Administracija

Direktorė

doc. dr. Regina Kontautienė

regina.k@klaipedoslicejus.lt
Direktorės pavaduotoja ugdymui (3–8 kl.)

Elena Burbienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui (I–IV kl.) ir tarptautinėms programoms

Ramunė Petrauskienė

Direktorės pavaduotojas infrastruktūrai

Arūnas Antanaitis

Direktorės pavaduotojas administravimui

Kristijonas Mineikis

Direktorės pavaduoja informacinių sistemų valdymui ir ugdymo kokybės analizei

Inga Navickaitė

Vidurinio ugdymo (IV klasių) skyriaus vadovė

Inga Lukauskienė

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo (I-III klasių) skyriaus, inžinerinių mokslų mokymo grupės programos vadovė

Ilona Rupšienė

Lietuvių kalbos mokymo programos vadovė

Renata Lygnugarienė

Užsienio kalbų mokymo programos vadovė

Loreta Ložinskienė

Matematikos mokymo programos vadovė

Rasa Karapetian

Gamtos mokslų mokymo programos vadovė

Ingrida Rimkienė

Socialinių mokslų mokymo programos vadovas

Vaidas Pamparas

Pagrindinio ugdymo (IB MYP) programos rengimo koordinatorė

Aušra Kažukauskienė

Pagrindinio ugdymo (IB MYP) programos įgyvendinimo koordinatorė

Eglė Jonikaitė

Pedagoginės priežiūros specialistė, menų, sporto ir neformaliojo švietimo programos vadovė

Genovaitė Butkienė

Komunikacijos specialistė

Birutė Banevičienė

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriai (Kretingos g. 44):

Pagrindinio ugdymo (6–8 klasės) – vadovė

Elena Burbienė

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo (I–III klasės) – vadovė

dr. Ilona Rupšienė

Vidurinio ugdymo (IV klasės) – vadovė

Inga Lukauskienė

Tarptautinio bakalaureato (IB) skyrius – vadovė

Ramunė Petrauskienė