Admission

Priėmimas į priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupes

Džiaugiamės, kad svarstote galimybę leisti savo vaiką į privatų darželį-mokyklą „Mažasis Klaipėdos licėjus“.
Priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vyksta visus metus, kol grupėse yra laisvų vietų.

Vaikai, baigę priešmokyklinio ugdymo klases „Mažajame Klaipėdos licėjuje“, pirmumo teise yra priimami į 1-ą klasę Klaipėdos licėjuje.

Priėmimas į priešmokyklinio ugdymo klases

2021/2022 mokslo metams priimame vaikus, kurie, prasidėjus mokslo metams, bus 5,5-6,5 metų amžiaus. Pirmumo teise yra priimami „Mažajame Klaipėdos licėjuje“ ikimokyklinio ugdymo grupes lankę vaikai. Vaikai iš kitų ugdymo įstaigų į priešmokyklinio ugdymo klases yra priimami tik esant laisvų vietų.

Priėmimas į ikimokyklinio ugdymo grupes

Ugdome vaikus nuo 2 metų amžiaus.

 

Pagal vaikų amžių formuojame

 • 2-3 metų vaikų grupes
 • 3-4 metų vaikų grupes
 • 4,5 -5,5 metų vaikų grupes

Vaikus į ikimokyklinio ugdymo grupes priimame atsižvelgdami ne tik į vaiko amžių, bet ir į individualią vaiko psichologinę, intelektualinę ir emocinę brandą.

Priėmimo etapai:

 • registracija (internetu);
 • pokalbis su ugdymo įstaigos vadovu;
 • tėvų informavimas apie vaiko priėmimą į ugdymo įstaigą;
 • prašymo pateikimas ir sutarties pasirašymas;

Reikalingi dokumentai:

 • prašymas;
 • vaiko gimimo liudijimo arba paso kopija;
 • dvi vaiko nuotraukos dokumentams;
 • vaiko sveikatos pažymėjimas.

Į mokestį įskaičiuota:

 • ugdymas ir užimtumas visą dieną (nuo 7.30 val. iki 18.00 val.)
 • pamokos pagal pradinio ugdymo programą;
 • papildomos pamokos: anglų k., šachmatų, teatro, šokio, inžinerijos, matematinė logika, informatikos, korekcinės mankštos (papildomos pamokos pagal poreikį gali būti keičiamos kitomis);
 • gabių ir talentingų vaikų ugdymas pagal individualią programą;
 • individualūs ir grupiniai užsiėmimai vaikui sugrįžus į ugdymo įstaigą po ligos ar dėl kitų priežasčių;
 • būreliai, studijos pagal sudarytą tvarkaraštį (dailės, dainavimo, sporto, teatro, šokio, robotikos ir kt.);
 • akredituota Sveikatos gerinimo programa (korekcinė mankšta, aromaterapija, muzikos terapija, spalvų terapija, judrieji žaidimai šiaurietiškas ėjimas, vaistažolių arbatos, inhaliacijos ir kt.);
 • socialinio emocinio ugdymo programa (SEU);
 • logopedo užsiėmimai (10 užs. vienam mokiniui per metus);
 • psichologo konsultacijos (10 užs. vienam vaikui per metus);
 • individualūs pokalbiai su pedagogais ir pagalbos vaikui specialistais;
 • dvikalbio ugdymo grupėse anglų kalbos pamokos vyksta 5 kartus per savaitę.

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo kaina 2021-2022 m. m. (nuo rugsėjo 1d. iki birželio 31 d.)

 • 470 Eur mėnesiui, mokant 10 įmokų per metus

Priešmokyklinio ugdymo pagal dvikalbio (lietuvių- anglų k.) mokymo programą kaina 2021-2022 m. m. (nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 31 d.)

 • 530 Eur mėnesiui, mokant 10 įmokų per metus

Priešmokyklinio ugdymo pagal dvikalbio (rusų-lietuvių k.) mokymo programą kaina 2021-2022 m. m. (nuo rugsėjo 1d. iki birželio 31 d.)

 • 530 Eur mėnesiui, mokant 10 įmokų per metus

Paramą galite pervesti į sąskaitą Nr. LT564010042301355123, mokėjimo paskirties langelyje įrašydami „LABDAROS RENGINIO PARAMA“.

Papildomai kainuoja

 • Įstojus į „Mažąjį Klaipėdos licėjų“ mokamas vienkartinis stojamasis mokestis 450 eurų. Sumokėjus stojamąjį mokestį, mokinys įtraukiamas į mokyklos mokinių sąrašus. Stojamasis mokestis yra vienkartinis ir negrąžinamas. Į jį įskaičiuotos priėmimo procedūros, ugdymo programos, priemonės, mokinio darbo vietos paruošimas.
 • Vaiko priežiūra nuo 17.30 val. iki 18.00 val. (mėnesio kaina 30 Eur)
 • Papildomi logopedo ir psichologo užsiėmimai (esant poreikiui)
 • Masažai (pageidaujantiems)
 • Ekskursijos, kai kurie klasės ir mokyklos renginiai
 • Asmeninės vaiko mokymo(si): skirtos užsienio kalbų mokymui(si), įvairių mokomųjų dalykų pratybų sąsiuviniai, apranga kūno kultūros ir choreografijos pamokoms ir kt.;
 • Maitinimas

Taikomos nuolaidos už mokslą

 • Jei „Mažajame Klaipėdos licėjuje“ mokosi ir už mokslą moka vienas ir daugiau tos pačios šeimos vaikų, antram ir kitiems vaikams stojamasis mokestis ir metinis mokestis už mokslą sumažinamas 20 proc.

Prašytume iš anksto susisiekti su „Mažojo Klaipėdos licėjaus“ administracija ir susitarti dėl individualaus susitikimo: info@mazasislicejus.lt arba +370 620 64875.