Pedagogai ir pagalbos vaikui specialistai

Matematikos mokytoja

Čypė Indrė

Anglų kalbos mokytoja

Dausynė Laineda

Anglų kalbos mokytoja

Gumuliauskienė Jurgita

Istorijos mokytoja

Elertienė Loreta

Lietuvių kalbos mokytoja

Galdikienė Ramunė

Auklėtoja/psichologė

Iljinienė Simona

Auklėtoja/psichologė

Imbrasienė Gabrielė

Geografijos mokytoja

Jonaitienė Jurgita

Gamtos ir biologijos mokytoja

Radzevičė Eglė

Lietuvių kalbos mokytoja

Kairienė Živilė

Matematikos mokytoja

Karapetian Rasa

   rasa.k@klaipedoslicejus.lt

Kūno kultūros mokytoja

Kaselytė Lina

Vokiečių kalbos mokytoja

Kazlauskienė Vaida

Anglų kalbos mokytoja

Kažukauskienė Aušra

Biologijos mokytojas

Kontautas Antanas

Direktorė

Kontautienė Regina

Istorijos mokytoja

Zuberniūtė Samanta

Ispanų kalbos mokytojas

Kulvietis Aleksas Eugenijus

Ekonomikos mokytojas

Kvederis Edmundas

Lietuvių kalbos mokytoja

Lygnugarienė Renata

Anglų kalbos mokytoja

Ložinskienė Loreta

Vidurinio ugdymo (III-IV klasių) skyriaus vadovė/lietuvių kalbos mokytoja

Lukauskienė Inga

Kūno kultūros mokytojas

Lukonas Saulius

Anglų kalbos mokytoja

Macytė Ingrida

Karjeros konsultantas

Mačiulskė Edita

Prancūzų kalbos mokytoja

Antanavičienė Dina

Teatro mokytojas/renginių režisierius

Mozeris Arūnas

Pagrindinio ugdymo (5-7 klasių) skyriaus vadovė/gamta ir žmogus mokytoja

Navickaitė Inga

Tikybos mokytojas

Oželis Remigijus

Muzikos mokytoja

Niparavičienė Aušra

Lietuvių kalbos mokytoja

Norkienė Auksė

Istorijos mokytojas

Pamparas Vaidas

Choreografijos mokytoja

Palaitienė Inga

Technologijų mokytoja

Pridotkienė Lina

Matematikos mokytoja

Jančiauskienė Dovilija

Direktorės pavaduotoja ugdymui / Tarptautinio bakalaureato skyriaus vadovė

Petrauskienė Ramunė

Istorijos mokytojas

Raudys Vidimantas

Rusų kalbos mokytoja

Rybakova Svetlana

Lietuvių kalbos mokytoja

Pauželienė Vitalija

Biologijos mokytoja

Rimkienė Ingrida

Rusų ir vokiečių kalbos mokytoja

Rudenkovienė Roma

Fizikos mokytojas

Rimkevičius Romanas

Bibliotekininkė

Rusienė Nijolė

Matematikos mokytoja

Jasinskienė Veronika

Informacinių technologijų mokytoja/Pagrindinio ugdymo (8, I-II klasių) skyriaus vadovė

Rupšienė Ilona

Informacinių technologijų, matematikos mokytojas

Vaitkūnas Lukas

Ekonomikos mokytojas

Stašys Rimantas

Istorijos mokytojas

Sereičikas Egidijus

Anglų kalbos mokytoja

Šmaižienė Lijana

Dailės mokytoja

Šlimaitė-Bubelienė Toma

Chemijos mokytoja

Stimburienė Sandra

Matematikos mokytoja

Nutautienė Rasa

Psichologė

Šniuolytė-Novikovė Rimantė

Lietuvių kalbos mokytoja

Tamošaitienė Areta

Geografijos mokytoja

Andriulė Aistė

Anglų kalbos mokytoja

Valinčienė Daiva

Chemijos mokytoja

Varnelienė Ligita

Koncertmeisterė - muzikos, etikos mokytoja

Žižiūnienė Gėja

Fizikos mokytojas

Žadvydas Marius

Matematikos mokytoja

Venckuvienė Vaida