Pedagogai ir pagalbos vaikui specialistai

Lietuvių kalbos mokytoja

Galdikienė Ramunė

Lietuvių kalbos mokytoja

Griškutė Brigita

Lietuvių kalbos mokytoja

Kairienė Živilė

Lietuvių kalbos mokytoja

Lygnugarienė Renata

Vidurinio ugdymo (III-IV klasių) skyriaus vadovė/lietuvių kalbos mokytoja

Lukauskienė Inga

Lietuvių kalbos mokytoja

Norkienė Auksė

Lietuvių kalbos mokytoja

Pauželienė Vitalija

Lietuvių kalbos mokytoja

Tamošaitienė Areta

Anglų kalbos mokytoja

Dausynė Laineda

Anglų kalbos mokytoja

Gumuliauskienė Jurgita

Anglų kalbos mokytoja

Kažukauskienė Aušra

Anglų kalbos mokytoja

Kraujelytė-Matevičienė Milda Barbora

Anglų kalbos mokytoja

Ložinskienė Loreta

Anglų kalbos mokytoja

Parnarauskaitė Greta

Direktorės pavaduotoja ugdymui / Tarptautinio bakalaureato skyriaus vadovė

Petrauskienė Ramunė

Anglų kalbos mokytoja

Šmaižienė Lijana

Anglų kalbos mokytoja

Valinčienė Daiva

Prancūzų kalbos mokytoja

Antanavičienė Dina

Vokiečių, italų kalbų mokytoja

Kazlauskienė Vaida

Vokiečių kalbos mokytoja

Kuprienė Laima

Ispanų kalbos mokytojas

Kulvietis Aleksas Eugenijus

Rusų kalbos mokytoja

Rybakova Svetlana

Rusų ir vokiečių kalbos mokytoja

Rudenkovienė Roma

Matematikos mokytoja

Baronienė Virginija

Matematikos mokytoja

Dreižienė Lina

Matematikos mokytoja

Čypė Indrė

Matematikos mokytoja

Jančiauskienė Dovilija

Matematikos mokytoja

Jasinskienė Veronika

Matematikos mokytoja

Karapetian Rasa

   rasa.k@klaipedoslicejus.lt

Matematikos mokytoja

Nutautienė Rasa

Matematikos, informacinių technologijų mokytojas

Vaitkūnas Lukas

Matematikos mokytoja

Venckuvienė Vaida

Matematikos mokytoja

Šaltytė-Vaisiauskė Laura

Ekonomikos mokytojas

Kvederis Edmundas

Ekonomikos mokytojas

Stašys Rimantas

Gamtos mokytoja

Benetienė Danguolė

Biologijos mokytojas

Kontautas Antanas

Pagrindinio ugdymo (5-7 klasių) skyriaus vadovė/gamta ir žmogus mokytoja

Navickaitė Inga

Gamtos ir biologijos mokytoja

Radzevičė Eglė

Biologijos mokytoja

Rimkienė Ingrida

Chemijos mokytoja

Stimburienė Sandra

Chemijos mokytoja

Varnelienė Ligita

Fizikos mokytojas

Rimkevičius Romanas

Fizikos mokytojas

Žadvydas Marius

Informacinių technologijų mokytoja

Beniušienė Loreta

Informacinių technologijų mokytoja/Pagrindinio ugdymo (8, I-II klasių) skyriaus vadovė

Rupšienė Ilona

Informacinių technologijų mokytojas

Tumėnas Laimonas

Istorijos mokytoja

Elertienė Loreta

Istorijos mokytojas

Pamparas Vaidas

Istorijos mokytojas

Raudys Vidimantas

Istorijos mokytojas

Sereičikas Egidijus

Istorijos mokytoja

Zuberniūtė Samanta

Geografijos mokytoja

Andriulė Aistė

Geografijos mokytoja

Jonaitienė Jurgita

Fizinio ugdymo mokytojas

Lukonas Saulius

Fizinio ugdymo mokytojas

Tetenskas Darius

Choreografijos mokytoja

Palaitienė Inga

Tikybos mokytojas

Oželis Remigijus

Technologijų mokytoja

Pridotkienė Lina

Dailės mokytoja

Šlimaitė-Bubelienė Toma

Muzikos mokytoja

Lukienė Giedrė

Muzikos mokytoja

Niparavičienė Aušra

Koncertmeisterė - muzikos, etikos mokytoja

Žižiūnienė Gėja

Psichologė

Šniuolytė-Novikovė Rimantė

Auklėtoja/psichologė

Iljinienė Simona

Auklėtoja/psichologė

Imbrasienė Gabrielė

Karjeros konsultantė

Mačiulskė Edita

Auklėtojas/teatro mokytojas/renginių režisierius

Mozeris Arūnas

Bibliotekininkė

Rusienė Nijolė

Sveikatos priežiūros specialistė

Valatkienė Inga