Priėmimas

MAŽAJAME KLAIPĖDOS LICĖJUJE UGDOMI VAIKAI NUO 1,5 METŲ, ORGANIZUOJAMAS IKIMOKYKLINIS, PRIEŠMOKYKLINIS IR PRADINIS UGDYMAS

PRIĖMIMAS Į IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES

Džiaugiamės, kad svarstote galimybę leisti savo vaiką į privatų darželį-mokyklą Mažasis Klaipėdos licėjus.
Priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vyksta visus metus, kol grupėse yra laisvų vietų.

Priėmimas į ikimokyklinio ugdymo grupes

Pagal vaikų amžių formuojame:

 • Ankstyvojo ikimokyklinio ugdymo 1,5-2 metų vaikų grupes
 • Ikimokyklinio ugdymo 2-3 metų vaikų grupes
 • Ankstyvojo priešmokyklinio ugdymo 3-4 ir 4-5 metų vaikų grupes
 • Priešmokyklinio ugdymo 5–6,5 metų vaikų grupes

Vaikus į ikimokyklinio ugdymo grupes priimame atsižvelgdami ne tik į vaiko amžių, bet ir į individualią vaiko psichologinę, intelektualinę ir emocinę brandą.

PRIĖMIMAS Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO KLASES

2023–2024 mokslo metams priimame vaikus, kurie, prasidėjus mokslo metams, bus 5,5–6,5 metų amžiaus. Pirmumo teise yra priimami Mažajame Klaipėdos licėjuje ikimokyklinio ugdymo grupes lankę vaikai. Vaikai iš kitų ugdymo įstaigų į priešmokyklinio ugdymo klases yra priimami tik esant laisvų vietų.

Priešmokyklinio ugdymo klases Mažajame Klaipėdos licėjuje baigę vaikai, į 1-ą klasę yra priimami pirmumo teise.

Priėmimo etapai:

 • registracija (e. paštu info@mazasislicejus.lt);
 • pokalbis su ugdymo įstaigos vadovu;
 • tėvų informavimas apie vaiko priėmimą į ugdymo įstaigą;
 • prašymo pateikimas ir sutarties pasirašymas;

Reikalingi dokumentai:

 • prašymas;
 • vaiko gimimo liudijimo arba paso kopija;
 • dvi vaiko nuotraukos dokumentams;
 • vaiko sveikatos pažymėjimas.

Į mokestį įskaičiuota:

 • ugdymas ir užimtumas visą dieną (nuo 7.30 val. iki 18.00 val.)
 • užsiėmimai/pamokos pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą;
 • papildomos pamokos, kurias veda tų dalykų pedagogai - specialistai: anglų k., šachmatų, teatro, šokio, dainavimo, inžinerijos, korekcinės mankštos, judrieji žaidimai (papildomos pamokos pagal poreikį gali būti keičiamos kitomis);
 • dvikalbio ugdymo grupėse anglų kalbos pamokos vyksta 5 kartus per savaitę;
 • anglų kalba integruota į kiekvieno dalyko ugdymo turinį;
 • gabių ir talentingų vaikų ugdymas pagal individualią programą;
 • individualūs ir grupiniai užsiėmimai vaikui sugrįžus į ugdymo įstaigą po ligos ar dėl kitų priežasčių;
 • būreliai: dailės, dainavimo, sporto, teatro, šokio, šachmatų, anglų k., jaunųjų mokslininkų, inžinerija ir kt. Būreliai, esant poreikiui, gali būti keičiami kitais.;
 • sveikatos gerinimo programa, apimanti sveikos gyvensenos edukacinius projektus, asmeninės higienos įgūdžių ugdymą, sveiką mitybą, korekcines mankštas, aromaterapiją, šviesos terapiją, muzikos terapiją, šiaurietišką ėjimą ir kt.;
 • socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programa (KIMOCHIS);
 • psichologo konsultacijos (3-5 užs. vienam vaikui per metus);
 • individualūs pokalbiai su pedagogais ir pagalbos vaikui specialistais;
 • išsamus vaiko individualios pažangos vertinimas ir individualaus ugdymo plano aptarimas 2 kartus per mokslo metus.

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO KAINA 2023– 2024 M. M. (NUO RUGSĖJO 1 D. IKI BIRŽELIO 30 D.)

 • 620 Eur mėnesiui, mokant 10 įmokų per metus (visos dienos ugdymas);
 • 1,5-3 metų vaikų ugdymas iki 13.00 val. - 520 Eur mėnesiui, mokant 10 mokų per metus;
 • 1,5-3 metų vaikų ugdymas 3 dienas per savaitę (iš anksto pasirinktomis savaitės dienomis) – 450 Eur mėnesiui, mokant 10 įmokų per metus;
 • 1,5-3 metų vaikų ugdymas 4 dienas per savaitę (iš anksto pasirinktomis savaitės dienomis) – 540 Eur mėnesiui, mokant 10 įmokų per metus.

Klaipėdos miesto vaikams taikoma miesto  savivaldybės kompensacija už ugdymą  darželyje – po 150 Eur kiekvieną mėnesį.

Klaipėdos rajono vaikams taikoma rajono savivaldybės kompensacija už ugdymą darželyje – po 100 Eur kiekvieną mėnesį.

MOKESTIS UŽ UGDYMĄ LIEPOS – RUGPJŪČIO MĖNESIAIS

 • 620 Eur mėnesiui;
 • 370 Eur – 10 darbo dienų;
 • 250 Eur - 5 darbo dienos.

Esant poreikiui, užtikrinama vaiko priežiūra visos paros metu. Kaina derinama individualiai.

Priešmokyklinio ugdymo pagal dvikalbio (lietuvių- anglų k.) mokymo programą kaina 2023-2024 m. m. (nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 30 d.)

 • 720 Eur mėnesiui, mokant 10 įmokų per metus

Papildomai kainuoja

 • Įstojus į Mažąjį Klaipėdos licėjų mokamas vienkartinis stojamasis mokestis 500 eurų. Sumokėjus stojamąjį mokestį, ugdytinis įtraukiamas į ugdytinių sąrašus. Stojamasis mokestis yra vienkartinis ir negrąžinamas. Į jį įskaičiuotos priėmimo procedūros, ugdymo programos, priemonės, mokinio darbo vietos paruošimas.
 • Logopedo ir psichologo užsiėmimai (esant poreikiui)
 • Masažai, kineziterapija, inhaliacijos, „Bioptron“ terapija (pageidaujantiems)
 • Ekskursijos, kai kurie klasės ir mokyklos renginiai
 • Papildomi būreliai pagal poreikį: karate, baletas, kūrybinės dirbtuvėlės, robotika, keramika, dainavimo, grojimo muzikos instrumetu pamokos (fortepijono, smuiko, ukulelės)
 • Asmeninės vaiko mokymo(si) priemonės: įvairių mokomųjų dalykų pratybų sąsiuviniai, apranga kūno kultūros ir choreografijos pamokoms ir kt.;
 • Maitinimas

Taikomos nuolaidos už mokslą

 • Jei „Mažajame Klaipėdos licėjuje“ mokosi ir už mokslą moka vienas ir daugiau tos pačios šeimos vaikų, antram ir kitiems vaikams metinis mokestis už mokslą sumažinamas 20 proc.

Prašytume iš anksto susisiekti su Mažojo Klaipėdos licėjaus administracija ir susitarti dėl individualaus susitikimo: info@mazasislicejus.lt arba  + 370 611 45707; +370 620 64875.