Pedagogai ir pagalbos vaikui specialistai

Lietuvių kalbos mokytoja

Galdikienė Ramunė

Lietuvių kalbos mokytoja

Paliokienė Brigita

Lietuvių kalbos mokytoja

Kairienė Živilė

Lietuvių kalbos mokytoja

Lygnugarienė Renata

Lietuvių kalbos mokytoja

Lukauskienė Inga

Lietuvių kalbos mokytoja

Norkienė Auksė

Lietuvių kalbos mokytoja

Pauželienė Vitalija

Lietuvių kalbos mokytoja

Tamošaitienė Areta

Lietuvių kalbos mokytoja

Jokšienė Vaida

Lietuvių kalbos mokytoja

Rutavičienė Raimonda

Lietuvių kalbos mokytoja

Tičkuvienė Laima

Anglų kalbos mokytoja

Dausynė Laineda

Anglų kalbos mokytoja

Gumuliauskienė Jurgita

Anglų kalbos mokytoja

Kažukauskienė Aušra

Anglų kalbos mokytoja

Ložinskienė Loreta

Anglų kalbos mokytoja

Parnarauskaitė Greta

Anglų kalbos mokytoja

Šmaižienė Lijana

Anglų kalbos mokytoja (šiuo metu vaiko priežiūros atostogose)

Valinčienė Daiva

Anglų kalbos mokytoja

Mickevičienė Inga

Anglų kalbos mokytoja

Papreckytė Eglė

Prancūzų kalbos mokytoja

Antanavičienė Dina

Vokiečių, italų kalbų mokytoja

Kazlauskienė Vaida

Vokiečių kalbos mokytoja

Doc. Dr. Kuprienė Laima

Ispanų kalbos mokytojas

Kulvietis Aleksas Eugenijus

Ispanų kalbos mokytoja

Kulvietienė Kristina

Rusų kalbos mokytoja

Rybakova Svetlana

Matematikos mokytoja

Baronienė Virginija

Matematikos mokytoja

Doc. Dr. Dreižienė Lina

Matematikos mokytoja

Jančiauskienė Dovilija

Matematikos mokytoja

Jasinskienė Veronika

Matematikos mokytoja

Karapetian Rasa

Matematikos mokytoja

Nutautienė Rasa

Matematikos mokytoja

Gedminienė Jūratė

Matematikos, informacinių technologijų mokytojas

Vaitkūnas Lukas

Matematikos mokytoja

Venckuvienė Vaida

Matematikos mokytoja

Doc. Dr. Šaltytė-Vaisiauskė Laura

Ekonomikos mokytojas

Kvederis Edmundas

Biologijos mokytojas

Kontautas Antanas

Gamtos ir žmogaus, biologijos mokytoja

Jonikaitė Eglė

Biologijos mokytoja

Rimkienė Ingrida

Chemijos mokytoja

Stimburienė Sandra

Chemijos mokytoja

Sausdargienė Lina

Chemijos mokytoja

Lebedytė-Mečionienė Indrė

Fizikos mokytojas

Rimkevičius Romanas

Fizikos mokytojas

Žadvydas Marius

Informacinių technologijų mokytoja

Beniušienė Loreta

Informacinių technologijų mokytoja

dr. Rupšienė Ilona

Informacinių technologijų mokytojas

Tumėnas Laimonas

Istorijos mokytojas

Pamparas Vaidas

Istorijos mokytojas

Doc. dr. Raudys Vidimantas

Istorijos mokytojas

Sereičikas Egidijus

Istorijos mokytoja

Zuberniūtė Samanta

Istorijos mokytoja (šiuo metu vaiko priežiūros atostogose)

Kontrimė Milda

Pilietiškumo mokytojas

Malyševas Jevgenijus

Geografijos mokytoja

Andriulė Aistė

Geografijos mokytoja (šiuo metu vaiko priežiūros atostogose)

Venckutė Milda

Geografijos mokytoja

Vasiljeva Rimantė

Fizinio ugdymo mokytojas

Lukonas Saulius

Fizinio ugdymo mokytojas

Tetenskas Darius

Choreografijos mokytoja

Palaitienė Inga

Tikybos mokytojas

Prof. dr. Oželis Remigijus

Dailės mokytoja

Šlimaitė Toma

Dailės mokytoja

Vilks Žana

Muzikos mokytoja

Niparavičienė Aušra

Koncertmeisterė - muzikos mokytoja

Žižiūnienė Gėja

Etikos, SEU mokytoja

Doc. dr. Molotokienė Ernesta

Psichologė

Šniuolytė-Novikovė Rimantė

Auklėtoja/psichologė

Iljinienė Simona

Auklėtoja/psichologė

Imbrasienė Gabrielė

Bibliotekininkė

Rusienė Nijolė

Renginių režisierius

Baužas Taurūnas

Psichologijos mokytoja ir ugdymo karjerai konsultantė

DR. Saveljeva Regina

Socialinė pedagogė

Degutytė Modesta

Pagalbos vaikui specialistė

Sirtautienė Daiva

Pagalbos vaikui specialistė

Malakauskienė Laima