Administracija

DIREKTORIUS

TOMAS RAIBYS

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai

ARŪNAS ANTANAITIS

Konsultantė ugdymo programų vykdymui

doc. dr. REGINA KONTAUTIENĖ

Pradinių klasių mokytoja/ Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinio ugdymo koordinatorė

LINA AUGIENĖ

Komunikacijos specialistė

Elena Burbienė

Administratorė

JURGITA LEINARTĖ

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriai (Kretingos g. 44):

Pagrindinio ugdymo (5–7 klasės) – vadovė

Inga Navickaitė

Tel. +370 675 54574
inga.n@klaipedoslicejus.lt

Pagrindinio ugdymo (8, I–II klasės) – vadovė

dr. Ilona Rupšienė

Tel. +370 616 92938
ilona.r@klaipedoslicejus.lt

Vidurinio ugdymo (III–IV klasės) – vadovė

Inga Lukauskienė

Tel. +370 687 11942
inga.l@klaipedoslicejus.lt

Tarptautinio bakalaureato (IB) skyrius – vadovė

Ramunė Petrauskienė

Tel. +370 615 55377
ramune.p@klaipedoslicejus.lt