Baccalaureate Primary Years Programme) skirta 1-5 klasių mokiniams
 • IB MYP (angl. International Baccalaureate Middle Years Programme) skirta 6-10 klasių mokiniams
 • Į parengiamąsias IB PYP programas mokytis pagal dvikalbio ugdymo programą kviečiami būsimi 5 klasių mokiniai
 • Mokymas vyksta lietuvių-anglų kalbomis. Anglų kalba integruota į kiekvieno mokomojo dalyko turinį
 • Mokomasi įgyti žinių, tyrinėti, kritinio mąstymo, analizuoti, argumentuoti, formuluoti mintis, ištirti eksperimentuojant, aiškiai komentuoti, komunikuoti, būti kūrybiškais, skaityti, domėtis, remtis ir mokslo šaltiniais, įvertinant reiškinius, interpretuoti ir pan.
 • Registracija mokytis klaipedoslicejus.lt/registracija iki kovo 4 d. Likus laisvų vietų registracija bus tęsiama iki kovo 17 d

Kainos

 • Investicija į vaiko ugdymą: 550 €/mėn. + tarptautinio bakalaureato programos mokestis 5-8 ir I-IV gimnazijos klasėse: 150 €/mėn.

Registracija

Klaipėdos licėjus įsteigtas 1995 metais. Mokykla patenka tarp trijų geriausių mokyklų Lietuvoje, lyderiauja tarp geriausių Lietuvos gimnazijų, ne vienerius metus tvirtai išlaiko aukščiausias pozicijas geriausių Lietuvos mokyklų reitinguose.

Mokiniams, pageidaujantiems mokytis Klaipėdos licėjuje, atliekami mokinių žinių ir gebėjimų diagnostiniai testai, turint tikslą įvertinti mokinių mokymosi pasiekimų lygį, suplanuoti reikiamą pagalbą pagilintam mokymui ir galimoms mokymosi spragoms įveikti. Testai pagal klases ir programas atliekami iš šių mokomųjų dalykų:

į 1–8 klases ir į II-III gimnazijos klases – lietuvių k., matematika.

Į tarptautinio bakalaureato klases – papildomai vertinamos anglų k. žinios.

Laikas: 2022-03-05, 11.00 val.

Vieta: Kretingos g. 44, Klaipėda (E. Burbienė, T. Raibys, R. Petrauskienė, B. Banevičienė)

Papildomas testavimas, esant laisvų vietų – 2022-03-19, 11 val.

Registracija testams: www.klaipedoslicejus.lt/registracija

Testavimo mokestis: 50 €

Priėmimas į pagrindinio ugdymo I pakopos 5-8 klases 2022-2023 m. m.

Džiaugiamės, kad svarstote galimybę leisti savo vaiką į privačią mokyklą – Klaipėdos licėjų.
Priėmimas vyksta visus mokslo metus, kol klasėse yra laisvų vietų.
Dėl registracijos kviečiame susisiekti su Klaipėdos licėjaus komunikacijos specialiste Birute Banevičiene tel. 370 612  04364.

Priėmimo etapai:

 • registracija (internetu);
 • pokalbis su komunikacijos specialistu;
 • žinių ir gebėjimų diagnostiniai testai, turint tikslą įvertinti mokinių mokymosi pasiekimų lygį, suplanuoti reikiamą pagalbą pagilintam mokymui bei galimoms mokymosi spragoms įveikti;
 • mokinio tėvų informavimas apie testo rezultatus;
 • motyvacinis pokalbis su mokyklos vadovu, kartu dalyvaujant vaikui;
 • rezultatų paskelbimas;
 • prašymo pateikimas ir sutarties pasirašymas.

Reikalingi dokumentai:

 • prašymas;
 • vaiko gimimo liudijimo arba paso kopija;
 • dvi vaiko nuotraukos dokumentams;
 • vaiko sveikatos pažymėjimas;
 • pasiekimų ir pažangos vertinimas iš buvusios mokyklos.

Pagrindinio ugdymo (5-8 klasės) kaina 2022-2023 m. m.

 • 550 Eur mėnesiui, mokant 10 įmokų per metus

Pagrindinio ugdymo (5 klasė) pagal dvikalbio ugdymo (lietuvių- anglų k.) programą kaina 2022-2023 m. m.

 • Papildomas programos mokestis 150 Eur mėnesiui, mokant 10 įmokų per metus

Pagrindinio ugdymo (6-7 klasės) pagal tarptautinio bakalaureato (IB MYP) programą kaina 2022-2023 m. m.

 • Papildomas programos mokestis 150 Eur mėnesiui, mokant 10 įmokų per metus

Į UGDYMO KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

 • vaiko užimtumas ir ugdymas visą dieną (nuo 7.30 val. iki 17.30 val.);
 • pamokos pagal pagrindinio ugdymo programą;
 • papildomos pamokos: anglų k., inžinerijos, informatikos, antros užsienio kalbos, matematikos, biologijos, ekonomikos, karjeros ugdymo užsiėmimai, pagilintų dalykų moduliai. Gali būti skirtos ir kitos pamokos, atsižvelgiant į ugdymo programą ir mokinių poreikius.
 • nuolatinės pagrindinių mokomųjų dalykų konsultacijos pagal sudarytą tvarkaraštį (prieš pamokas ir po pamokų);
 • užsiėmimai pagal pagilintas dalykų mokymo programas;
 • gabių ir talentingų vaikų ugdymas, pagal jiems pritaikytą ugdymo turinį pamokose ir papildomas konsultacijas;
 • mokinių ruošimas mokslo, sporto ir meno dalykų olimpiadoms ir konkursams;
 • sistemingas ir nuoseklus vaiko individualios pažangos bei emocinės savijautos mokykloje vertinimas ir individualios pagalbos teikimas pagal sudarytą individualios pagalbos planą;
 • individualios ir grupinės konsultacijos mokiniui sugrįžus į mokyklą po ligos, patyrus laikinų mokymosi sunkumų;
 • mokslinė tiriamoji veikla;
 • namų darbų ruoša (5–6 kl.);
 • būreliai, studijos pagal sudarytą tvarkaraštį;
 • vaiko išsamus individualios pažangos vertinimas 2 k. per mokslo metus;
 • psichologo konsultacijos (5 užs. vienam vaikui per mokslo metus);
 • ugdymo karjerai specialisto konsultacijos;
 • individualūs pokalbiai su klasės vadovu, mokytojais ir pagalbos vaikui specialistais.

Kiti mokesčiai

 • 50 Eur – žinių, gebėjimų ir suvokimo testas
 • Įstojus į mokyklą mokamas vienkartinis stojamasis mokestis 1000 eurų. Sumokėjus stojamąjį mokestį mokinys įtraukiamas į mokyklos mokinių sąrašus. Stojamasis mokestis yra vienkartinis ir negrąžinamas. Į jį įskaičiuotos priėmimo procedūros, vadovėliai, ugdymo programos, mokinio darbo vietos paruošimas ir kt.
 • Papildomos individualios ir grupinės mokomųjų dalykų konsultacijos esant poreikiui dėl mokinio turimų mokymosi spragų pagal iš anksto su mokinio tėvais aptartą papildomos pagalbos vaikui planą
 • Papildomi psichologo užsiėmimai (esant poreikiui)
 • Ekskursijos, kai kurie klasės ir mokyklos renginiai (transportas, įėjimo bilietai)
 • Asmeninės mokinio mokymosi priemonės
 • Kai kurių konkursų, olimpiadų, varžybų dalyvio mokesčiai ir kt.
 • Maitinimas

Taikomos nuolaidos už mokslą

 • Jei Klaipėdos licėjuje mokosi ir už mokslą moka vienas ir daugiau tos pačios šeimos vaikų, antram ir kitiems vaikams stojamasis mokestis ir metinis mokestis už mokslą sumažinamas 20 proc.
 • Jei Klaipėdos licėjuje mokosi vaikas, kuris gauna Licėjaus stipendiją, tai antram tos pačios šeimos vaikui nuolaida už mokslą netaikoma.
 • Mokestis už mokslą gali būti sumažintas tėvų prašymu dėl reikšmingų šeimos finansinių aplinkybių. Mokesčio už mokslą sumažinimą svarsto speciali Licėjaus komisija.

Dėl mokinio priėmimo prašytume susisiekti su komunikacijos specialiste Birute Banevičiene, tel. nr. 8 612 04364, birute.b@klaipedoslicejus.lt arba direktorės pavaduotoja Ramune Petrauskiene tel. nr. 8 615 55377, ramune.p@klaipedoslicejus.lt ir susitarti dėl individualaus susitikimo  mokykloje ugdymo klausimams aptarti.