Educators and child support specialists

Specialioji pedagogė/logopedė

Aleknavičiūtė Vaida

Muzikos mokytoja

Andersen Rasa

Mokytojo padėjėja/pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja

Andreikėnaitė Rūta

Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja

Andriuškevičienė Diana

Pradinio ugdymo mokytoja

Anglickienė Vida

Pradinių klasių mokytoja

Balčėtienė Aistė

Pradinio ugdymo mokytoja

Baronienė Agnė

Matematikos mokytoja/pradinio ugdymo koordinatorė

Baronienė Virginija

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Burbienė Eelena

Gamtos pažinimo mokytoja

Benetienė Danguolė

Anglų kalbos mokytoja

Gumuliauskienė Jurgita

Anglų kalbos mokytojas

Daukintis Deividas

Anglų kalbos mokytoja

Deltuvaitė-Zobernienė Daumantė

Pradinių klasių mokytoja

Macijauskienė Aurelija

Šachmatų mokytojas

Galuščak Viktoras

Pradinių klasių mokytoja

Grubliauskienė Vaida

Tikybos mokytojas

Oželis Remigijus

Kinezeterapeutė

Juodaitienė Linara

Muzikos mokytoja

Lukienė Giedrė

Psichologė

Pilipavičė Lina

Teatro mokytoja

Marčišauskaitė Šarūnė

Pradinių klasių mokytoja

Markevičienė Daiva

Pradinių klasių mokytoja

Rutavičienė Raimonda

Choreografijos mokytoja

Palaitienė Inga

Lietuvių kalbos mokytoja

Pauželienė Vitalija

Pradinių klasių mokytoja

Selezniovienė Daiva

Anglų kalbos mokytoja

Ramanauskaitė-Sokolova Rimantė

Pradinių klasių mokytoja

Razmienė Giedrė

Pradinio ugdymo mokytoja

Vaičekauskienė Renata

Logopedė

Ruzginienė Ilona

Pradinio ugdymo mokytoja

Samaliūtė Indrė

Pradinių klasių mokytoja

Vaišnorienė Sonata

sonata.v@klaipedoslicejus.lt

Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja

Stankaitytė Raminta

Kūno kultūros mokytojas

Tetenskas Darius