Pedagogai ir pagalbos vaikui specialistai

Specialioji pedagogė/logopedė

Aleknavičiūtė Vaida

Muzikos mokytoja

Andersen Rasa

Mokytojo padėjėja/pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja

Andreikėnaitė Rūta

Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja

Andriuškevičienė Diana

Pradinio ugdymo mokytoja

Anglickienė Vida

Pradinio ugdymo mokytoja

Balčėtienė Aistė

Mokytojo padėjėja/pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja

Baronienė Agnė

Matematikos mokytoja/pradinio ugdymo koordinatorė

Baronienė Virginija

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Burbienė Elena

Gamtos pažinimo mokytoja

Benetienė Danguolė

Anglų kalbos mokytoja

Gumuliauskienė Jurgita

Anglų kalbos mokytojas

Daukintis Deividas

Anglų kalbos mokytoja

Deltuvaitė-Zobernienė Daumantė

Pradinio ugdymo mokytoja

Macijauskienė Aurelija

Šachmatų mokytojas

Galuščak Viktoras

Pradinio ugdymo mokytoja

Grubliauskienė Vaida

Tikybos mokytojas

Oželis Remigijus

Kinezeterapeutė

Juodaitienė Linara

Muzikos mokytoja

Lukienė Giedrė

Psichologė

Pilipavičė Lina

Teatro mokytoja

Marčišauskaitė Šarūnė

Pradinio ugdymo mokytoja

Markevičienė Daiva

Pradinio ugdymo mokytoja

Rutavičienė Raimonda

Choreografijos mokytoja

Palaitienė Inga

Lietuvių kalbos mokytoja

Pauželienė Vitalija

Pradinio ugdymo mokytoja

Selezniovienė Daiva

Anglų kalbos mokytoja

Ramanauskaitė-Sokolova Rimantė

Pradinio ugdymo mokytoja

Razmienė Giedrė

Pradinio ugdymo mokytoja

Vaičekauskienė Renata

Logopedė

Ruzginienė Ilona

Pradinio ugdymo mokytoja

Gudienė Indrė

Pradinio ugdymo mokytoja

Vaišnorienė Sonata

sonata.v@klaipedoslicejus.lt

Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja

Stankaitytė Raminta

Kūno kultūros mokytojas

Tetenskas Darius

Dailės mokytoja

Danielienė Rita

Psichologė

Gerbauskienė Gintarė

Geografijos mokytoja

Venckutė Milda

milda.v@klaipedoslicejus.lt

Choreografijos mokytoja

Merinenienė Jolita

Pradinio ugdymo mokytoja

Augienė Lina

Pradinio ugdymo mokytoja

Vilbrantė Giedrė

Visuomenės sveikatos specialistė

Zubienė Lina