Priėmimas

PRIĖMIMAS Į IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES

Džiaugiamės, kad svarstote galimybę leisti savo vaiką į privatų darželį-mokyklą „Mažasis Klaipėdos licėjus“.
Priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vyksta visus metus, kol grupėse yra laisvų vietų.

Priėmimas į ikimokyklinio ugdymo grupes

Ugdome vaikus nuo 2 metų amžiaus.

 

Pagal vaikų amžių formuojame

 • 2-3 metų vaikų grupes
 • 3-4 metų vaikų grupes
 • 4,5 -5,5 metų vaikų grupes

Vaikus į ikimokyklinio ugdymo grupes priimame atsižvelgdami ne tik į vaiko amžių, bet ir į individualią vaiko psichologinę, intelektualinę ir emocinę brandą.

PRIĖMIMAS Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO KLASES

2021–2022 mokslo metams priimame vaikus, kurie, prasidėjus mokslo metams, bus 5,5–6,5 metų amžiaus. Pirmumo teise yra priimami „Mažajame Klaipėdos licėjuje“ ikimokyklinio ugdymo grupes lankę vaikai. Vaikai iš kitų ugdymo įstaigų į priešmokyklinio ugdymo klases yra priimami tik esant laisvų vietų.

Priešmokyklinio ugdymo klases „Mažajame Klaipėdos licėjuje“ baigę vaikai, į 1-ą klasę Klaipėdos licėjuje yra priimami pirmumo teise

Priėmimo etapai:

 • registracija (internetu);
 • pokalbis su ugdymo įstaigos vadovu;
 • tėvų informavimas apie vaiko priėmimą į ugdymo įstaigą;
 • prašymo pateikimas ir sutarties pasirašymas;

Reikalingi dokumentai:

 • prašymas;
 • vaiko gimimo liudijimo arba paso kopija;
 • dvi vaiko nuotraukos dokumentams;
 • vaiko sveikatos pažymėjimas.

Į mokestį įskaičiuota:

 • ugdymas ir užimtumas visą dieną (nuo 7.30 val. iki 18.00 val.)
 • užsiėmimai/pamokos pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio/pradinio ugdymo programą;
 • gabių ir talentingų vaikų ugdymas pagal individualią programą;
 • individualūs ir grupiniai užsiėmimai vaikui sugrįžus į ugdymo įstaigą po ligos ar dėl kitų priežasčių;
 • būreliai, studijos pagal sudarytą tvarkaraštį (dailės, dainavimo, sporto, teatro, šokio, robotikos ir kt.);
 • akredituota Sveikatos gerinimo programa (korekcinė mankšta, aromaterapija, muzikos terapija, spalvų terapija, judrieji žaidimai šiaurietiškas ėjimas, vaistažolių arbatos, inhaliacijos ir kt.);
 • socialinio emocinio ugdymo programa (SEU);
 • logopedo užsiėmimai (10 užs. vienam mokiniui per metus);
 • psichologo konsultacijos (10 užs. vienam vaikui per metus);
 • individualūs pokalbiai su pedagogais ir pagalbos vaikui specialistais;
 • dvikalbio ugdymo grupėse anglų kalbos pamokos vyksta 5 kartus per savaitę.

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO KAINA 2021– 2022 M. M. (NUO RUGSĖJO 1 D. IKI BIRŽELIO 30 D.)

 • 550 Eur mėnesiui, mokant 10 įmokų per metus ( visos dienos ugdymas)
 • Mokant visą 10 mėn. įmoką iš karto, taikoma 200 Eur nuolaida
 • 2-3, 3-4 metų vaikų ugdymas iki 13.00 val - 450 Eur mėnesiui, mokant 10 įmokų per metus.
 • 2-3 metų vaikų ugdymas 3 dienas per savaitę ( iš anksto pasirinktomis savaitės dienomis) – 350 Eur mėnesiui., mokant 10 įmokų per metus.
 • 2-3 metų vaikų ugdymas 4 dienas per savaitę ( iš anksto pasirinktomis savaitės dienomis) – 460 Eur. mėnesiui., mokant 10 įmokų per metus.

Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono vaikams taikoma miesto arba rajono savivaldybės kompensacija už ugdymą  darželyje – po 100 Eur kiekvieną mėnesį.

Priešmokyklinio ugdymo pagal dvikalbio (lietuvių- anglų k.) mokymo programą kaina 2021-2022 m. m. (nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 30 d.)

 • 650 Eur mėnesiui, mokant 10 įmokų per metus
 • Mokant visą 10 mėn. įmoką iš karto, taikoma 200 Eur nuolaida

Priešmokyklinio ugdymo pagal dvikalbio (rusų-lietuvių k.) mokymo programą kaina 2021-2022 m. m. (nuo rugsėjo 1d. iki birželio 30 d.)

 • 650 Eur mėnesiui, mokant 10 įmokų per metus
 • Mokant visą 10 mėn. įmoką iš karto, taikoma 200 Eur nuolaida

Papildomai kainuoja

 • Įstojus į „Mažąjį Klaipėdos licėjų“ mokamas vienkartinis stojamasis mokestis 450 eurų. Sumokėjus stojamąjį mokestį, ugdytinis įtraukiamas į ugdytinių sąrašus. Stojamasis mokestis yra vienkartinis ir negrąžinamas. Į jį įskaičiuotos priėmimo procedūros, ugdymo programos, priemonės, mokinio darbo vietos paruošimas.
 • Vaiko priežiūra nuo 18.00 val. iki 18.30 val. (mėnesio kaina 30 Eur)
 • Papildomi logopedo ir psichologo užsiėmimai (esant poreikiui)
 • Masažai (pageidaujantiems)
 • Ekskursijos, kai kurie klasės ir mokyklos renginiai
 • Asmeninės vaiko mokymo(si): skirtos užsienio kalbų mokymui(si), įvairių mokomųjų dalykų pratybų sąsiuviniai, apranga kūno kultūros ir choreografijos pamokoms ir kt.;
 • Maitinimas

Taikomos nuolaidos už mokslą

 • Jei „Mažajame Klaipėdos licėjuje“ mokosi ir už mokslą moka vienas ir daugiau tos pačios šeimos vaikų, antram ir kitiems vaikams stojamasis mokestis bei metinis mokestis už mokslą sumažinamas 20 proc.

Prašytume iš anksto susisiekti su „Mažojo Klaipėdos licėjaus“ administracija ir susitarti dėl individualaus susitikimo: info@mazasislicejus.lt arba  + 37061145707; +370 620 64875.