Administracija

DIREKTORIUS

TOMAS RAIBYS

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai

ARŪNAS ANTANAITIS

Konsultantė ugdymo programų vykdymui

doc. dr. REGINA KONTAUTIENĖ

Pradinių klasių mokytoja/ Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinio ugdymo koordinatorė

LINA AUGIENĖ

Komunikacijos specialistė

Elena Burbienė

Duomenų apsaugos pareigūnė ir informacinių sistemų koordinatorė

ROMUALDA ČIARIENĖ

Administratorė

JURGITA LEINARTĖ

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriai (Kretingos g. 44):

Pagrindinio ugdymo (5–7 klasės) – vadovė

Inga Navickaitė

Tel. +370 675 54574
inga.n@klaipedoslicejus.lt

Pagrindinio ugdymo (8, I–II klasės) – vadovė

dr. Ilona Rupšienė

Tel. +370 616 92938
ilona.r@klaipedoslicejus.lt

Vidurinio ugdymo (III–IV klasės) – vadovė

Inga Lukauskienė

Tel. +370 687 11942
inga.l@klaipedoslicejus.lt

Tarptautinio bakalaureato (IB) skyrius – vadovė

Ramunė Petrauskienė

Tel. +370 615 55377
ramune.p@klaipedoslicejus.lt