Pedagogai ir pagalbos vaikui specialistai

Specialioji pedagogė/logopedė

Aleknavičiūtė Vaida

Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja

Andriuškevičienė Diana

Pradinio ugdymo mokytoja

Anglickienė Vida

Pradinio ugdymo mokytoja/robotikos-inžinerijos mokytoja/pradinio ugdymo koordinatorė

Balčėtienė Aistė

Matematikos mokytoja/pradinio ugdymo koordinatorė

Baronienė Virginija

Gamtos pažinimo mokytoja

Benetienė Danguolė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Burbienė Elena

Dailės mokytoja

Danielienė Rita

Anglų kalbos mokytojas

Daukintis Deividas

Šachmatų mokytojas

Galuščak Viktoras

Pradinio ugdymo mokytoja

Grubliauskienė Vaida

Pradinio ugdymo mokytoja

Gudienė Indrė

Anglų kalbos mokytoja

Gumuliauskienė Jurgita

Kineziterapeutė

Juodaitienė Linara

Teatro mokytoja

Kazlauskė Šarūnė

Gamtos pažinimo mokytoja

KUPRYTĖ VILMA

Robotikos-inžinerijos ugdymo mokytoja

LISINSKĖ MILDA

Muzikos mokytoja

Lukienė Giedrė

Tikybos mokytojas

Oželis Remigijus

Choreografijos mokytoja

Palaitienė Inga

Lietuvių kalbos mokytoja

Pauželienė Vitalija

Psichologė

Pilipavičė Lina

Pradinio ugdymo mokytoja

Razmienė Giedrė

Pradinio ugdymo mokytoja

REBROVAITĖ ANDŽELIKA

Lietuvių kalbos mokytoja

Rutavičienė Raimonda

Kūno kultūros mokytojas

Tetenskas Darius

Robotikos-inžinerijos mokytojas

TUMĖNAS LAIMONAS

Psichologė

URBONAVIČIENĖ AIDA

Pradinio ugdymo mokytoja

Vaičekauskienė Renata

Pradinio ugdymo mokytoja

Vaišnorienė Sonata

sonata.v@klaipedoslicejus.lt

Pradinio ugdymo mokytoja

Vilbrantė Giedrė

Koncertmeisterė - muzikos, etikos mokytoja

ŽIŽIŪNIENĖ GĖJA