Pedagogai ir pagalbos vaikui specialistai

Lietuvių kalbos mokytoja

Galdikienė Ramunė

Lietuvių kalbos mokytoja

Griškutė Brigita

Lietuvių kalbos mokytoja

Kairienė Živilė

Lietuvių kalbos mokytoja

Lygnugarienė Renata

Lietuvių kalbos mokytoja

Lukauskienė Inga

Lietuvių kalbos mokytoja

Norkienė Auksė

Lietuvių kalbos mokytoja

Pauželienė Vitalija

Lietuvių kalbos mokytoja

Tamošaitienė Areta

Lietuvių kalbos mokytoja

Jokšienė Vaida

Anglų kalbos mokytoja

Dausynė Laineda

Anglų kalbos mokytoja

Gumuliauskienė Jurgita

Anglų kalbos mokytoja

Kažukauskienė Aušra

Anglų kalbos mokytoja

Kraujelytė-Matevičienė Milda Barbora

Anglų kalbos mokytoja

Ložinskienė Loreta

Anglų kalbos mokytoja

Parnarauskaitė Greta

TOK mokytoja

Petrauskienė Ramunė

Anglų kalbos mokytoja

Šmaižienė Lijana

Anglų kalbos mokytoja (šiuo metu vaiko priežiūros atostogose)

Valinčienė Daiva

Prancūzų kalbos mokytoja

Antanavičienė Dina

Vokiečių, italų kalbų mokytoja

Kazlauskienė Vaida

Vokiečių kalbos mokytoja

Kuprienė Laima

Ispanų kalbos mokytojas

Kulvietis Aleksas Eugenijus

Rusų kalbos mokytoja

Rybakova Svetlana

Matematikos mokytoja

Baronienė Virginija

Matematikos mokytoja

Dr. Dreižienė Lina

Matematikos mokytoja

Čypė Indrė

Matematikos mokytoja

Jančiauskienė Dovilija

Matematikos mokytoja

Jasinskienė Veronika

Matematikos mokytoja

Karapetian Rasa

Matematikos mokytoja

Nutautienė Rasa

Matematikos mokytoja

Gedminienė Jūratė

Matematikos, informacinių technologijų mokytojas

Vaitkūnas Lukas

Matematikos mokytoja

Venckuvienė Vaida

Matematikos mokytoja

dr. Šaltytė-Vaisiauskė Laura

Ekonomikos mokytojas

Kvederis Edmundas

Biologijos mokytojas

Kontautas Antanas

Gamta ir žmogus mokytoja

Navickaitė Inga

Gamta ir žmogus, biologijos mokytoja

Jonikaitė Eglė

Biologijos mokytoja

Rimkienė Ingrida

Gamta ir žmogus mokytoja

Balčiūtė Justė

Chemijos mokytoja

Stimburienė Sandra

Chemijos mokytoja

Sausdargienė Lina

Fizikos mokytojas

Rimkevičius Romanas

Fizikos mokytojas

Žadvydas Marius

Informacinių technologijų mokytoja

Beniušienė Loreta

Informacinių technologijų mokytoja

dr. Rupšienė Ilona

Informacinių technologijų mokytojas

Tumėnas Laimonas

Istorijos mokytoja

Elertienė Loreta

Istorijos mokytojas

Pamparas Vaidas

Istorijos mokytojas

dr. Raudys Vidimantas

Istorijos mokytojas

Sereičikas Egidijus

Istorijos mokytoja

Zuberniūtė Samanta

Istorijos mokytoja (šiuo metu vaiko priežiūros atostogose)

Kontrimė Milda

Pilietiškumo mokytojas

Malyševas Jevgenijus

Geografijos mokytoja

Andriulė Aistė

Geografijos mokytoja (šiuo metu vaiko priežiūros atostogose)

Venckutė Milda

Geografijos mokytojas

Tenys Vytautas

Fizinio ugdymo mokytojas

Lukonas Saulius

Fizinio ugdymo mokytojas

Tetenskas Darius

Choreografijos mokytoja

Palaitienė Inga

Tikybos mokytojas

Oželis Remigijus

Technologijų mokytoja

Pridotkienė Lina

Dailės mokytoja

Šlimaitė-Bubelienė Toma

Muzikos mokytoja

Niparavičienė Aušra

Koncertmeisterė - muzikos mokytoja

Žižiūnienė Gėja

Etikos mokytojas

Labanauskas Aurimas

Etikos, SEU mokytoja

dr. Molotokienė Ernesta

Psichologė

Šniuolytė-Novikovė Rimantė

Auklėtoja/psichologė

Iljinienė Simona

Auklėtoja/psichologė

Imbrasienė Gabrielė

Bibliotekininkė

Rusienė Nijolė

Renginių režisierius

Baužas Taurūnas