Administration

Direktorė

doc. dr. Regina Kontautienė

regina.k@klaipedoslicejus.lt
Direktorės pavaduotoja ugdymui

Elena Burbienė

Direktorės pavaduotoja mokymo programų vykdymui

Ramunė Petrauskienė

Direktorės pavaduotojas ūkinei veiklai

Arūnas Antanaitis

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriai (Kretingos g. 44):

Pagrindinio ugdymo (5–7 klasės) – vadovė

Inga Navickaitė

Tel. +370 675 54574
inga.n@klaipedoslicejus.lt

Pagrindinio ugdymo (8, I–II klasės) – vadovė

dr. Ilona Rupšienė

Vidurinio ugdymo (III–IV klasės) – vadovė

Inga Lukauskienė

Tel. +370 687 11942
inga.l@klaipedoslicejus.lt

Tarptautinio bakalaureato (IB) skyrius – vadovė

Ramunė Petrauskienė

Tel. +370 615 55377
ramune.p@klaipedoslicejus.lt