Educators and child support specialists

Fizikos mokytojai

Matematikos mokytoja

Čypė Indrė

Dailės mokytoja

Danielienė Rita

Anglų kalbos mokytoja

Dausynė Laineda

Fizikos mokytojai

Istorijos mokytoja

Elertienė Loreta

Lietuvių kalbos mokytoja

Galdikienė Ramunė

Auklėtoja/psichologė

Iljinienė Simona

Auklėtoja/psichologė

Imbrasienė Gabrielė

Geografijos mokytoja

Jonaitienė Jurgita

Gamtos ir biologijos mokytoja

Jonikaitė Eglė

Lietuvių kalbos mokytoja

Kairienė Živilė

Matematikos mokytoja

Karapetian Rasa

Kūno kultūros mokytoja

Kaselytė Lina

Vokiečių kalbos mokytoja

Kazlauskienė Vaida

Anglų kalbos mokytoja

Kažukauskienė Aušra

Biologijos mokytojas

Kontautas Antanas

Direktorė

Kontautienė Regina

Istorijos mokytoja

Kontrimė Milda

Ispanų kalbos mokytojas

Kulvietis Aleksas Eugenijus

Ekonomikos mokytojas

Kvederis Edmundas

Lietuvių kalbos mokytoja

Lygnugarienė Renata

Anglų kalbos mokytoja

Ložinskienė Loreta

Vidurinio ugdymo (III-IV klasių) skyriaus vadovė/lietuvių kalbos mokytoja

Lukauskienė Inga

Kūno kultūros mokytojas

Lukonas Saulius

Anglų kalbos mokytoja

Macytė Ingrida

Karjeros konsultantas

Mačiulskė Edita

Prancūzų kalbos mokytoja

Mineikienė Raimonda

Teatro mokytojas/renginių režisierius

Mozeris Arūnas

Pagrindinio ugdymo (5-7 klasių) skyriaus vadovė/gamta ir žmogus mokytoja

Navickaitė Inga

Tikybos mokytojas

Oželis Remigijus

Muzikos mokytoja

Niparavičienė Aušra

Lietuvių kalbos mokytoja

Norkienė Auksė

Istorijos mokytojas

Pamparas Vaidas

Choreografijos mokytoja

Palaitienė Inga

Technologijų mokytoja

Pridotkienė Lina

Matematikos mokytoja

Puškorienė Adelė

Direktorės pavaduotoja ugdymui / Tarptautinio bakalaureato skyriaus vadovė

Petrauskienė Ramunė

Istorijos mokytojas

Raudys Vidimantas

Rusų kalbos mokytoja

Rybakova Svetlana

Lietuvių kalbos mokytoja

Radžiuvienė Žiedūna

Biologijos mokytoja

Rimkienė Ingrida

Rusų ir vokiečių kalbos mokytoja

Rudenkovienė Roma

Fizikos mokytojas

Rimkevičius Romanas

Bibliotekininkė

Rusienė Nijolė

Matematikos mokytoja

Ruzgienė Evelina

Informacinių technologijų mokytoja/Pagrindinio ugdymo (8, I-II klasių) skyriaus vadovė

Rupšienė Ilona

Matematikos mokytojas

Šaparnis Gintaras

Ekonomikos mokytojas

Stašys Rimantas

Istorijos mokytojas

Sereičikas Egidijus

Anglų kalbos mokytoja

Šmaižienė Lijana

Dailės mokytoja

Šlimaitė-Bubelienė Toma

Chemijos mokytoja

Stimburienė Sandra

Matematikos mokytoja

Valevičienė Daiva

Psichologė

Šniuolytė-Novikovė Rimantė

Lietuvių kalbos mokytoja

Tamošaitienė Areta

Geografijos mokytoja

Venckutė Milda

Anglų kalbos mokytoja

Valinčienė Daiva

Informacinių technologijų mokytojas

Vaitkūnas Lukas

Koncertmeisterė - muzikos mokytoja

Žižiūnienė Gėja

Fizikos mokytojas

Žadvydas Marius

Chemijos mokytoja

Varnelienė Ligita