Pasiekimai

2023–2024 M. M.

Fizika

Tarptautinė astronomijos ir astrofizikos olimpiada IOAA 16, pagyrimo raštas, E. Latakas, DP1 kl. Mokytojas M. Žadvydas

2022–2023 M. M.

Dorinis ugdymas

Respublikinis Vaikų piešinių konkursas „Jūs būsite mano liudytojai“, II vieta, M. Butkutė, 5 kl. Mokytojas R. Oželis

Lietuvių k.

Meninio skaitymo konkursas „Tylios sienos, žodžių paliestos”, I vieta, R. Mockutė, 7 kl. Mokytojai A. Tamošaitienė, T. Baužas

Respublikinis nuotolinis 5–7 klasių mokinių integruotas anglų kalbos, lietuvių kalbos ir dailės  eilėraščių bei kūrybinių darbų-miniatiūrų konkursas ,,Namai ten – kur kalėdos“ (angl. “Home is where Christmas is”), I vieta (7 kl. grupėje), V. Berankytė, 7 kl. Mokytoja A. Tamošaitienė

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekos kūrybiškiausios anotacijos konkursas, laureatė, sulaukusi daugiausia skaitytojų palaikymo ir simpatijų, E. Mėlynytė, II kl. Mokytoja Ž. Kairienė

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9–12/I–IV gimnazijos klasių mokiniams Klaipėdos miesto etapas, I vieta, E. Mėlynytė, II kl. Mokytoja Ž. Kairienė

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9–12/I–IV gimnazijos klasių mokiniams Klaipėdos miesto etapas, I vieta, M. Taraškus, IV kl. Mokytoja A. Norkienė

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9–12/I–IV gimnazijos klasių mokiniams Klaipėdos miesto etapas, I vieta, G. Zinkutė, III kl. Mokytoja R. Galdikienė

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9–12/I–IV gimnazijos klasių mokiniams Klaipėdos miesto etapas, II vieta, E. Latakas, II kl. Mokytoja Ž. Kairienė

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9–12/I–IV gimnazijos klasių mokiniams Klaipėdos miesto etapas, II vieta, L. Aleknavičiūtė, I kl. Mokytoja R. Lygnugarienė

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9–12/I–IV gimnazijos klasių mokiniams Klaipėdos miesto etapas, II vieta, M. Petrauskas, III kl. Mokytoja R. Galdikienė

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9–12/I–IV gimnazijos klasių mokiniams Klaipėdos miesto etapas, III vieta, S. Lajauskytė, I kl. Mokytoja R. Lygnugarienė

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9–12/I–IV gimnazijos klasių mokiniams Klaipėdos miesto etapas, III vieta, D. Lygnugarytė, II kl. Mokytoja Ž. Kairienė

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9–12/I–IV gimnazijos klasių mokiniams Klaipėdos miesto etapas, III vieta, L. Marijošiūtė, IV kl. Mokytoja A. Norkienė

Klaipėdos miesto dailaus rašto konkursas „Žąsies plunksna“, III vieta, B. Štrimaitytė, 8 kl. Mokytoja Ž. Kairienė

52-ojo tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso Klaipėdos miesto etapas, laureatė, A. Jokšaitė, 7 kl. Mokytojos: V. Jokšienė, A. Tamošaitienė

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados 9–12/I–IV gimnazijos klasių mokiniams šalies etapas, I vieta, M. Taraškus, IV kl. Mokytoja A. Norkienė

Konkursas-projektas ,,Knygų ekspertų kovos”, I vieta (7–8 kl. grupėje), komanda: : B. Štrimaitytė, K. Kaziūnaitė, G. Katkevičiūtė, E. Kavoliūnaitė, M. Kaminskaitė. Mokytoja Ž. Kairienė

Konkursas-projektas ,,Knygų ekspertų kovos”, I vieta (9–10 kl. grupėje), komanda: E. Mėlynytė, Ū. Nikolajūtė, D. Kurlys, V. Vetrovaitė, E. Jakštaitė. Mokytoja Ž. Kairienė

Klaipėdos miesto 8 klasių mokinių lietuvių k. olimpiada, III vieta, G. Nagreckaitė. Mokytoja I. Lukauskienė

55-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas, II laipsnio diplomas už labai gerą literatūrinį vertimą iš anglų kalbos, M. Tulabaitė, DP1 kl. Mokytojos R. Lygnugarienė, L. Ložinskienė

55-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas, II laipsnio diplomas už labai gerą kalbos darbą, V. Jakovlevaitė, DP1 kl. Mokytoja R. Lygnugarienė

Respublikinis moksleivių meninio skaitymo ir dainuojamosios poezijos konkursas „Lietuviško žodžio šviesoje“, skirtas spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, laureatė (9–12 kl. grupėje). A. Butenytė, II kl. Mokytoja Ž. Kairienė

Filologija ir Antikos kultūra

55-asis jaunųjų filologų konkursas, miesto etapas, laureatė (kalbos darbų sekcija), V. Jakovlevaitė, III kl. Mokytoja R. Lygnugarienė

55-asis jaunųjų filologų konkursas, miesto etapas, laureatė (vertimai), M. Tulabaitė, DP1 kl. Mokytojos R. Lygnugarienė, L. Ložinskienė

Miesto Antikos kultūros  konkursas ,,VEDI.VINI.VICI“, I vieta, Klaipėdos licėjaus II–IV kl. komanda IN CORPORE: L. Marijošiūtė,  M. Taraškus, M. Petrauskas, L. Kazlauskas, Ū. Nikolajūtė. Mokytojos Ž. Kairienė, R. Galdikienė, A. Norkienė

Respublikos Antikos žinių konkursas 2023, III laipsnio diplomas, M. Taraškus, IV kl. Mokytoja A. Norkienė

Užsienio k. (anglų)

Interpretive Reading Competition, II vieta (9–10 kl. grupėje), A. Beniušytė, I kl. Mokytoja L. Ložinskienė

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada (11/III gimnazijos kl.), miesto etapas, II vieta, M. Tulabaitė, DP1 kl. Mokytoja L. Ložinskienė

Respublikinio anglų kalbos konkurso (9–10 kl.) Klaipėdos miesto etapas, III vieta, L. Žyliūtė, II kl. Mokytoja A. Kažukauskienė

Respublikinis oratorinio meno konkursas (ESU National Public Speaking Competition), I vieta, J. Cėpla, DP1 kl. Mokytoja L. Ložinskienė

Respublikinis anglų kalbos konkursas, I laipsnio diplomas, L. Žyliūtė, II kl. Mokytoja A. Kažukauskienė

Užsienio k. (rusų)

Klaipėdos miesto rusų (užsienio) kalbos dailyraščio konkursas, I vieta (6–7 kl. grupėje), R. Mockutė, 7 kl. Mokytoja S. Rybakova

Klaipėdos miesto rusų (užsienio) kalbos dailyraščio konkursas, I vieta (I–II kl. grupėje), S. Lajauskytė, I kl. Mokytoja S. Rybakova

Klaipėdos miesto rusų (užsienio) kalbos dailyraščio konkursas, II vieta (8 kl. grupėje), G. Jakštaitė, 8 kl. Mokytoja S. Rybakova

Klaipėdos miesto rusų (užsienio) kalbos dailyraščio konkursas, II vieta (III–IV kl. grupėje), G. Zinkutė, III kl. Mokytoja S. Rybakova

Klaipėdos mokyklų 5–12 klasių rusų kalbos raiškiojo skaitymo konkursas „Skambūs poetiniai tekstai“, skirtas paminėti poetų jubiliejines sukaktis, II vieta (6–8 kl. grupėje), I. Bertulė, 6 kl. Mokytoja S. Rybakova

Klaipėdos mokyklų 5–12 klasių rusų kalbos raiškiojo skaitymo konkursas „Skambūs poetiniai tekstai“, skirtas paminėti poetų jubiliejines sukaktis, II vieta (III–IV kl. grupėje), G. Zinkutė, III kl. Mokytoja S. Rybakova

Klaipėdos mokyklų 5–12 klasių rusų kalbos raiškiojo skaitymo konkursas „Skambūs poetiniai tekstai“, skirtas paminėti poetų jubiliejines sukaktis, III vieta (I–II kl. grupėje), N. Norinkevičiūtė, I kl. Mokytoja S. Rybakova

Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų 6–8 ir 9–12 (I–IV gimnazijos) klasių mokinių epistolinio rašinio rusų kalba konkursas, I vieta (6–7 kl. grupėje), I. Kožuchar, 7 kl. Mokytoja S. Rybakova

Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų 6–8 ir 9–12 (I–IV gimnazijos) klasių mokinių epistolinio rašinio rusų kalba konkursas, I vieta (8 kl. grupėje), I. Vaišvilaitė, 8 kl. Mokytoja S. Rybakova

Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų 6–8 ir 9–12 (I–IV gimnazijos) klasių mokinių epistolinio rašinio rusų kalba konkursas, I vieta (I–II kl. grupėje), E. Čebatoriūtė, I kl. Mokytoja S. Rybakova

Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų 6–8 ir 9–12 (I–IV gimnazijos) klasių mokinių epistolinio rašinio rusų kalba konkursas, II vieta (III–IV kl. grupėje), A. Slabenko, III kl. Mokytoja S. Rybakova

30-oji Lietuvos mokinių rusų (užsienio) k. olimpiada, miesto etapas, II vieta, M. Medvedeva, II kl. Mokytoja S. Rybakova

30-oji Lietuvos mokinių rusų (užsienio) k. olimpiada, miesto etapas, II vieta, A. Slabenko, III kl. Mokytoja S. Rybakova

30-oji Lietuvos mokinių rusų (užsienio) k. olimpiada, miesto etapas, III vieta, R. Sorokin, II kl. Mokytoja S. Rybakova

Klaipėdos miesto 8 klasių mokinių rusų  (užsienio) kalbos olimpiada, I vieta, A. Zadorozhko, 8 kl. Mokytoja S. Rybakova

Klaipėdos miesto 8 klasių mokinių rusų  (užsienio) kalbos olimpiada, III vieta, I. Vaišvilaitė, 8 kl. Mokytoja S. Rybakova

Lietuvos mokinių 30-oji rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos šalies etapo olimpiada, III laipsnio diplomas, A. Slabenko, III kl. Mokytoja S. Rybakova

Lietuvos mokinių 30-oji rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos šalies etapo olimpiada, III laipsnio diplomas, M. Medvedeva, II kl. Mokytoja S. Rybakova

Lietuvos mokinių 30-oji rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos šalies etapo olimpiada, Pagyrimo raštas, R. Sorokin, II kl. Mokytoja S. Rybakova

Užsienio kalba (vokiečių)

Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiados (11/III gimnazijos kl.) Klaipėdos miesto etapas, I vieta, M. Petrauskas, III kl. Mokytoja V. Kazlauskienė

Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiados (11/III gimnazijos kl.) Klaipėdos miesto etapas, II vieta, U. Šimonytė, III kl. Mokytoja V. Kazlauskienė

Klaipėdos regiono eilėraščių deklamavimo konkursas „Frühlingsblüten”, III vieta, I. Kuprytė, I kl. Mokytoja V. Kazlauskienė

Matematika

Nacionalinės KINGS matematikos olimpiados finalas, III vieta, E. Čebatoriūtė, I kl. Mokytoja I. Čypė

Vakarų Lietuvos regiono 5–8 klasių mokinių matematikos olimpiada Klaipėdos universiteto taurei laimėti, I vieta ir KU taurė, E. Knieta, 7 kl. Mokytoja I. Čypė

Nacionalinės moksleivių akademijos (NMA) 5–8 klasių moksleivių matematikos olimpiada, III vieta, E. Knieta, 7 kl. Mokytoja I. Čypė

71-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados (9–12/I–IV gimn. kl.) miesto etapas, I vieta, F. Stadalninkas, II kl. Mokytoja R. Nutautienė

71-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados (9–12/I–IV gimn. kl.) miesto etapas, II vieta, E. Latakas, II kl. Mokytojos R. Nutautienė, J. Gedminienė

71-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados (9–12/I–IV gimn. kl.) miesto etapas, II vieta, A. M. Bielinskaitė, IV kl. Mokytoja R. Karapetian

71-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados (9–12/I–IV gimn. kl.) miesto etapas, II vieta, B. Šimkutė, I kl. Mokytoja J. Gedminienė

71-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados (9–12/I–IV gimn. kl.) miesto etapas, III vieta, V. J. Virbalas, III kl. Mokytoja R. Karapetian

Klaipėdos miesto 5–8 klasių matematikos konkursas KODAS, I vieta (7 kl. grupėje), E. Knieta, 7 kl. Mokytoja I. Čypė

Klaipėdos miesto 5–8 klasių matematikos konkursas KODAS, III vieta (7 kl. grupėje), K. Safronov, 7 kl. Mokytoja I. Čypė

Klaipėdos miesto 5–8 klasių matematikos konkursas KODAS, II vieta (8 kl. grupėje), V. A. Virbalas, 8 kl. Mokytoja D. Jančiauskienė

Klaipėdos miesto 5–8 klasių matematikos konkursas KODAS, III vieta (6 kl. grupėje), V. Jurgelionis, 6 kl. Mokytojos D. Jančiauskienė, V. Venckuvienė

Klaipėdos miesto 5–8 klasių matematikos konkursas KODAS, III vieta (8 kl. grupėje), B. Pauželis, 8 kl. Mokytojos V. Venckuvienė, D. Jančiauskienė

Klaipėdos miesto 5–8 klasių mokinių matematikos olimpiada, I vieta, E. Knieta, 7 kl. Mokytoja I. Čypė

Klaipėdos miesto 5–8 klasių mokinių matematikos olimpiada, II vieta, K. Safronov, 7 kl. Mokytoja I. Čypė

Klaipėdos miesto 5–8 klasių mokinių matematikos olimpiada, I vieta, B. Pauželis, 8 kl. Mokytojos V. Venckuvienė, D. Jančiauskienė

Klaipėdos miesto 5–8 klasių mokinių matematikos olimpiada, III vieta, V. A. Virbalas, 8 kl. Mokytoja D. Jančiauskienė

51-osios Jaunųjų matematikų varžybos, III vieta, F. Stadalninkas, II kl. Mokytoja R. Nutautienė

Matematikos, ekonomikos ir verslumo konkurso ,,Meka” I-asis etapas, I vieta, II kl. komanda: L. Kazlauskas, D. Šileikaitė, R. Pleskovas, F. Stadalninkas, G. Andriuškevičius. Mokytoja R. Nutautienė

Klaipėdos miesto 5–7 klasių mokinių matematikos konkursas „Gudručiai“, I vieta (7 kl. grupėje), E. Knieta, 7 kl. Mokytoja I. Čypė

Matematinis konkursas „Kelionė į Olimpą 2023“, II vieta, komanda: E. Čeponas, U. Gauryliūtė, V. A. Virbalas, B. Pauželis, D. Mikalauskas, G. Nagreckaitė, 8 kl. Mokytojos V. Venckuvienė, D. Jančiauskienė

Klaipėdos miesto 7–8 klasių mokinių integruotas gamtos ir tiksliųjų mokslų konkursas „Intelektualinė mozaika“, I vieta, komanda: V. A. Virbalas, B. Pauželis, K. Safronov, E. Knieta. Mokytojos D. Jančiauskienė, I. Čypė, V. Venckuvienė

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2023“, pateko į Lietuvos mokinių 50-uką savo amžiaus grupėje – 37 vieta bei į 10-uką savivaldybėje – 7 vieta, I. Bertulė, 6 kl. Mokytoja V. Venckuvienė

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2023“, pateko į Lietuvos mokinių 50-uką savo amžiaus grupėje – 2 vieta bei į 10-uką savivaldybėje – 1 vieta, K. Safronov, 7 kl. Mokytoja I. Čypė

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2023“, pateko į Lietuvos mokinių 50-uką savo amžiaus grupėje – 7 vieta bei į 10-uką savivaldybėje – 2 vieta, E. Knieta, 7 kl. Mokytoja I. Čypė

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2023“, pateko į Lietuvos mokinių 50-uką savo amžiaus grupėje – 5 vieta bei į 10-uką savivaldybėje – 2 vieta, F. Stadalninkas, II kl. Mokytoja R. Nutautienė

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2023“, pateko į Lietuvos mokinių 50-uką savo amžiaus grupėje – 44 vieta bei į 10-uką savivaldybėje – 3 vieta, L. Zenkus, IV kl. Mokytoja R. Karapetian

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2023“, pateko į geriausiųjų 10-uką savivaldybėje (savo amžiaus grupėje) – 8 vieta, S. Utaraitė, 5 kl. Mokytoja V. Jasinskienė

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2023“, pateko į geriausiųjų 10-uką savivaldybėje (savo amžiaus grupėje) – 8 vieta, D. Podolskaja, 6 kl. Mokytoja V. Venckuvienė

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2023“, pateko į geriausiųjų 10-uką savivaldybėje (savo amžiaus grupėje) – 9 vieta, R. Kulikauskas, 5 kl. Mokytoja V. Jasinskienė

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2023“, pateko į geriausiųjų 10-uką savivaldybėje (savo amžiaus grupėje) – 10 vieta, D. Rutkauskas, 6 kl. Mokytoja D. Jančiauskienė

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2023“, pateko į geriausiųjų 10-uką savivaldybėje (savo amžiaus grupėje) – 6 vieta, I. Kožuchar, 7 kl. Mokytoja I. Čypė

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2023“, pateko į geriausiųjų 10-uką savivaldybėje (savo amžiaus grupėje) – 7 vieta, E. Kavoliūnaitė, 8 kl. Mokytoja V. Venckuvienė

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2023“, pateko į geriausiųjų 10-uką savivaldybėje (savo amžiaus grupėje) – 8 vieta, B. Pauželis, 8 kl. Mokytoja V. Venckuvienė

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2023“, pateko į geriausiųjų 10-uką savivaldybėje (savo amžiaus grupėje) – 10 vieta, E. Čeponas, 8 kl. Mokytoja V. Venckuvienė

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2023“, pateko į geriausiųjų 10-uką savivaldybėje (savo amžiaus grupėje) – 3 vieta, A. A. Dargytė, I kl. Mokytoja I. Čypė

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2023“, pateko į geriausiųjų 10-uką savivaldybėje (savo amžiaus grupėje) –  5 vieta, D. Kurlys, II kl. Mokytoja R. Nutautienė

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2023“, pateko į geriausiųjų 10-uką savivaldybėje (savo amžiaus grupėje) – 6 vieta, G. Andriuškevičius, II kl. Mokytoja R. Nutautienė

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2023“, pateko į geriausiųjų 10-uką savivaldybėje (savo amžiaus grupėje) – 8 vieta, T. Kemundris, II kl. Mokytoja R. Nutautienė

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2023“, pateko į geriausiųjų 10-uką savivaldybėje (savo amžiaus grupėje) – 9 vieta, L. Žyliūtė, II kl. Mokytoja R. Nutautienė

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2023“, pateko į geriausiųjų 10-uką savivaldybėje (savo amžiaus grupėje) – 10 vieta, K. Černuševičius, II kl. Mokytoja R. Nutautienė

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2023“, pateko į geriausiųjų 10-uką savivaldybėje (savo amžiaus grupėje) – 5 vieta, M. Tamašauskas, IV kl. Mokytoja R. Karapetian

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2023“, pateko į geriausiųjų 10-uką savivaldybėje (savo amžiaus grupėje) – 6 vieta, E. Cechanavičiūtė, DP 1 kl. Mokytoja L. Dreižienė

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2023“, pateko į geriausiųjų 10-uką savivaldybėje (savo amžiaus grupėje) – 6 vieta, A. M. Bielinskaitė, IV kl. Mokytoja R. Karapetian

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2023“, pateko į geriausiųjų 10-uką savivaldybėje (savo amžiaus grupėje) – 9 vieta, R. Milkintaitė, III kl. Mokytoja R. Karapetian

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2023“, pateko į geriausiųjų 10-uką savivaldybėje (savo amžiaus grupėje) – 9 vieta, J. Žvaliauskas, IV kl. Mokytoja R. Karapetian

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2023“, pateko į geriausiųjų 10-uką savivaldybėje (savo amžiaus grupėje) – 10 vieta, J.Cėpla, DP 1 kl. Mokytoja L. Dreižienė

Gamtos mokslai

14-oji Lietuvos gamtos mokslų olimpiada, I vieta, E. Latakas, II kl. Mokytojai I. Rimkienė, M. Žadvydas, S. Stimburienė

Klaipėdos apskrities 5–8 klasių mokinių gamtos mokslų konkursas, skirtas Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos  100-mečiui paminėti, II vieta, 5–8 kl. komanda: D. Sugintaitė, M. Sovvova, E. Knieta, U. Gauryliūtė. Mokytojos: I. Navickaitė, E. Jonikaitė, J. Balčiūtė

Tarptautinė gamtos mokslų olimpiada „Science Vision“, I laipsnio diplomas, E. Latakas, II kl. Mokytojai I. Rimkienė, M. Žadvydas, S. Stimburienė

55-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, I vieta, N. Alškaitė, I kl. Mokytoja I. Rimkienė

55-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, I vieta, I. Kuprytė, I kl. Mokytoja I. Rimkienė

55-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, I vieta, E. Latakas, II kl. Mokytoja I. Rimkienė

55-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, I vieta, M. Taraškus, IV kl. Mokytoja I. Rimkienė

55-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, II vieta, A. Dargytė, I kl. Mokytoja I. Rimkienė

55-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, II vieta, U. Šimonytė, III kl. Mokytoja I. Rimkienė

55-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, II vieta, V. Jakovlevaitė, III kl. Mokytoja I. Rimkienė

55-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, II vieta, A. Petrakov, III kl. Mokytoja I. Rimkienė

55-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, II vieta, G. Trakytė, IV kl. Mokytoja I. Rimkienė

55-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, II vieta, M. Tamašauskas, IV kl. Mokytoja I. Rimkienė

55-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, III vieta, B. Šimkutė, I kl. Mokytoja I. Rimkienė

55-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, III vieta, M. Šiaulytė, I kl. Mokytoja I. Rimkienė

55-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada, II vieta, M. Taraškus, IV kl. Mokytoja I. Rimkienė

55-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada, III vieta, E. Latakas, II kl. Mokytoja I. Rimkienė

Lietuvos 5–8 klasių mokinių biologijos olimpiados Klaipėdos miesto etapas, I vieta, D. Kaupytė, 5 kl. Mokytoja J. Balčiūtė

Lietuvos 5–8 klasių mokinių biologijos olimpiados Klaipėdos miesto etapas, I vieta, E. Černiauskaitė, 6 kl. Mokytoja E. Jonikaitė

Lietuvos 5–8 klasių mokinių biologijos olimpiados Klaipėdos miesto etapas, II vieta, U. Gauryliūtė, 8 kl. Mokytoja E. Jonikaitė

Lietuvos 5–8 klasių mokinių biologijos olimpiados Klaipėdos miesto etapas, III vieta, R. Mockutė, 7 kl. Mokytoja E. Jonikaitė

Lietuvos 5–8 klasių mokinių biologijos olimpiados Klaipėdos miesto etapas, III vieta, K. Safronov, 7 kl. Mokytoja E. Jonikaitė

Lietuvos 5–8 klasių mokinių biologijos olimpiados Klaipėdos miesto etapas, III vieta, G. Nagreckaitė, 8 kl. Mokytoja E. Jonikaitė

Respublikinis konkursas „STEAM pavasaris“, I vieta (10 kl. grupėje), F. Stadalninkas, II kl. Mokytojai S. Stimburienė, I. Rimkienė, M. Žadvydas, I. Rupšienė, L. Beniušienė

Respublikinis konkursas „STEAM pavasaris“, III vieta (9 kl. grupėje), S. Laujauskytė, I kl. Mokytojai S. Stimburienė, I. Rimkienė, I. Rupšienė, L. Beniušienė, R. Rimkevičius

XVI Lietuvos 5–8 klasių mokinių biologijos olimpiados III etapas, II vieta, U. Gauryliūtė, 8 kl. Mokytoja E. Jonikaitė

Chemija

61-osios  Lietuvos mokinių chemijos olimpiados Klaipėdos miesto etapas, I vieta, E. Latakas, II kl. Mokytoja S. Stimburienė

61-osios  Lietuvos mokinių chemijos olimpiados Klaipėdos miesto etapas, I vieta, F. Stalninkas, II kl. Mokytoja S. Stimburienė

61-osios  Lietuvos mokinių chemijos olimpiados Klaipėdos miesto etapas, I vieta, V. J. Virbalas, III kl. Mokytoja S. Stimburienė

61-osios  Lietuvos mokinių chemijos olimpiados Klaipėdos miesto etapas, I vieta, J. Viršilas, IV kl. Mokytoja S. Stimburienė

61-osios  Lietuvos mokinių chemijos olimpiados Klaipėdos miesto etapas, II vieta, S. Lajauskytė, II kl. Mokytoja S. Stimburienė

61-osios  Lietuvos mokinių chemijos olimpiados Klaipėdos miesto etapas, II vieta, N. Alškaitė, I kl. Mokytoja S. Stimburienė

61-osios  Lietuvos mokinių chemijos olimpiados Klaipėdos miesto etapas, III vieta, R. Žygus, II kl. Mokytoja S. Stimburienė

61-osios  Lietuvos mokinių chemijos olimpiados Klaipėdos miesto etapas, III vieta, A. Vaisman, DP2 kl. Mokytoja S. Stimburienė

Fizika

70-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados Klaipėdos miesto etapas, I vieta, R. Žygus, II kl. Mokytojas M. Žadvydas

70-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados Klaipėdos miesto etapas, I vieta, J. V. Virbalas, III kl. Mokytojas M. Žadvydas

70-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados Klaipėdos miesto etapas, I vieta, J. Viršilas, IV kl. Mokytojas M. Žadvydas

70-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados Klaipėdos miesto etapas, II vieta, E. Latakas, II kl. Mokytojas M. Žadvydas

34-asis Lietuvos mokinių fizikos čempionatas, I vieta, E. Latakas, II kl. Mokytojas M. Žadvydas

Prof. K. Baršausko fizikos turnyras, pagyrimo raštas, B. Pauželis, 8 kl. Mokytojas R. Rimkevičius

Prof. K. Baršausko fizikos turnyras, pagyrimo raštas, E. Čeponas, 8 kl. Mokytojas R. Rimkevičius

Prof. K. Baršausko fizikos turnyras, pagyrimo raštas, G. Nagreckaitė, 8 kl. Mokytojas R. Rimkevičius

Prof. K. Baršausko fizikos turnyras, pagyrimo raštas, B. Šimkutė, I kl. Mokytojas R. Rimkevičius

Prof. K. Baršausko fizikos turnyras, pagyrimo raštas, R. Žygus, II kl. Mokytojai M. Žadvydas, R. Rimkevičius

70-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados šalies etapas, III vieta, V. J. Virbalas, III kl. Mokytojas M. Žadvydas

70-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados šalies etapas, III vieta, J. Viršilas, IV kl. Mokytojas M. Žadvydas

Respublikinė astronomijos olimpiada, I vieta ir Laureato vardas, E. Latakas, II kl. Mokytojas M. Žadvydas

Respublikinė astronomijos olimpiada, I vieta ir Laureato vardas, J. Viršilas, IV kl. Mokytojas M. Žadvydas

Respublikinė astronomijos olimpiada, II vieta, R. Žygus, II kl. Mokytojas M. Žadvydas

Respublikinė astronomijos olimpiada, III vieta, V. J. Virbalas, III kl. Mokytojas M. Žadvydas

Klaipėdos miesto 8 klasių mokinių  jaunųjų fizikų olimpiada, II vieta, B. Pauželis, 8 kl. Mokytojas R. Rimkevičius

Klaipėdos miesto 8 klasių mokinių  jaunųjų fizikų olimpiada, III vieta, V. A. Virbalas, 8 kl. Mokytojas M. Žadvydas

Klaipėdos miesto 7 klasių mokinių fizikos konkursas, I vieta, E. Knieta, 7 kl. Mokytojas M. Žadvydas

Klaipėdos miesto 7 klasių mokinių fizikos konkursas, II vieta, A. Jonkus, 7 kl. Mokytojas M. Žadvydas

Klaipėdos miesto 7 klasių mokinių fizikos konkursas, III vieta, I. Kožuchar, 7 kl. Mokytojas M. Žadvydas

Istorija

Klaipėdos miesto LR Konstitucijos žinovo konkursas, I vieta (10 kl. grupėje), J. Bernotaitė, II kl. Mokytojas V. Pamparas

Klaipėdos miesto LR Konstitucijos žinovo konkursas, I vieta (12 kl. grupėje), M. Kratkovski, IV kl. Mokytojas V. Pamparas

Klaipėdos miesto LR Konstitucijos žinovo konkursas, II vieta (9 kl. grupėje), A. Urbutytė, I kl. Mokytojas V. Pamparas

Klaipėdos miesto LR Konstitucijos žinovo konkursas, II vieta (11 kl. grupėje), D. Kuprys, III kl. Mokytojas V. Pamparas

Klaipėdos miesto LR Konstitucijos žinovo konkursas, II vieta (11 kl. grupėje), G. Zinkutė, III kl. Mokytojas V. Pamparas

Klaipėdos miesto LR Konstitucijos žinovo konkursas, II vieta (12 kl. grupėje), L. Marijošiūtė, IV kl. Mokytojas V. Pamparas

Klaipėdos miesto LR Konstitucijos žinovo konkursas, III vieta (9 kl. grupėje), N. Radajevaitė, I kl. Mokytojas V. Pamparas

Klaipėdos miesto LR Konstitucijos žinovo konkursas, III vieta (III kl. grupėje), A. Gardžiulytė, III kl. Mokytojas V. Pamparas

32-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados Klaipėdos miesto etapas, I vieta, V. Paulauskas, III kl. Mokytojas V. Pamparas
32-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados Klaipėdos miesto etapas, I vieta, D. Kuprys, III kl. Mokytojas V. Pamparas
32-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados Klaipėdos miesto etapas, I vieta, J. Bernotaitė, II kl. Mokytojas V. Pamparas

32-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada, respublikos etapas, Laureato vardas, D. Kuprys, III kl. Mokytojas V. Pamparas

Seimo rūmuose  organizuotas Demokratijos žinių konkursas, I vieta, M. Kratkovski, IV kl. Mokytojas V. Pamparas

Regioninis Mažosios Lietuvos istorijos konkursas 8–10 klasių mokiniams, I vieta, T. Markauskas, II kl. Mokytojas V. Pamparas

Regioninis Mažosios Lietuvos istorijos konkursas 8–10 klasių mokiniams, II vieta, N. Alškaitė, I kl. Mokytojas V. Pamparas

Regioninis Mažosios Lietuvos istorijos konkursas 8–10 klasių mokiniams, II vieta, G. Andriuškevičius, II kl. Mokytojas E. Sereičikas

Regioninis Mažosios Lietuvos istorijos konkursas 8–10 klasių mokiniams, III vieta, A. Vainorius, 8 kl. Mokytojas E. Sereičikas

Regioninis Mažosios Lietuvos istorijos konkursas 8–10 klasių mokiniams, Pagyrimo raštas, S. Lajauskytė, I kl. Mokytojas V. Pamparas

Regioninis Mažosios Lietuvos istorijos konkursas 8–10 klasių mokiniams, Pagyrimo raštas, A. Berleta, 8 kl. Mokytoja L. Elertienė

Geografija

Geografijos žinių konkursas „Pažink Lietuvą ir pasaulį“, II vieta (III kl. grupėje), M. Petrauskas, III kl. Mokytoja A. Andriulė

Geografijos žinių konkursas „Pažink Lietuvą ir pasaulį“, II vieta (7 kl. grupėje), K. Safronov, 7 kl.

Klaipėdos m. mokinių  esė konkursas „Mano miestas Klaipėda“, II vieta, P. Lučka, II kl. Mokytoja A. Andriulė

Klaipėdos miesto geografijos olimpiada, II vieta, M. Petrauskas, III kl. Mokytoja A. Andriulė

2022/2023 m. Lietuvos geomokslų olimpiada, I etapas, pateko į II etapą, E. Latakas, II kl. Mokytoja A. Andriulė

Respublikinis Česlovo Kudabos konkursas, pagyrimo raštas, M. Petrauskas, III kl. Mokytoja A. Andriulė

2022/2023 m. Lietuvos geomokslų olimpiada, II vieta, deleguojamas į tarptautinį etapą, E. Latakas, II kl. Mokytoja A. Andriulė

Informacinės technologijos

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“, I vieta (5 kl. grupėje), S. Utaraitė, 5 kl. Mokytojai: L. Tumėnas, L. Vaitkūnas

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“, II vieta (5 kl. grupėje), K. Anoškinas, 5 kl. Mokytojai: L. Tumėnas, L. Vaitkūnas

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“, II vieta (5 kl. grupėje), J. Jarmolajevas, 5 kl. Mokytojai: L. Tumėnas, L. Vaitkūnas

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“, I vieta (7–8 kl. grupėje), E. Knieta, 7 kl. Mokytojai: L. Tumėnas, L. Beniušienė

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“, III vieta (7 kl. grupėje), K. Safronov, 7 kl. Mokytojai: L. Tumėnas, L. Beniušienė

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“, I vieta (8 kl. grupėje), B. Pauželis, 8 kl. Mokytojai: L. Vaitkūnas, L. Beniušienė

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“, II vieta (I kl. grupėje), B. Šimkutė, I kl. Mokytoja L. Beniušienė

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“, II vieta (I kl. grupėje), E. Žadvydaitė, I kl. Mokytoja L. Beniušienė

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“, II vieta (II kl. grupėje), F. Stadalninkas, II kl. Mokytoja L. Beniušienė

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“, II vieta (II kl. grupėje), T. Kemundris, II kl. Mokytoja L. Beniušienė

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“, I vieta (III kl. grupėje), II vieta (III–IV kl. grupėje), J. Cėpla, III kl. Mokytoja I. Rupšienė

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“, I vieta (III–IV kl. grupėje), T. Žadvydas, IV kl. Mokytoja I. Rupšienė

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“, II vieta (III–IV kl. grupėje), L. Zenkus, IV kl. Mokytoja I. Rupšienė

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“, III vieta (IV kl. grupėje), T. Motekaitis, IV kl. Mokytoja I. Rupšienė

34-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada (miesto etapas), I vieta, E. Knieta, 7 kl. Mokytoja I. Rupšienė

34-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada (miesto etapas), II vieta, B. Dargis, 8 kl. Mokytoja I. Rupšienė

34-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada (miesto etapas), III vieta, A. Pargaliauskas, 8 kl. Mokytoja I. Rupšienė

34-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada (miesto etapas), I vieta, R. Žygus, II kl. Mokytoja I. Rupšienė

34-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada (miesto etapas), II vieta, E. Cehanavičiūtė, III kl. Mokytoja I. Rupšienė

34-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada (miesto etapas), II vieta, E. Žadvydas, IV kl. Mokytoja I. Rupšienė

Regioninis dr. J. P. Kazicko moksleivių programavimo konkursas, III vieta, J. Viršilas, IV kl. Mokytoja I. Rupšienė

Dr. Juozo Petro Kazicko moksleivių programavimo konkursas, Informacinės sistemos grafinės vartotojo sąsajos projektavimo varžybos, III vieta, komanda: L. Kazlauskas, D. Šileikaitė, L. Žyliūtė ir R. Žygus, II kl. Mokytoja I. Rupšienė

Respublikinis jaunųjų (5–8 kl.) programuotojų konkursas „Futurist – 2023”, I vieta programavimo Python grupėje, G. Nagreckaitė, 8 kl. Mokytoja L. Beniušienė

Respublikinis jaunųjų (5–8 kl.) programuotojų konkursas „Futurist – 2023”, II vieta programavimo Python grupėje, S. Balčikonytė, 8 kl. Mokytoja L. Beniušienė

Respublikinis jaunųjų (5–8 kl.) programuotojų konkursas „Futurist – 2023”, III vieta programavimo Python grupėje, G. Katkevičiūtė, 8 kl. Mokytoja L. Beniušienė

Respublikinis jaunųjų (5–8 kl.) programuotojų konkursas „Futurist – 2023”, I vieta programavimo C++ grupėje, E. Knieta, 7 kl. Mokytoja I. Rupšienė

Respublikinis jaunųjų (5–8 kl.) programuotojų konkursas „Futurist – 2023”, I vieta programavimo C++ grupėje, A. Pargaliauskas, 8 kl. Mokytoja I. Rupšienė

Muzika

Tarptautinis konkursas Fiestalonia International (Ispanija), I vieta, kvartetas: O. Daujotaitė, G. Zinkutė, P. Panfilova, K. Brazdeikis. Mokytoja A. Niparavičienė

VI tarptautinis konkursas „Ziemas pasaka“ (Latvija), Grand Prix, kvartetas: O. Daujotaitė, G. Zinkutė, P. Panfilova, K. Brazdeikis. Mokytoja A. Niparavičienė

XI respublikinės muzikos olimpiados, Klaipėdos miesto etapas, II vieta (9–12 kl. grupėje), G. Zinkutė, III kl. Mokytoja A. Niparavičienė

Regioninis dainos konkursas „Dainuok lietuviškai, dainuok apie Lietuvą“, II vieta, Klaipėdos licėjaus vienuoliktokų kvartetas: O. Daujotaitė, G. Zinkutė, P. Panfilova, K. Brazdeikis, III kl. Mokytoja A. Niparavičienė

Regioninis dainos konkursas „Dainuok lietuviškai, dainuok apie Lietuvą“, III vieta, Klaipėdos licėjaus mišrus duetas : G. Zinkutė, K. Brazdeikis, III kl. Mokytoja A. Niparavičienė

XI-oji respublikinė muzikos olimpiada, II vieta bei specialusis komisijos prizas už geriausiai išspręstą muzikinių žinių patikrinimo testą, G. Zinkutė, III kl. Mokytoja A. Niparavičienė

Tarptautinis konkursas „Dreams come true“ (Latvija), Grand Prix, L. Zinkus, 6 kl. Mokytojos A. Niparavičienė, G. Žižiūnienė

Regioninis vaikų ir moksleivių konkursas „Giest lakštingalėlis”, Laureato vardas, Klaipėdos licėjaus vienuoliktokų kvartetas: O. Daujotaitė, G. Zinkutė, P. Panfilova, K. Brazdeikis. Mokytoja A. Niparavičienė

Regioninis vaikų ir moksleivių konkursas „Giest lakštingalėlis”, Laureato vardas, Klaipėdos licėjaus 6–12 klasių mišrus ansamblis: O. Daujotaitė, G. Zinkutė, K. Brazdeikis, A. Beniušytė, M. Kurlavičiūtė, V. Liatukaitė, L. Zinkus, B. Raila, A. Dambrauskas, E. Latakas, J. Žvaliauskas. Mokytoja A. Niparavičienė

World Art Games. International art media contest, I prize (nomination piano, II age category (11–12 years old), L. Zinkus, 6 kl. Mokytoja A. Niparavičienė

Festival concurs international de interpretare pian „Micul Virtuoz“ aditia a XIV (Rumunija), I vieta (iki 12 m. amžiaus grupėje), L. Zinkus, 6 kl. Mokytoja A. Niparavičienė

Festival concurs international de interpretare pian „Micul Virtuoz“ aditia a XIV (Rumunija), I vieta (iki 19 m. amžiaus grupėje), J. Žvaliauskas, IV kl. Mokytoja A. Niparavičienė

Tarptautinis konkursas „The Best” (Latvija), Grand Prix, Klaipėdos licėjaus 6–12 klasių mišrus ansamblis: O. Daujotaitė, G. Zinkutė, K. Brazdeikis, A. Beniušytė, M. Kurlavičiūtė, V. Liatukaitė, L. Zinkus, B. Raila, A. Dambrauskas, E. Latakas, J. Žvaliauskas. Mokytoja A. Niparavičienė

Dailė

Tarptautinis piešinių konkursas „Oro sportas ir aplinkosauga”, nacionalinis turas, laureatė, E. Sokolova, 7 kl. T. Šlimaitė-Bubelienė

Respublikinis mokinių kūrybinių darbų parodos-konkursas „Dievai lietuviškais vardais”, I vieta 5–6 kl. grupėje, V. Petinova, 6 kl. Mokytoja T. Šlimaitė-Bubelienė

Respublikinis mokinių kūrybinių darbų parodos-konkursas „Dievai lietuviškais vardais”, I vieta 7–8 kl. grupėje, P. Jonkutė, 7 kl. Mokytoja T. Šlimaitė-Bubelienė

Fizinis ugdymas

Lietuvos moksleivių lėkščiasvydžio čempionatas 2022, I vieta, Jaunių (2006 m. gim. (15-16 metų) ir jaunesni) vaikinų komanda. Mokytojas S. Lukonas

Lietuvos moksleivių lėkščiasvydžio čempionatas 2022, I vieta, Jaunučių (2008 m. gim. (14 metų) ir jaunesni) vaikinų komanda. Mokytojas S. Lukonas

Mero taurės mergaičių futbolo finalinės varžybos, III vieta (6–8 kl. komanda). Mokytojai S. Lukonas, D. Tetenskas

Mero taurės berniukų futbolo finalinės varžybos, III vieta (6–8 kl. komanda). Mokytojai S. Lukonas, D. Tetenskas

2022–2023 m. m. Mero taurės sporto žaidynių stalo teniso komandinės varžybos, I vieta, merginų komanda: M. Grimalytė, M. Gudauskaitė, V. Motekaitytė. Mokytojas S. Lukonas

2022–2023 m. m. Mero taurės sporto žaidynių stalo teniso komandinės varžybos, III vieta, vaikinų komanda: M. Jučas, M. Lukonas, N. Lalas, G. Pidlužnij. Mokytojas S. Lukonas

Zoninės stalo teniso varžybos, III vieta, Merginų komanda: M. Gudauskaitė, V. Motekaitytė ir M. Grimalytė. Mokytojas S. Lukonas

Klaipėdos miesto mokyklų tinklinio varžybos Mero taurei laimėti, II vieta, Klaipėdos licėjaus vaikinų komanda. Mokytojas S. Lukonas

2022–2023 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių merginų badmintono varžybos, II vieta, II kl. merginų komanda: L. Leonavičiūtė, D. Lygnugarytė, L. Aleknavičiūtė. Mokytojas S. Lukonas

Klaipėdos miesto mokinių pavasario krosas „Mero taurei“ laimėti, II vieta, D. Umantas, 8 kl. Mokytojas S. Lukonas

Moksleivių orientavimosi varžybos „Mero taurei“, I vieta, komanda: U. Lygnugaris, N. Kavoliūnas, E. Dubrovskij. Mokytojai S. Lukonas, D. Tetenskas

Moksleivių orientavimosi varžybos „Mero taurei“, III vieta, komanda: E. Kavoliūnaitė, 8 kl., B. Šimkutė, I kl. Mokytojas S. Lukonas 

Klaipėdos frisbee žaidynės (lėkščiasvydis), I vieta, gimnazistų komanda. Mokytojas S. Lukonas

Klaipėdos frisbee žaidynės (lėkščiasvydis), I vieta, progimnazijų komanda. Mokytojas S. Lukonas

Klaipėdos frisbee žaidynės (lėkščiasvydis), II vieta, 6 kl. komanda. Mokytojas S. Lukonas

Integruoti konkursai

SAMSUNG Baltijos šalių tvarių idėjų konkursas „Solve for Tomorrow“, I vieta, komanda: R. Žygus, L. Žyliūtė, D. Šileikaitė, L. Kazlauskas. Mokytojas E. Kvederis

Respublikinis nuotolinis 5–7 klasių mokinių integruotas anglų kalbos, lietuvių kalbos ir dailės  eilėraščių bei kūrybinių darbų-miniatiūrų konkursas ,,Namai ten – kur kalėdos“ (angl. “Home is where Christmas is”), I vieta (7 kl. grupėje), V. Berankytė, 7 kl. Mokytoja A. Tamošaitienė

Respublikinis nuotolinis 5–7 klasių mokinių integruotas anglų kalbos, lietuvių kalbos ir dailės  eilėraščių bei kūrybinių darbų-miniatiūrų konkursas ,,Namai ten – kur kalėdos“ (angl. “Home is where Christmas is”), III vieta (6 kl. grupėje), R. Gedgaudaitė, J. Jonušauskaitė, 6 kl. Mokytojos: M. B. Kraujelytė-Matevičienė, V. Jokšienė, T. Šlimaitė-Bubelienė

2021–2022 M. M.

Lietuvių k.

54-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas, miesto etapas, laureatė, V. Jakovlevaitė, II kl.

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams, Klaipėdos miesto etapas, I vieta (9–10 kl. grupėje), V. Jakovlevaitė, II kl.

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams, Klaipėdos miesto etapas, II vieta (9–10 kl. grupėje), G. Zinkutė, II kl.

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams, Klaipėdos miesto etapas, III vieta (9–10 kl. grupėje), D. Lygnugarytė, I kl.

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams, Klaipėdos miesto etapas, III vieta (9–10 kl. grupėje), E. Mėlynytė, I kl.

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams, Klaipėdos miesto etapas, I vieta (11–12 kl. grupėje), M. Taraškus, III kl.

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams, Klaipėdos miesto etapas, I vieta (11–12 kl. grupėje), L. Marijošiūtė, III kl.

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams, Klaipėdos miesto etapas, I vieta (11–12 kl. grupėje), U. Urbonavičiūtė, IV kl.

Klaipėdos miesto mokyklų 5–8 klasių mokinių dailaus rašto konkursas „Žąsies plunksna“, I vieta, L. Leonavičiūtė, 8 kl.

Respublikinė Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada, II vieta, M. Taraškus, III kl.

Klaipėdos miesto lietuvių kalbos olimpiada, II vieta, B. Šimkutė, 8 kl.

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams, šalies etapas, III vieta (11–12 kl. grupėje), M. Taraškus, III kl.

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas, III vieta, D. Kozlovaitė, 8 kl.

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas, III vieta, A. Butenytė, I kl.

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas, III vieta, U. Šimonytė, II kl.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo Lyderių turas, nugalėtoja (lietuvių k.), E. Mėlynytė, I kl.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo Lyderių turas, nugalėtojas (lietuvių k.), L. Zinkus, 5 kl.

51-asis tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas, nacionalinis etapas, pagyrimo raštas, V. Berankytė, 6 kl.

Meninio skaitymo ir dainuojamosios poezijos konkursas „Lietuviškojo žodžio šviesoje“, laureatas, K. Černuševičius, I kl.
Klaipėdos miesto projektas-konkursas „Knygų ekspertų kovos“, I vieta (5–6 kl. grupėje), komanda: J. Mačiulskis, U. Lygnugaris, D. Žalytė,  R. Mockutė ir E. Knieta

 

Matematika

Respublikinis komandinis konkursas „Žinių traukinys”, II vieta, 5–8 kl. komanda: L. Zinkus, E. Knieta, L. Mažrimas, B. Šimkutė

Vakarų Lietuvos 5–8 klasių mokinių matematikos olimpiada Klaipėdos universiteto taurei laimėti, I vieta, E. Knieta, 6 kl.

Vakarų Lietuvos 5–8 klasių mokinių matematikos olimpiada Klaipėdos universiteto taurei laimėti, I vieta, L. Mažrimas, 7 kl.

Vakarų Lietuvos 5–8 klasių mokinių matematikos olimpiada Klaipėdos universiteto taurei laimėti, I vieta, B. Šimkutė, 8 kl.

Nacionalinis prof. J. Matulionio jaunųjų matematikų konkursas, II vieta, J. Jučas, IV kl.

Nacionalinis prof. J. Matulionio jaunųjų matematikų konkursas, III vieta, A. Jučas, IV kl.

70-oji Lietuvos matematikos olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, I vieta, E. Latakas, I kl.

70-oji Lietuvos matematikos olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, I vieta, V. J. Virbalas, II kl.

70-oji Lietuvos matematikos olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, I vieta, T. Žadvydas, IB DP1 kl.

70-oji Lietuvos matematikos olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, I vieta, J. Jučas, IV kl.

70-oji Lietuvos matematikos olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, II vieta, J. Viršilas, III kl.

70-oji Lietuvos matematikos olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, III vieta, A. M. Bielinskaitė, III kl.

5–8 klasių matematikos konkursas KODAS, I vieta, E. Knieta, 6 kl.

5–8 klasių matematikos konkursas KODAS, II vieta, V. Berankytė, 6 kl.

5–8 klasių matematikos konkursas KODAS, III vieta, B. Pauželis, 7 kl. 

Klaipėdos 5–8 klasių matematikos olimpiada, I vieta, E. Knieta, 6 kl.

Klaipėdos 5–8 klasių matematikos olimpiada, I vieta, E. Čebatoriūtė, 8 kl.

Klaipėdos 5–8 klasių matematikos olimpiada, II vieta, B. Pauželis, 7 kl.

Klaipėdos 5–8 klasių matematikos olimpiada, II vieta, B. Šimkutė, 8 kl.

Klaipėdos 5–8 klasių matematikos olimpiada, III vieta, K. Safronov, 6 kl.

50-osios Jaunųjų matematikų varžybos, I vieta, J. Jučas, IV kl.

50-osios Jaunųjų matematikų varžybos, II vieta, E. Latakas, I kl.

50-osios Jaunųjų matematikų varžybos, II vieta, A. Jučas, IV kl.

70-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada, III vieta, A. Jučas, IV kl.

70-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada, pagyrimo raštas, J. Jučas, IV kl.

70-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada, pagyrimo raštas, T. Žadvydas, DP1 kl.

 

Ekonomika ir verslumas

Jaunųjų bendrovių eXpo (mugė), diplomas už  „antreprenerišką požiūrį“, Klaipėdos licėjaus mokinių bendrovė NEURA: A. Savickaitė, A. Fedorenko, A. Zaburaitė, Ū. Valentinavičiūtė, E. Ašmontaitė, R. Skierutė, II kl.

Moksleivių verslumo skatinimo tarpdisciplininis konkursas „MEKA22″, III vieta, komanda: A. Gardžiulytė, E. Cechanavičiūtė, M. Pigareva, M. Petrauskas, V. Kaminskas, Vasarė Jakovlevaitė

 

Biologija, aplinkosauga

Tarptautinė jaunių gamtos mokslų olimpiada, bronza, E. Latakas, I kl.

13-oji Lietuvos mokinių gamtos mokslų olimpiada, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos II laipsnio diplomas, E. Latakas, I kl.

13-oji Lietuvos mokinių gamtos mokslų olimpiada, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos III laipsnio diplomas, R. Žygus, I kl.

7–8 klasių Nacionalinė aplinkosaugos olimpiada, diplomantė, D. Kozlovaitė, 8 kl.

7–8 klasių Nacionalinė aplinkosaugos olimpiada, diplomantė, A. Dragūnaitė, 8 kl.

7–8 klasių Nacionalinė aplinkosaugos olimpiada, diplomantė, U. Gauryliūtė, 7 kl.

7–8 klasių Nacionalinė aplinkosaugos olimpiada, diplomantė, L. Mažrimas, 7 kl.

54-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, I vieta, E. Latakas, I kl.

54-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, I vieta, V. J. Virbalas, II kl.

54-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, I vieta, M. Taraškus, III kl.

54-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, I vieta, A. Jasiūnas, IV kl.

54-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, II vieta, R. Žygus, I kl.

54-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, II vieta, F. Stadalninkais, I kl.

54-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, II vieta, V. Jakovlevaitė, II kl.

54-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, II vieta, M. Tamašauskas, III kl.

54-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, II vieta, U. Kaupinytė, IV kl.

54-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, III vieta, A. Petrakov, II kl.

54-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, III vieta, G. Trakytė, III kl.

54-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, III vieta, N. Norvilytė, IV kl.

54-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, III vieta, E. Rastenytė, IV kl.

6-oji Lietuvos 5–8 kl. mokinių STEAM (Gamtos mokslų – biologijos) olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, I vieta, A. Romanov, 5 kl.

6-oji Lietuvos 5–8 kl. mokinių STEAM (Gamtos mokslų – biologijos) olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, I vieta, V. Berankytė, 6 kl.

6-oji Lietuvos 5–8 kl. mokinių STEAM (Gamtos mokslų – biologijos) olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, I vieta, E. Čebatoriūtė, 8 kl.

6-oji Lietuvos 5–8 kl. mokinių STEAM (Gamtos mokslų – biologijos) olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, II vieta, E. Knieta, 6 kl.

6-oji Lietuvos 5–8 kl. mokinių STEAM (Gamtos mokslų – biologijos) olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, III vieta, A. Samuilovas, 6 kl.

6-oji Lietuvos 5–8 kl. mokinių STEAM (Gamtos mokslų – biologijos) olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, III vieta, B. Šimkutė, 8 kl.

54-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada, šalies etapas, II vieta, M. Taraškus, III kl.

54-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada, šalies etapas, III vieta, E. Latakas, I kl.

Lietuvos mokinių 5–8 klasių biologijos olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, II vieta, M. Sovvova, 5 kl.

Lietuvos mokinių 5–8 klasių biologijos olimpiada Klaipėdos miesto etapas, II vieta, R. Mockutė, 6 kl.

Lietuvos mokinių 5–8 klasių biologijos olimpiada Klaipėdos miesto etapas, II vieta, E. Knieta, 6 kl.

Lietuvos mokinių 5–8 klasių biologijos olimpiada Klaipėdos miesto etapas, II vieta, V. Berankytė, 6 kl.

Lietuvos mokinių 5–8 klasių biologijos olimpiada Klaipėdos miesto etapas, III vieta, M. Kupreščenkaitė, 6 kl.

Lietuvos mokinių 5–8 klasių biologijos olimpiada Klaipėdos miesto etapas, III vieta, U. Gauryliūtė, 7 kl.

Lietuvos mokinių 5–8 klasių biologijos olimpiada Klaipėdos miesto etapas, III vieta, B. Šimkutė, 8 kl. 

 

Chemija

60-oji  Lietuvos mokinių chemijos olimpiada, miesto etapas, I vieta, E. Latakas, I kl.

60-oji  Lietuvos mokinių chemijos olimpiada, miesto etapas, I vieta, V. J. Virbalas, II kl.

60-oji  Lietuvos mokinių chemijos olimpiada, miesto etapas, I vieta, J. Viršilas, III kl.

60-oji  Lietuvos mokinių chemijos olimpiada, miesto etapas, II vieta, R. Milkintaitė, II kl.

60-oji  Lietuvos mokinių chemijos olimpiada, miesto etapas, III vieta, R. Žygus, I kl.

60-oji  Lietuvos mokinių chemijos olimpiada, miesto etapas, III vieta, A. Fedorenko, II kl.

60-oji  Lietuvos mokinių chemijos olimpiada, miesto etapas, III vieta, D. Zenkevičiūtė, II kl.

60-oji  Lietuvos mokinių chemijos olimpiada, miesto etapas, III vieta, A. Vaisman, IB DP1 kl.

60-oji respublikinė chemijos olimpiada, III vieta, E. Latakas, I kl.

60-oji respublikinė chemijos olimpiada, pagyrimo raštas, J. Viršilas, III kl.

Respublikinis mokslinio praktinių-kūrybinių veiklų konkursas „STEAM pavasaris”, I vieta (8 kl. grupėje), A. Dragūnaitė, 8 kl.

Respublikinis mokslinio praktinių-kūrybinių veiklų konkursas „STEAM pavasaris” I vieta (II kl. grupėje), V. J. Virbalas, II kl.

 

Fizika

69-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, I vieta, R. Žygus, I kl.

69-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, I vieta, V. J. Virbalas, II kl.

69-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, I vieta, J. Jučas, IV kl.

69-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, I vieta, U. Urbonavičiūtė, IV kl.

69-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, II vieta, J. Viršilas, III kl.

69-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, III vieta, V. Stankevičius, IV kl.

33-iasis Lietuvos mokinių fizikos čempionatas, II vieta, J. Viršilas, III kl.

33-iasis Lietuvos mokinių fizikos čempionatas, III vieta, R. Žygus, I kl.

33-iasis Lietuvos mokinių fizikos čempionatas, III vieta, A. Butenytė, I kl.

69-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada, II vieta ir Laureato vardas, J. Viršilas, III kl.

69-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada, III vieta, V. Stankevičius, IV kl.

69-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada, pagyrimo raštas, R. Žygus, I kl.

20-oji Lietuvos mokinių astronomijos olimpiada, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos I laipsnio diplomas, suteiktas 20-osios Lietuvos mokinių astronomijos olimpiados laureato vardais ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos laureato diplomas. Atrinktas dalyvauti 15-oje tarptautinėje astronomijos ir astrofizikos olimpiadoje (IOAA), J. Viršilas, III kl.

20-oji Lietuvos mokinių astronomijos olimpiada, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos II laipsnio diplomas, suteiktas 20-osios Lietuvos mokinių astronomijos olimpiados laureato vardais ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos laureato diplomas. Atrinktas dalyvauti 15-oje tarptautinėje astronomijos ir astrofizikos olimpiadoje (IOAA), T. Žadvydas, III kl.

20-oji Lietuvos mokinių astronomijos olimpiada, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos II laipsnio diplomas, B. Šimkutė, 8 kl.

20-oji Lietuvos mokinių astronomijos olimpiada, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos II laipsnio diplomas, E. Latakas, I kl.

20-oji Lietuvos mokinių astronomijos olimpiada, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pagyrimo raštas, E. Žadvydaitė, 8 kl.

20-oji Lietuvos mokinių astronomijos olimpiada, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pagyrimo raštas, V. J. Virbalas, II kl.

20-oji Lietuvos mokinių astronomijos olimpiada, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro pagyrimo raštas, R. Žygus, I kl.

Klaipėdos miesto 8 klasių mokinių  jaunųjų fizikų olimpiada, I vieta, B. Šimkutė, 8 kl.

Klaipėdos miesto mokinių 7 klasės jaunųjų fizikų konkursas, II vieta, B. Pauželis, 7 kl.

Klaipėdos miesto mokinių 7 klasės jaunųjų fizikų konkursas, III vieta, E. Čeponas, 8 kl.

Europos fizikos olimpiada, pagyrimo raštas, J. Viršilas, III kl.

 

Užsienio kalba – anglų

Klaipėdos miesto gimnazijų I–IV kl.mokinių raiškaus skaitymo anglų kalba konkursas „Interpretive reading”,

III vieta (I–II kl. grupėje), O Daujotaitė, II kl.

Klaipėdos miesto gimnazijų I–IV kl.mokinių raiškaus skaitymo anglų kalba konkursas „Interpretive reading”,

III vieta (III–IV kl. grupėje), J. Žvaliauskas, IV kl.

Respublikinis anglų kalbos konkursas (9–10 kl.), Klaipėdos miesto etapas, II vieta, L. Žyliūtė, I kl.

Respublikinis anglų kalbos konkursas (9–10 kl.), Klaipėdos miesto etapas, II vieta, J. Cėpla, II kl.

Lithuanian Students’ English Language Contest 2022 (Forms 9-10), II vieta, J. Cėpla, II kl.

Lithuanian Students’ English Language Contest 2022 (Forms 9-10), III vieta, L. Žyliūtė, I kl.

Skaitovų užsienio kalbomis konkursas „Gyvenimas kaip žodžio skambesys“, II vieta, G. Zinkutė, II kl.

Konkursas, skirtas paminėti Klaipėdos miesto 770-ąsias metines „What do you know about Klaipeda?”, I vieta, komanda: V. Jurgelionis, E. Knieta, R. Mockutė, I. Kožuchar, 5–6 kl.

Klaipėdos miesto bendrojo lavinimo mokyklų 6 klasių mokinių anglų kalbos konkursas „English is easy, isn‘t it?“, II vieta, V. M. Narazovaitė, 6 kl.

8 klasių mokinių anglų kalbos viešojo kalbėjimo konkursas „Who is a hero? What are heroic features?“, III vieta, E. Felsner, 8 kl.

 

Užsienio kalba – rusų

Klaipėdos miesto dailyraščio konkursas „Rusiškai rašome taisyklingai ir gražiai“, I vieta 6-7 kl. grupėje I. Kožuchar, 6 kl. 
Klaipėdos miesto dailyraščio konkursas „Rusiškai rašome taisyklingai ir gražiai“, I vieta 8 kl. grupėje N. Norinkevičiūtė, 8 kl. 
Klaipėdos miesto dailyraščio konkursas „Rusiškai rašome taisyklingai ir gražiai“, II vieta 9-10 kl. grupėje D. Lygnugarytė, I kl. 
Klaipėdos miesto dailyraščio konkursas „Rusiškai rašome taisyklingai ir gražiai“, II vieta 11-12 kl. grupėje D. Župerkaitė, IV kl. 
Klaipėdos miesto dailyraščio konkursas „Rusiškai rašome taisyklingai ir gražiai“, III vieta 6-7 kl. grupėje D. Pužauskas, 7 kl. 
Klaipėdos miesto dailyraščio konkursas „Rusiškai rašome taisyklingai ir gražiai“, III vieta 8 kl. grupėje E. Čebatoriūtė, 8 kl. 
Klaipėdos miesto dailyraščio konkursas „Rusiškai rašome taisyklingai ir gražiai“, III vieta 9-10 kl. grupėje M. Zinčenko, I kl. 

Klaipėdos miesto 6–8 ir I–IV gimn. klasių mokinių epistolinio rašinio „Laiškas Seneliui Šalčiui“ konkursas, I vieta (8 kl. grupėje), E. Čebatoriūtė, 8 kl.

Klaipėdos miesto 6–8 ir I–IV gimn. klasių mokinių epistolinio rašinio „Laiškas Seneliui Šalčiui“ konkursas, I vieta (III–IV kl. grupėje), S. Puzemskaja, IV kl.

Klaipėdos miesto 6–8 ir I–IV gimn. klasių mokinių epistolinio rašinio „Laiškas Seneliui Šalčiui“ konkursas, II vieta (6–7 kl. grupėje), I. Kožuchar, 6 kl.

Klaipėdos miesto 6–8 ir I–IV gimn. klasių mokinių epistolinio rašinio „Laiškas Seneliui Šalčiui“ konkursas, II vieta (I–II kl. grupėje), G. Zinkutė, II kl.

Klaipėdos miesto 6–8 ir I–IV gimn. klasių mokinių epistolinio rašinio „Laiškas Seneliui Šalčiui“ konkursas, III vieta (I–II kl. grupėje), A. Slabenko, II kl.

Klaipėdos bendrojo ugdymo mokyklų mokinių rusų k. raiškiojo skaitymo konkursas „Poezijos užburiantys garsai“, II vieta, N.  Norinkevičiūtė, 8 kl.

29-oji Lietuvos mokinių rusų k. olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, I vieta, A. Kožuchar, III kl.

29-oji Lietuvos mokinių rusų k. olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, II vieta, M. Pigareva, II kl.

29-oji Lietuvos mokinių rusų k. olimpiada, Klaipėdos miesto etapas, III vieta, A. Petrakov, II kl.

Klaipėdos miesto 8 klasių mokinių rusų k. olimpiada, I vieta, A. Brun, 8 kl.

Klaipėdos miesto 8 klasių mokinių rusų k. olimpiada, III vieta, M. Afanasjeva, 8 kl.

Klaipėdos miesto 8 klasių mokinių rusų k. olimpiada, III vieta, E. Čebatoriūtė, 8 kl. 

Skaitovų užsienio kalbomis konkursas „Gyvenimas kaip žodžio skambesys“, III vieta, G. Zinkutė, II kl.

29-oji Lietuvos mokinių rusų k. olimpiada, III vieta, M. Pigareva, II kl.

 

Užsienio kalba – prancūzų 

Lietuvos mokinių 7-ųjų klasių konkursas “Je parle francais et toi?”, II vieta, I. Mačiulskytė, 7 kl.

Lietuvos mokinių 7-ųjų klasių konkursas “Je parle francais et toi?”, III vieta, U. Gauryliūtė, 7 kl.

Respublikinis neformaliojo ir bendrojo ugdymo įstaigų 5–12 kl. mokinių fantastinių komiksų prancūzų kalba konkuras „Misija – Marsas“, I vieta, A. Koževnikova, 8 kl.

 

Istorija, pilietinis ugdymas

Klaipėdos miesto moksleivių Konstitucijos žinovo konkursas, I vieta, T. Markauskas, I kl.

Klaipėdos miesto moksleivių Konstitucijos žinovo konkursas, I vieta, J. Bernotaitė, I kl.

Klaipėdos miesto moksleivių Konstitucijos žinovo konkursas, I vieta, A. Gardžiulytė, II kl.

Klaipėdos miesto moksleivių Konstitucijos žinovo konkursas, II vieta, E. Sekač, I kl.

Klaipėdos miesto moksleivių Konstitucijos žinovo konkursas, II vieta, B. Gusiatina, I kl.

Klaipėdos miesto moksleivių Konstitucijos žinovo konkursas, II vieta, J. Andrulytė, I kl.

31-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada (10–12/II–IV gimnazijos kl.), miesto etapas, II vieta, A. Zaueras, III kl.

31-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada (10–12/II–IV gimnazijos kl.), miesto etapas, II vieta, L. Marijošiūtė, III kl.

Klaipėdos miesto 11 klasių istorinio esė konkursas, I vieta, L. Marijošiūtė, III kl.

Klaipėdos miesto 11 klasių istorinio esė konkursas, II vieta, M. Kratkovski, III kl.

 

Geografija

Nacionalinis geografijos žinių konkursas „Pažink Lietuvą ir pasaulį”, I vieta (6–8 kl. grupėje), G. Tamošaitytė, 8 kl. 

Nacionalinis geografijos žinių konkursas „Pažink Lietuvą ir pasaulį”, I vieta (6–8 kl. grupėje), K. Stulpinas, 8 kl. 

Nacionalinis geografijos žinių konkursas „Pažink Lietuvą ir pasaulį”, II vieta (6–8 kl. grupėje), A. Česas, 8 kl. 

Nacionalinis geografijos žinių konkursas „Pažink Lietuvą ir pasaulį”, II vieta (6–8 kl. grupėje), B. Raila, 7 kl. 

Nacionalinis geografijos žinių konkursas „Pažink Lietuvą ir pasaulį”, III vieta (6–8 kl. grupėje), D. Kozlovaitė, 8 kl. 

Nacionalinis geografijos žinių konkursas „Pažink Lietuvą ir pasaulį”, III vieta (6–8 kl. grupėje), B. Šimkutė, 8 kl. 

Nacionalinis geografijos žinių konkursas „Pažink Lietuvą ir pasaulį”, I vieta (9–10 kl. grupėje), M. Petrauskas, II kl. 

Nacionalinis geografijos žinių konkursas „Pažink Lietuvą ir pasaulį”, II vieta (9–10 kl. grupėje), F. Stadalninkas, I kl. 

Nacionalinis geografijos žinių konkursas „Pažink Lietuvą ir pasaulį”, III vieta (9–10 kl. grupėje), T. Kemundris, I kl. 

Klaipėdos miesto geografijos olimpiada, I vieta, M. Petrauskas, II kl.

Tarptautinio konkurso „Think Smart Create Green“ nacionalinis etapas, I vieta (12–14 m. amžiaus kategorijoje), komanda: V. A. Virbalas, A. Vainorius, M. Kupreščenkaitė, V. Berankytė

Protmūšis Lietuvos jūrų muziejuje, skirtas paminėti Europos jūros dieną „Matyti MĖLYNAI –veikti ŽALIAI“, II vieta, komanda: M. Petrauskas, A. Gardžiulytė, M. Pigareva, II kl.

 

Informacinės technologijos

33 informatikos olimpiada (miesto etapas), I vieta, A.Jučas, IV kl.

33 informatikos olimpiada (miesto etapas), I vieta, T. Žadvydas, DP1 kl.

33 informatikos olimpiada (miesto etapas), II vieta, J. Viršilas, DP1 kl.

33 informatikos olimpiada (miesto etapas), II R. Žygus, I kl.

18-asis informacinis mąstymo konkursas „Bebras”, I vieta savivaldybėje, A. Zbarauskaitė, 7 kl.

18-asis informacinis mąstymo konkursas „Bebras”, I vieta savivaldybėje, B. Šimkutė, 8 kl.

18-asis informacinis mąstymo konkursas „Bebras”, I vieta savivaldybėje, F. Stadalninkas, I kl.

18-asis informacinis mąstymo konkursas „Bebras”, I vieta savivaldybėje, T. Žadvydas, DP1 kl.

18-asis informacinis mąstymo konkursas „Bebras”, I vieta savivaldybėje, U. Urbonavičiūtė, IV kl.

18-asis informacinis mąstymo konkursas „Bebras”, II vieta savivaldybėje, L. Mažrimas, 7 kl.

18-asis informacinis mąstymo konkursas „Bebras”, II vieta savivaldybėje, N. Tamošauskas, 7 kl.

18-asis informacinis mąstymo konkursas „Bebras”, II vieta savivaldybėje, E. Zacharčenko, 8 kl.

18-asis informacinis mąstymo konkursas „Bebras”, II vieta savivaldybėje, E. Latakas, I kl.

18-asis informacinis mąstymo konkursas „Bebras”, II vieta savivaldybėje, T. Motekaitis, DP1 kl.

18-asis informacinis mąstymo konkursas „Bebras”, II vieta savivaldybėje, J. Jučas, IV kl.

18-asis informacinis mąstymo konkursas „Bebras”, III vieta savivaldybėje, M. Gruzdys, 8 kl.

18-asis informacinis mąstymo konkursas „Bebras”, III vieta savivaldybėje, P. Varpiotas, I kl.

18-asis informacinis mąstymo konkursas „Bebras”, III vieta savivaldybėje, E. Cechanavičiūtė, II kl.

19-asis informacinio mąstymo konkursas „Bebras” II etapo (regionas), I vieta regione, G. Andriuškevičius, I kl.

19-asis informacinio mąstymo konkursas „Bebras” II etapo (regionas), I vieta regione, A. Fedorenko, I kl.

19-asis informacinio mąstymo konkursas „Bebras” II etapo (regionas), I vieta regione, T. Žadvydas, DP1kl.

19-asis informacinio mąstymo konkursas „Bebras” II etapo (regionas), II vieta regione, E. Latakas, I kl.

19-asis informacinio mąstymo konkursas „Bebras” II etapo (regionas), II vieta regione, V. Paulauskas , II kl.

19-asis informacinio mąstymo konkursas „Bebras” II etapo (regionas), II vieta regione, D. Kemundris , DP1 kl.

19-asis informacinio mąstymo konkursas „Bebras” II etapo (regionas), II vieta regione, U. Urbonavičiūtė , IV kl.

19-asis informacinio mąstymo konkursas „Bebras” II etapo (regionas), III vieta regione, T. Motekaitis, DP1 kl.

19-asis informacinio mąstymo konkursas „Bebras” II etapo (regionas), III vieta regione, L. Zenkus, III kl.

Dr. Juozo Petro Kazicko moksleivių programavimo konkursas (Žemaitijos regionas), I vieta, A. Jučas, IV kl.

Dr. Juozo Petro Kazicko moksleivių programavimo konkursas (Žemaitijos regionas), II vieta, T. Žadvydas, DP1 kl.

Dr. J. P. Kazicko moksleivių kompiuterininkų forumas, II vieta, A. Jučas, IV kl.

33-ioji Lietuvos mokinių Informatikos olimpiada, I vieta Lietuvoje (aukso medalis), A. Jučas, IV kl. Dalyvaus BOI (Baltic Olympiad in Informatics) olimpiadoje, kuri šiemet vyks Vokietijoje.  Mokinys šiemet taip pat tapo laureatu. Jo laimėjimai: 2018 m. – bronzos medalis, 2020 m. – bronzos medalis, 2021 m. – sidabro medalis, 2022 m. – aukso medalis

Respublikinis jaunių (5–8 kl.) programuotojų konkursas „Futurist – 2022”, I vieta programavimo C++ sekcijoje, E. Knieta, 6 kl.

Respublikinis jaunių (5–8 kl.) programuotojų konkursas „Futurist – 2022”, II vieta programavimo Scratch sekcijoje, A. Pargaliauskas, 7 kl.

Baltijos šalių informatikos olimpiada, bronzos medalis, A. Jučas, IV kl.

 

Robotika

Klaipėdos miesto Lego robotų varžybose „Rudens taurė“, II vieta (Sumo rungtyje), K. Černuševičius, I kl.

 

Dailė

VDA Atvirosios dailės, dizaino ir architektūros mokykla bei Lietuvos dailės ugdytojų draugija rengtas nacionalinis mokinių piešinių konkursas „Ateities miestai“, laureatė, R. Razmaitė, I kl.

VDA Atvirosios dailės, dizaino ir architektūros mokykla bei Lietuvos dailės ugdytojų draugija rengtas nacionalinis mokinių piešinių konkursas „Ateities miestai“, laureatė, E. Jakštaitė, I kl.

28-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada, I vieta, M. Afanasjeva, 8 kl.

„Golden palm 2022” (UAE – Dubai), I vieta, G. Zinkutė, II kl.

„L’amour pour Paris” (Paris), Grand Prix, G. Zinkutė, II kl.

International multi-genre contest-festival „I stand with Ukraine! No war!“, Grand prix, G. Zinkutė, II kl.

Dali‘s Mustache international art contest, II vieta, G. Zinkutė, II kl.

 

Muzika

The Fourth International Piano and Chamber Ensemble Competition „Edelweiss” 2021 (Austrija), I vieta (A6 amžiaus kategorijoje), J. Žvaliauskas, III kl.

The Fourth International Piano and Chamber Ensemble Competition „Edelweiss” 2021 (Austrija), I vieta (A5 amžiaus kategorijoje), G. Zinkutė, II kl.

Tarptautinis konkursas „Christmas Voices”, Grand Prix, Klaipėdos licėjaus gimnazistų ansamblis: G. Zinkutė, D. Drungilas, K. Brazdeikis, J. Žvaliauskas, S. Gineitytė, E. Juškaitė

XXI tarptautinis konkursas Digi-Talenty ŚWIĘTA 2021 (Lenkija), I vieta, Klaipėdos licėjaus gimnazistų ansamblis: G. Zinkutė, D. Drungilas, K. Brazdeikis, J. Žvaliauskas, S. Gineitytė, E. Juškaitė

XXI tarptautinis konkursas Digi-Talenty ŚWIĘTA 2021 (Lenkija), I vieta, G. Zinkutė, II kl.

XXI tarptautinis konkursas Digi-Talenty ŚWIĘTA 2021 (Lenkija), I vieta, J. Žvaliauskas, III kl.

XXI tarptautinis konkursas Digi-Talenty ŚWIĘTA 2021 (Lenkija), II vieta, D. Drungilas, II kl.

Tarptautinis konkursas „We are new stars” (JAV-Baltarusija), Klaipėdos licėjaus gimnazistų ansamblis: G. Zinkutė, D. Drungilas, K. Brazdeikis, J. Žvaliauskas, S. Gineitytė, E. Juškaitė, I vieta ir specialusis prizas už aukštą profesionalumą

Tarptautinis konkursas „We are new stars” (JAV-Baltarusija), I vieta (instrumentinė muzika), J. Žvaliauskas, III kl.

Tarptautinis konkursas „We are new stars” (JAV-Baltarusija), I vieta (instrumentinė muzika), G. Zinkutė, II kl.

Tarptautinis konkursas „We are new stars” (JAV-Baltarusija), III vieta (instrumentinė autorinė muzika), D. Drungilas, II kl.

Tarptautinis konkursas „World Art Games” (Ispanija), I vieta, S. Puzemskaja, IV kl.

Tarptautinis konkursas „World Art Games” (Ispanija), I vieta, O. Daujotaitė, II kl.

Tarptautinis konkursas „World Art Games” (Ispanija), II vieta, G. Zinkutė, II kl.

X respublikinė muzikos olimpiada, Klaipėdos miesto turas, I vieta, J. Žvaliauskas, III kl.

International song contest  „The song” (Italija), I vieta, ansamblis: G. Zinkutė, D. Drungilas, K. Brazdeikis, S. Gineitytė, E. Juškaitė, J. Žvaliauskas

X respublikinė muzikos olimpiada, I vieta ir specialusis prizas už geriausią skaitymo iš lapo užduoties atlikimą, J. Žvaliauskas, III kl.

Tarptautinis festivalis-konkursas „Talan-Ti“ (Ukraina), II premijos laureatė (vokalo kategorija), S. Puzemskaja, IV kl.

Tarptautinis festivalis-konkursas „Talan-Ti“ (Ukraina), I premijos laureatė (vokalo kategorija), O. Daujotaitė, II kl. 

Tarptautinis festivalis-konkursas „Talan-Ti“ (Ukraina), I premijos laureatas (instrumento kategorija), J. Žvaliauskas, III kl.

Tarptautinis festivalis-konkursas „Talan-Ti“ (Ukraina), Grand Prix (instrumento kategorija), G. Zinkutė, II kl.

Tarptautinis festivalis-konkursas „Talan-Ti“ (Ukraina), I premijos laureatai (vokalo kategorija), Klaipėdos licėjaus vokalinis ansamblis, I–IV kl.

V-oji tarptautinė muzikos olimpiada (Slovėnija), aukso medalis, J. Žvaliauskas, III kl.

Klaipėdos miesto ir apskrities konkursas „Geriausias gimnazijų balsas”, II vieta, O. Daujotaitė, II kl.

Festival concurs international de interpretare pian „Micul virtuoz“ editia aXIIIa (Bukareštas), I laipsnio diplomas, G. Zinkutė, II kl.

Festival concurs international de interpretare pian „Micul virtuoz“ editia aXIIIa (Bukareštas), I laipsnio diplomas, J. Žvaliauskas, III kl.

 

Technologijos

Klaipėdos miesto mokinių popieriaus darbų paroda „Stebuklingas popierius“, diplomantas, A. Samuilovas, 6 kl.

Klaipėdos miesto mokinių popieriaus darbų paroda „Stebuklingas popierius“, diplomantė, G. Talijūnaitė, 6 kl.

 

Fizinis ugdymas

Lietuvos moksleivių lėkščiasvydžio čempionatas 2021, I–IV kl. komanda, II vieta

Lietuvos moksleivių lėkščiasvydžio čempionate 2021, 5–8 kl. komanda, III vieta

Klaipėdos miesto moksleivių pavasario kroso varžybos, I vieta, J. Rupšlaukis, 6 kl.

Orientavimosi varžybos „Mero taurei“ laimėti, II vieta, 5–8 kl. komanda: E. Kavoliūnaitė, B. Šimkutė, U. Aušraitė

2020–2021 M. M.

Lietuvių k.

Kauno IX forto muziejaus organizuotas meninio skaitymo konkursas „Tylios sienos, žodžių paliestos”, išskirtinis prizas ir padėka, A. Jonkus,  5 klasė

 

Anglų k.

Anglų k. rašinių konkursas „Mes esame NATO”, laimėtoja, A. M. Bielinskaitė, II klasė
Anglų k. rašinių konkursas „Mes esame NATO”, laimėtojas, T. Motekaitis, II klasė
Anglų k. rašinių konkursas „Mes esame NATO”, laimėtoja, T. Selivončikaitė, II klasė
Anglų k. rašinių konkursas „Mes esame NATO”, laimėtojas, L. Zenkus, II klasė
Anglų k. rašinių konkursas „Mes esame NATO”, laimėtojas, T. Žadvydas, II klasė

 

Rusų k.

Klaipėdos miesto rusų (užsienio) k. dailyraščio konkurse „Rusiškai rašome taisyklingai ir gražiai”, I vieta (5–6 kl. grupėje), I. Kožuchar,  5 klasė
Klaipėdos miesto rusų (užsienio) k. dailyraščio konkurse „Rusiškai rašome taisyklingai ir gražiai”, III vieta (5–6 kl. grupėje), D. Pužauskas,  6 klasė
Klaipėdos miesto rusų (užsienio) k. dailyraščio konkurse „Rusiškai rašome taisyklingai ir gražiai”, II vieta (7–8 kl. grupėje), E. Čebatoriūtė, 7 klasė
Klaipėdos miesto rusų (užsienio) k. dailyraščio konkurse „Rusiškai rašome taisyklingai ir gražiai”, II vieta (9–10 kl. grupėje), G. Zinkutė,  I klasė
Klaipėdos miesto rusų (užsienio) k. dailyraščio konkurse „Rusiškai rašome taisyklingai ir gražiai”, II vieta (11–12 kl. grupėje), D. Župerkaitė, III klasė
Klaipėdos miesto mokinių epistolinio rašinio rusų (užsienio) kalba konkursas, II vieta (6–8 kl. grupėje), I. Kožuchar, 5 klasė
Klaipėdos miesto mokinių epistolinio rašinio rusų (užsienio) kalba konkursas, III vieta (6–8 kl. grupėje), E. Čebatoriūtė, 7 klasė
Klaipėdos miesto mokinių epistolinio rašinio rusų (užsienio) kalba konkursas, II vieta (I–II kl. grupėje), G. Zinkutė, I klasė
Klaipėdos miesto mokinių epistolinio rašinio rusų (užsienio) kalba konkursas, III vieta (I–II kl. grupėje), A. Slabenko, I klasė
Klaipėdos miesto mokinių epistolinio rašinio rusų (užsienio) kalba konkursas, I vieta (III–IV kl. grupėje), S. Puzemskaja, IV klasė

 

Matematika

Antroji Vakarų Lietuvos regiono 5–8 klasių mokinių matematikos olimpiada Klaipėdos universiteto taurei laimėti, III vieta (7 kl. grupėje), E. Čebatoriūtė, 7 klasė

 

Geografija

Klaipėdos miesto orientavimosi varžybos „Senamiesčio skulptūrų ralis”, Mikrosprinto rungtis, I vieta (8–12 kl. grupėje), II-okų komanda
Klaipėdos miesto orientavimosi varžybos „Senamiesčio skulptūrų ralis”, Senamiesčio skulptūrų ralio rungtis, II vieta (8–12 kl. grupėje), 8-okų komanda
Klaipėdos miesto orientavimosi varžybos „Senamiesčio skulptūrų ralis”, Senamiesčio skulptūrų ralio rungtis, I vieta (5–7 kl. grupėje), 7-okų komanda
Klaipėdos miesto orientavimosi varžybos „Senamiesčio skulptūrų ralis”, Senamiesčio skulptūrų ralio rungtis, II vieta (5–7 kl. grupėje), 6-okų komanda

 

Istorija

Lietuvos respublikos Konstitucijos žinovo konkursas (miesto etapas), I vieta (10 kl. grupėje), M. Kratkovski, II klasė
Lietuvos respublikos Konstitucijos žinovo konkursas (miesto etapas), I vieta (11 kl. grupėje), R. Radajevas, III klasė
Lietuvos respublikos Konstitucijos žinovo konkursas (miesto etapas), I vieta (11 kl. grupėje), U. Urbonavičiūtė, III klasė
Lietuvos respublikos Konstitucijos žinovo konkursas (miesto etapas), II vieta (11 kl. grupėje), S. Puzemskaja, III klasė
Lietuvos respublikos Konstitucijos žinovo konkursas (miesto etapas), II vieta (11 kl. grupėje), V. Stankevičius, III klasė
Lietuvos respublikos Konstitucijos žinovo konkursas (miesto etapas), II vieta (11 kl. grupėje), A. Gečaitė, III klasė
Lietuvos respublikos Konstitucijos žinovo konkursas (miesto etapas), I vieta (12 kl. grupėje), D. Bubelytė, IV klasė
Lietuvos respublikos Konstitucijos žinovo konkursas (miesto etapas), II vieta (12 kl. grupėje), V. Bitinaitė, IV klasė
Lietuvos respublikos Konstitucijos žinovo konkursas (miesto etapas), II vieta (12 kl. grupėje), M. Momiroska, IV klasė
Lietuvos respublikos Konstitucijos žinovo konkursas (miesto etapas), II vieta (12 kl. grupėje), K. Lamakinaitė, IV klasė

 

Informacinės technologijos, robotika

Klaipėdos Lego robotų varžybos „Robokopa 2020”, I vieta, M. Jučas, 8 klasė
Lietuvos respublikos Konstitucijos žinovo konkursas (miesto etapas), I vieta (10 kl. grupėje), M. Kratkovski, II klasė
Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ (Klaipėdos m.), I vieta  (5 kl. grupėje), E. Knieta, 5 klasė
Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ (Klaipėdos m.), I vieta  (7 kl. grupėje), B. Šimkutė, 7 klasė
Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ (Klaipėdos m.), I vieta  (8 kl. grupėje), R. Razmaitė, 8 klasė
Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ (Klaipėdos m.), I vieta  (8 kl. grupėje), F. Stadalninkas, 8 klasė
Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ (Klaipėdos m.), II vieta (6 kl. grupėje), M. Simutis, 6 klasė
Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ (Klaipėdos m.), II vieta (7 kl. grupėje), I. Kuprytė, 7 klasė
Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ (Klaipėdos m.), III vieta (6 kl. grupėje), B. Pauželis, 6 klasė
Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ (Klaipėdos m.), III vieta (8 kl. grupėje), E. Sekač, 8 klasė
Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ (Klaipėdos m.), III vieta (8 kl. grupėje), D. Kurlys, 8 klasė
Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ (Klaipėdos m.), I vieta (I kl. grupėje), E. Cechanavičiūtė, I klasė
Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ (Klaipėdos m.), I vieta (II kl. grupėje), T. Žadvydas, II klasė
Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ (Klaipėdos m.), I vieta (III kl. grupėje), A. Jučas, III klasė
Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ (Klaipėdos m.), I vieta (IV kl. grupėje), N. Narmontaitė, IV klasė
Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ (Klaipėdos m.), II vieta (I kl. grupėje), E. Gerasimov, I klasė
Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ (Klaipėdos m.), II vieta (II kl. grupėje), J. Viršilas, II klasė
Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ (Klaipėdos m.), II vieta (III kl. grupėje), U. Urbonavičiūtė, III klasė
Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ (Klaipėdos m.), II vieta (IV kl. grupėje), P. Oželis, IV klasė
Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ (Klaipėdos m.), III vieta (I kl. grupėje), V. Paulauskas, I klasė
Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ (Klaipėdos m.),  III vieta (II kl. grupėje), L. Zenkus, II klasė
Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ (Klaipėdos m.),  III vieta (III kl. grupėje), J. Jučas, III klasė
Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ (Klaipėdos m.),  III vieta (IV kl. grupėje), K. Arys, IV klasė

 

Fizika

Prof. K. Baršausko fizikos konkursas moksleiviams, I vieta (10 kl. grupėje), J. Viršilas, II klasė
Prof. K. Baršausko fizikos konkursas moksleiviams, III vieta (8 kl. grupėje), R. Žygus, 8 klasė
Prof. K. Baršausko fizikos konkursas moksleiviams, III vieta (11 kl. grupėje), J. Jučas, III klasė

 

Chemija

Elektronikos platintojų asociacijos (EPA) organizuota Nacionalinė aplinkosaugos olimpiada, diplomas, D. Kurlys, 8 klasė
Elektronikos platintojų asociacijos (EPA) organizuota Nacionalinė aplinkosaugos olimpiada, diplomas, R. Žygus, 8 klasė
Elektronikos platintojų asociacijos (EPA) organizuota Nacionalinė aplinkosaugos olimpiada, diplomas, K. Černuševičius, 8 klasė
Elektronikos platintojų asociacijos (EPA) organizuota Nacionalinė aplinkosaugos olimpiada, diplomas, L. Kazlauskas, 8 klasė
Elektronikos platintojų asociacijos (EPA) organizuota Nacionalinė aplinkosaugos olimpiada, diplomas, D. Lygnugarytė, 8 klasė
Elektronikos platintojų asociacijos (EPA) organizuota Nacionalinė aplinkosaugos olimpiada, diplomas, E. Mėlynytė, 8 klasė
Elektronikos platintojų asociacijos (EPA) organizuota Nacionalinė aplinkosaugos olimpiada, diplomas, L. Statkevičiūtė, 8 klasė
Elektronikos platintojų asociacijos (EPA) organizuota Nacionalinė aplinkosaugos olimpiada, diplomas, L. Žyliūtė, 8 klasė

 

Muzika

Tarptautinis konkursas „Galaktika” (Baltarusijoje), I vieta, J. Žvaliauskas, II klasė
Tarptautinis konkursas Online Festival-Contest  „All colours of Art” (Italija), I vieta, G. Zinkutė, I klasė

2019–2020 M. M.

Dorinis ugdymas

8 kl. dorinio ugdymo olimpiada, I vieta, G. Titliūtė, 8 klasė
8 kl. dorinio ugdymo olimpiada, II vieta, D. Oželytė, 8 klasė

 

Filologija

52-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso Klaipėdos miesto etapas, laureatė, kalbos sekcijos tiriamasis darbas, D. Župerkaitė, II klasė
52-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso Klaipėdos miesto etapas, laureatas, vertimo sekcija, K. Tolys, III klasė
52-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso Klaipėdos miesto etapas, laureatė, vertimo sekcija, P. Plačenytė
52-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos II laipsnio diplomas už labai gerą kalbos darbą, D. Župerkaitė, II klasė

 

Lietuvių k.

Lietuvių k. ir literatūros olimpiada, II vieta, E. Mikutaitė, IV klasė
Lietuvių k. ir literatūros olimpiada, II vieta, V. Aleknavičiūtė, III klasė


Anglų k.

SCRABBLE konkursas, I vieta anglų k. ture, komanda: L. Marijošiūtė, J. Žvaliauskas, M. Tamašauskas, I klasė
Klaipėdos miesto 8-ų klasių anglų kalbos viešojo kalbėjimo konkursas „School strike for climate” by Greta Thunberg. Is it a proper way to protest?”, III vieta, D. Drungilas, 8 klasė
Klaipėdos miesto gimnazijų I–IV klasių mokinių raiškiojo skaitymo anglų kalba konkursas, I vieta, V. Balčiūnaitė, II klasė
Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada (11 kl.), miesto etapas, II vieta, D. Bubelytė, III klasė
Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada (11 kl.), miesto etapas, II vieta, M. Momiroska, III klasė
Anglų kalbos konkursas (9–10 kl.), Klaipėdos m. etapas, I vieta, M. Gudelytė, II klasė
Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projekto „Tavo žvilgsnis 2020“ nugalėtojai–diplomantai:
A. Vainorius (5 kl.), A. Berleta (5 kl.), A. Pargaliauskas (5 kl.), A. Bielinskas (5 kl.), A. Zbarauskaitė (5 kl.), B. Štrimaitytė (5 kl.), B. Dargis (5 kl.), B. Pauželis (5 kl.), D. Alšauskas (5 kl.), D. Mikalauskas (5 kl.), D. Pužauskas (5 kl.), E. Mėšletys (5 kl.), E. Kitrytė (5 kl.), E. Prekevičius (5 kl.), G. Jakštaitė (5 kl.), G. Katkevičiūtė (5 kl.), G. Nagreckaitė (5 kl.), H. Butkus (5 kl.), I. Mačiulskytė (5 kl.),  J. Raišys (5 kl.), K. Bertužis (5 kl.), L. Mukasejevas (5 kl.), M. Repšas (5 kl.), M. Jakštas (5 kl.), M. Simutis (5 kl.), M. Kaminskaitė (5 kl.), D. Pužauskas (5 kl.), R. Bernotas (5 kl.), R. Rupeika (5 kl.), R. Rutkauskaitė (5 kl.), S. Stankus (5 kl.), S. Balčikonytė (5 kl.), S. Pleskovas (5 kl.), T. Skarbalius (5 kl.), U. Gaurilovaitė (5 kl.), U. Gauriliūtė (5 kl.), (5 kl.), V. A. Virbalas (5 kl.), E. Auksoriūtė (7 kl.), E. Stasytytė (8 kl.), G. Zinkutė (8 kl.), I. Piliutis (8 kl.), J. Tomkevičius (8 kl.), V. J. Virbalas (8 kl.), D. Oželytė (8 kl.), D. Drungilas (8 kl.), G. Gasilionytė (6 kl.), G. Bartkevičius (6 kl.), L. Gudelytė (6 kl.), M. Eimutis (6 kl.), R. L. Skutulas (6 kl.), A. Fedorenko (8 kl.), A. Mokina (8 kl.), M. Albertyan (8 kl.), R. Benikas (I kl.), L. Marijošiūtė (I kl.), I. Norkutė (I kl.), M. Tamašauskas (I kl.), G. Trakytė (I kl.)

 

Rusų k.

Klaipėdos miesto rusų k. dailyraščio konkursas, III vieta (7–8 kl. grupėje), D. Lygnugarytė, 7 klasė
Klaipėdos miesto rusų k. dailyraščio konkursas, III vieta  (I–II kl. grupėje), L. Tarozaitė, I klasė
Klaipėdos miesto rusų k. dailyraščio konkursas, I vieta (6 kl. grupėje), G. Pidlužnyj, 6 klasė
Klaipėdos miesto rusų k. dailyraščio konkursas, III vieta  (7–8 kl. grupėje), V. Vetrovaitė, 7 klasė
Klaipėdos miesto rusų k. dailyraščio konkursas, I vieta (I–II kl. grupėje), D. Župerkaitė, II klasė
Klaipėdos rusų kalbos  mokytojų ir Kaliningrado E. Kanto universiteto dėstytojų inicijuotas IX skaitovų konkursas „Užburiantys poezijos garsai”, II vieta (6–8 kl. grupėje), G. Zinkutė, 8 klasė
Klaipėdos rusų kalbos  mokytojų ir Kaliningrado E. Kanto universiteto dėstytojų inicijuotas IX skaitovų konkursas „Užburiantys poezijos garsai”, I vieta (I–II kl. grupėje), J. Žvaliauskas, I klasė
Klaipėdos rusų kalbos  mokytojų ir Kaliningrado E. Kanto universiteto dėstytojų inicijuotas IX skaitovų konkursas „Užburiantys poezijos garsai”, I vieta (III–IV kl. grupėje), K. Lamakinaitė, III klasė
Klaipėdos miesto rusų (užsienio) kalbos epistolinio rašinio konkurse „Laiškas Seneliui Šalčiui“  2019 m., I vieta (7–8 kl. grupėje), G. Zinkutė, 8 klasė
Lietuvos 10–11 klasių mokinių 27-oje  rusų (užsienio) kalbos olimpiada (miesto turas), I vieta, S. Puzemskaja, II klasė
Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projekto „Tavo žvilgsnis 2020“ nugalėtojai–diplomantai:
M. Šiaulytė (I kl.), L. Tarozaitė (I kl.), K. Stulpinas (6 kl.), O. Daujotaitė (8 kl.), D. Oželytė (8 kl.), I. Piliutis (8 kl.), G. Zinkutė (8 kl.), A. Dabašinskaitė (I kl.), L. Marijošiūtė (I kl.) I. Norkutė Ieva (I kl.) E. Ringytė (I kl.), L. Mintautiškis (III kl.), N. Šliuoža (III kl.), A. Tamašauskas (III kl.)
Lietuvos mokinių XXVII respublikinėje rusų (užsienio) k. olimpiada, I laipsnio diplomas, S. Puzemskaja, II klasė

 

Vokiečių k.

Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiada, miesto etapas, II vieta, M. Petrauskas, III klasė
Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiada, miesto etapas, III vieta, P. Viršilaitė, III klasė
Nacionalinė vokiečių kalbos olimpiada, III vieta (B1 lygis), M. Petrauskas, III klasė
Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projekto „Tavo žvilgsnis 2020“ nugalėtojai–diplomantai:
F. Stadalninkas (7 kl.), D. Drungilas (8 kl.), N. Sadaunykas (8 kl.), V. Paulauskas (8 kl.), A. Janušonytė (I kl.), G. Trakytė (I kl.)

 

Prancūzų k.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projekto „Tavo žvilgsnis 2020“ nugalėtoja–diplomantė: M. Matulionytė (8 kl.)

 

Matematika

Tradicinė komandinė jaunųjų matematikų olimpiada profesoriaus Vytauto Liutiko prizui laimėti, I vieta (I–II kl. grupėje), komanda
Tradicinė komandinė jaunųjų matematikų olimpiada profesoriaus Vytauto Liutiko prizui laimėti, II vieta (III–IV kl. grupėje), komanda
Vakarų Lietuvos 5–8 klasių mokinių matematikos olimpiada Klaipėdos universiteto taurei laimėti, I vieta, B. Pauželis, 5 klasė
5–8 klasių NMA matematikos olimpiada, III vieta (5 kl. grupėje), B. Pauželis, 5 klasė
5–8 klasių NMA matematikos olimpiada, III vieta (7 kl. grupėje), F. Stadalninkas, 7 klasė
69-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada (9–12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, II vieta, J. Viršilas, I klasė
69-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada (9–12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, II vieta, N. Narmontaitė, III klasė
69-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada (9–12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, III vieta, A. Jučas, II klasė
69-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada (9–12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, III vieta, J. Jučas, II klasė
69-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada (9–12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, III vieta, U. Urbonavičiūtė, II klasė
69-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada (9–12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, III vieta, K. Gramba, IV klasė
31-asis Respublikinis profesoriaus Jono Matulionio jaunųjų matematikų konkursas, II vieta, A. Vaisman, I klasė
31-asis Respublikinis profesoriaus Jono Matulionio jaunųjų matematikų konkursas, III vieta, A. Jučas, II klasė
31-asis Respublikinis profesoriaus Jono Matulionio jaunųjų matematikų konkursas, III vieta, J. Jučas, II klasė
Klaipėdos miesto 5–7 klasių mokinių matematikos konkursas „Gudručiai”, II vieta, B. Pauželis, 5 klasė
Vakarų Lietuvos regiono 5–8 klasių matematikos konkursas „Kodas“, III vieta (5 kl. grupėje), B. Pauželis, 5 klasė
Vakarų Lietuvos regiono 5–8 klasių matematikos konkursas „Kodas“, II vieta (6 kl. grupėje), B. Šimkutė, 6 klasė
Vakarų Lietuvos regiono 5–8 klasių matematikos konkursas „Kodas“, III vieta (6 kl. grupėje), R. Kruopys, 6 klasė
Vakarų Lietuvos regiono 5–8 klasių matematikos konkursas „Kodas“, II vieta (7 kl. grupėje), F. Stadalininkas, 7 klasė
Vakarų Lietuvos regiono 5–8 klasių matematikos konkursas „Kodas“, III vieta (8 kl. grupėje), V. J. Virbalas, 8 klasė
Lietuvos respublikinio matematikos ir lietuvių k. konkurso „Uždavinys eilėraštyje“, specialioji nominacija už kūrybinių aktualijų sklaidą (9–10 kl. grupėje), R. Radajevas, II klasė
Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“. Pateko į Lietuvos 50-uką:
B. Pauželis (5 kl.) – 1 vieta, T. Žadvydas (I kl.) – 8 vieta, J. Viršilas (I kl.) – 29 vieta, A. Vaisman (I kl.) – 38 vieta, I. Engelaitis (I kl.) – 40 vieta, T. Motekaitis (I kl.) – 40 vieta, A. M. Bielinskaitė (I kl.) – 46 vieta, U. Urbonavičiūtė (II kl.) – 6 vieta, J. Jučas (II kl.) – 8 vieta, A. Jučas (II kl.) – 9 vieta, V. Stankevičius (II kl.) – 15 vieta, N. Narmontaitė (III kl.) – 11 vieta, P. Oželis (III kl.) – 29 vieta, K. Arys (III kl.) – 30 vieta, V. Aleknavičiūtė (III kl.) – 38 vieta, T. Danilevičius (III kl.) – 45 vieta

 

Chemija

58-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada (9–12 kl.), I vieta, J. Viršilas, I klasė
58-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada (9–12 kl.), I vieta, U. Urbonavičiūtė, II klasė
58-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada (9–12 kl.), I vieta, T. Danilevičius, III klasė
58-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada (9–12 kl.), I vieta, K. Arys, III klasė
58-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada (9–12 kl.), I vieta, K. Semėnas, IV klasė
58-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada (9–12 kl.), II vieta, A. Vaisman, I klasė
58-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada (9–12 kl.), II vieta, P. Oželis, III klasė
58-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada (9–12 kl.), III vieta, A. M. Bielinskaitė, I klasė
58-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada (9–12 kl.), III vieta, J. Jučas, II klasė
58-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada (9–12 kl.), III vieta, S. Varoneckaitė, II klasė
58-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada (9–12 kl.), III vieta, R. Kičiatovaitė, III klasė
Klaipėdos licėjaus chemijos konkursas I–II kl. mokiniams, I vieta (II kl. grupėje), U. Urbonavičiūtė, II klasė
Klaipėdos licėjaus chemijos konkursas I–II kl. mokiniams, II vieta (I kl. grupėje), A. M. Bielinskaitė, I klasė
58-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada (9–12 kl.), finalas, I laipsnio diplomas, J. Viršilas, I klasė
58-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada (9–12 kl.), finalas, I laipsnio diplomas, T. Danilevičius, III klasė
58-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada (9–12 kl.), finalas, II laipsnio diplomas, A. Vaisman, I klasė
58-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada (9–12 kl.), finalas, III laipsnio diplomas, K. Semėnas, IV klasė
Tarptautinė chemijos olimpiada, pagyrimo raštas, T. Danilevičius, III klasė

 

Gamtos mokslai, ekologija

11 gamtos mokslų olimpiada, I vieta, J. Viršilas, I klasė
11 gamtos mokslų olimpiada, II vieta, T. Žadvydas, I klasė
11 gamtos mokslų olimpiada, II vieta, A. Vaisman, I klasė
Pateko į 16-ąją tarptautinę jaunių gamtos mokslų olimpiadą (Katare), J. Viršilas, A. Vaisman, I klasė
16-oji Tarptautinė jaunių gamtos mokslų olimpiada, bronzos medalis, J. Viršilas, I klasė
16-oji Tarptautinė jaunių gamtos mokslų olimpiada, bronzos medalis, A. Vaisman, I klasė
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro organizuotas Meninės raiškos konkursas „Klimato kaitos atspindžiai“, nugalėtoja (piešinio kategorijoje), R. Jonaitytė, 8 klasė

 

Biologija

53-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada (9-12 kl.), Klaipėdos m. etapas, I vieta, M. Taraškus, I klasė
53-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada (9-12 kl.), Klaipėdos m. etapas, I vieta, J. Viršilas, I klasė
53-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada (9-12 kl.), Klaipėdos m. etapas, II vieta, A. Vaisman, I klasė
53-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada (9-12 kl.), Klaipėdos m. etapas, II vieta, M. Tamašauskas, I klasė
53-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada (9-12 kl.), Klaipėdos m. etapas, II vieta, U. Urbonavičiūtė, II klasė
53-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada (9-12 kl.), Klaipėdos m. etapas, III vieta, M. Gudelytė, II klasė
53-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada (9-12 kl.), Klaipėdos m. etapas, III vieta, V. Aleknavičiūtė, III klasė
53-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada (9-12 kl.), Klaipėdos m. etapas, III vieta, K. Semėnas, IV klasė
4-oji Vakarų Lietuvos gamtos mokslų – biologijos olimpiada (5–8 kl.), III vieta (7 kl. grupėje), F. Stadalninkas, 7 klasė

 

Fizika

68-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada (9–12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, I vieta, A. Vaisman, I klasė
68-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada (9–12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, I vieta, U. Urbonavičiūtė, II klasė
68-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada (9–12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, I vieta, T. Danilevičius, III klasė
68-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada (9–12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, II vieta (II klasių grupėje), J. Viršilas, I klasė
68-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada (9–12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, III vieta, A. Jučas, II klasė
68-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada (9–12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, III vieta, T. Žadvydas, I klasė
31-ojo Lietuvos mokinių fizikos čempionatas, III vieta (9 kl. grupėje), T. Žadvydas, I klasė
31-ojo Lietuvos mokinių fizikos čempionatas, III vieta (10 kl. grupėje), U. Urbonavičiūtė, II klasė
18-oji Lietuvos mokinių astronomijos olimpiada, I vieta, J. Viršilas, I klasė
18-oji Lietuvos mokinių astronomijos olimpiada, III vieta, T. Žadvydas, I klasė
Europos fizikos olimpiada, pagyrimo raštas, T. Danilevičius, III klasė

 

Geografija

Klaipėdos miesto senamiesčio orientavimosi varžybos „Senamiesčio skulptūrų ralis”, I vieta, 6–7 kl. komanda
Klaipėdos miesto senamiesčio orientavimosi varžybos „Senamiesčio skulptūrų ralis”, III vieta, I kl. komanda
Klaipėdos miesto senamiesčio orientavimosi varžybos “Senamiesčio mikrosprintas“, II vieta, I kl. komanda
Nacionalinis geografinių žinių konkursas „Pažink Lietuvą ir pasaulį“, aukso medalis, K. Stulpinas, 6 klasė
Nacionalinis geografinių žinių konkursas „Pažink Lietuvą ir pasaulį“, sidabro medalis, K. Arys, III klasė
Nacionalinis geografinių žinių konkursas „Pažink Lietuvą ir pasaulį“, bronzos medalis, L. Kazlauskas, 7 klasė
Nacionalinis geografinių žinių konkursas „Pažink Lietuvą ir pasaulį“, bronzos medalis, A. M. Bielinskaitė, I klasė
32-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada (9-12 kl.), miesto etapas, I vieta, V. Stankevičius, II klasė
XXXII Lietuvos mokinių geografijos olimpiada, bronzos medalis ir II vieta (9–10 kl. grupėje), V. Stankevičius, II klasė

 

Istorija

Klaipėdos miesto LR Konstitucijos žinovo konkursas, I vieta (10 kl. grupėje), V. Balčiūnaitė, II klasė
Klaipėdos miesto LR Konstitucijos žinovo konkursas, I vieta (12 kl. grupėje), E. Mikutaitė, IV klasė
Klaipėdos miesto LR Konstitucijos žinovo konkursas, II vieta (9 kl. grupėje), M. Kratkovski, I klasė
Klaipėdos miesto LR Konstitucijos žinovo konkursas, II vieta (10 kl. grupėje), J. Špric, II klasė
Klaipėdos miesto LR Konstitucijos žinovo konkursas, II vieta (12 kl. grupėje), K. Gramba, IV klasė
Klaipėdos miesto LR Konstitucijos žinovo konkursas, III vieta (10 kl. grupėje, E. Vaitiekutė, II klasė
Klaipėdos miesto LR Konstitucijos žinovo konkursas, III vieta (10 kl. grupėje), R. Radajevas, II klasė
Klaipėdos miesto LR Konstitucijos žinovo konkursas, III vieta (11 kl. grupėje), D. Bubelytė, III klasė
Klaipėdos miesto LR Konstitucijos žinovo konkursas, III vieta (12 kl. grupėje), M. Petravičius, IV klasė
Respublikinės prokuratūros konkursas „Pažink LR Konstituciją”, Klaipėdos miesto etapas, I vieta, E. Mikutaitė, IV klasė
Konkursas „1923 m. Klaipėdos sukilimas“, 8 kl. mokinių komanda, II vieta
Lietuvos mokinių istorijos olimpiada, miesto etapas, I vieta, E. Mikutaitė, IV klasė
Lietuvos mokinių istorijos olimpiada, miesto etapas, I vieta, M. Petravičius, IV klasė
Lietuvos mokinių istorijos olimpiada, miesto etapas, II vieta, K. Gramba, IV klasė
Lietuvos mokinių istorijos olimpiada, miesto etapas, II vieta, D. Bubelytė, III klasė
Lietuvos mokinių istorijos olimpiada, miesto etapas, II vieta, M. Šiaulytė, I klasė

 

Informacinės technologijos

Konkursas „Išmanioji diena – 2019”, I vieta, J. Jučas, II klasė
Konkursas „Išmanioji diena – 2019”, III vieta, A. Jučas, II klasė
Informatikos ir informacinio mąstymo konkursas „Bebras“ I etapas (miesto), I vieta (7 kl. grupėje), D. Kurlys, 7 klasė
Informatikos ir informacinio mąstymo konkursas „Bebras“ I etapas (miesto), I vieta (8 kl. grupėje), E. Cechanavičiūtė, 8 klasė
Informatikos ir informacinio mąstymo konkursas „Bebras“ I etapas (miesto), II vieta (7 kl. grupėje), E. Sekač, 7 klasė
Informatikos ir informacinio mąstymo konkursas „Bebras“ I etapas (miesto), II vieta (I kl. grupėje), T. Žadvydas, I klasė
Informatikos ir informacinio mąstymo konkursas „Bebras“ I etapas (miesto), II vieta (III kl. grupėje), P. Oželis, III klasė
Informatikos ir informacinio mąstymo konkursas „Bebras“ I etapas (miesto), III vieta (5 kl. grupėje), M. Gudauskaitė, 5 klasė
Informatikos ir informacinio mąstymo konkursas „Bebras“ I etapas, II vieta (II kl. grupėje respublikoje) ir I vieta (II kl. grupėje mieste), U. Urbonavičiūtė, II klasė
Informatikos ir informacinio mąstymo konkursas „Bebras“ I etapas, III vieta (III kl. grupėje respublikoje) ir I vieta (III kl. grupėje mieste), N. Narmontaitė, III klasė
Informatikos ir informacinio mąstymo konkursas „Bebras“ I etapas, II vieta (III kl. grupėje mieste), P. Oželis, III klasė
31-oji informatikos olimpiada (miesto etapas), I vieta, B. Deščeras, 7 klasė
31-oji informatikos olimpiada (miesto etapas), I vieta, D. Kasnauskas, 8 klasė
31-oji informatikos olimpiada (miesto etapas), I vieta, T. Žadvydas, I klasė
31-oji informatikos olimpiada (miesto etapas), I vieta, A. Jučas, II klasė
31-oji informatikos olimpiada (miesto etapas), II vieta, L. Žyliūtė, 7 klasė
31-oji informatikos olimpiada (miesto etapas), II vieta, E. Cechanivičiūtė, 8 klasė
31-oji informatikos olimpiada (miesto etapas), III vieta, K. Vekteris, 7 klasė
31-oji informatikos olimpiada (miesto etapas), III vieta, A. Vaisman, I klasė
Konkursas „Bebras”, II etapas, III vieta Lietuvoje ir I vieta regione, T. Žadvydas, I klasė
Konkursas „Bebras”, II etapas, I vieta regione, P. Oželis, III klasė
Konkursas „Bebras”, II etapas, I vieta regione, U. Urbonavičiūtė, II klasė
Konkursas „Bebras”, II etapas, I vieta regione, K. Gramba, IV klasė
Konkursas „Bebras”, II etapas, II vieta regione, L. Tarozaitė, I klasė
Konkursas „Bebras”, II etapas, II vieta regione, A. Jučas, II klasė
Konkursas „Bebras”, II etapas, II vieta regione, K. Arys, III klasė
Konkursas „Bebras”, II etapas, III vieta regione, U. Gedvilaitė, I klasė
Konkursas „Bebras”, II etapas, III vieta regione, A. M. Bielinskaitė, I klasė
Konkursas „Bebras”, II etapas, III vieta regione, D. Montvila, III klasė
31-oji informatikos olimpiada (atrankinis Lietuvos etapas), I vieta, A. Jučas, II klasė
31-oji informatikos olimpiada (atrankinis Lietuvos etapas), I vieta, T. Žadvydas, I klasė
Dr. J. P. Kazicko moksleivių kompiuterininkų konkursas (Žemaitijos regionas), II vieta, D. Lygnugarytė, 7 klasė
Dr. J. P. Kazicko moksleivių kompiuterininkų konkursas (Žemaitijos regionas), III vieta, E. Cechanavičiūtė, 8 klasė
Konkursas „IT-varžybos 2020″, I vieta, komanda
31-oji Lietuvos informatikos olimpiada, III vieta (10 kl. grupėje), Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos III laipsnio diplomas, A. Jučas, II klasė

 

Robotika

KMSC FLL varžybos „Mero taurei“ laimėti, I vieta, komanda

 

Muzika

VIII respublikinė muzikos olimpiada, miesto turas, I vieta (9–12 kl. grupėje), J. Žvaliauskas, I klasė
VIII respublikinė muzikos olimpiada, miesto turas, III vieta (6–8 kl. grupėje), G. Zinkutė, 8 klasė
VIII Lietuvos mokinių muzikos olimpiada, I vieta ir aukso medalis (6–8 kl. gupėje), G. Zinkutė, 8 klasė
VIII Lietuvos mokinių muzikos olimpiada, II vieta ir sidabro medalis (9–12 kl. gupėje), J. Žvaliauskas, I klasė

 

Ekonomika

Viktorina „Mokesčiai sugrįžta kiekvienam“, komandos pateko į II etapą, II, IV kl.

 

Šachmatai

2019–2020 m. m. Klaipėdos miesto mokinių sporto žaidynių „Mero taurė” šachmatų varžybos, III vieta, 4–6 kl. mokinių komanda

 

Fizinis ugdymas

Lietuvos lėkščiasvydžio moksleivių čempionatas, komanda, čempionė
Klaipėdos miesto „Ladygolas” U-16, merginų komanda, čempionė
Klaipėdos m. mokyklų stalo teniso varžybose „Mero taurei“ laimėti, II vieta, mergaičių komanda
Klaipėdos m. mokyklų stalo teniso varžybose „Mero taurei“ laimėti, III vieta, berniukų komanda
2019–2020 mokslo metų Klaipėdos miesto mokinių „Mero taurės“ sporto žaidynių merginų badmintono komandinės varžybos, I vieta, komanda
Rudens krosas „Mero taurei laimėti“, I vieta, Justinas Jučas, II klasė
Rudens krosas „Mero taurei laimėti“, III vieta, Urtė Aušraitė, 6 klasė
Rudens krosas „Mero taurei laimėti“, III vieta, Ernandas Adomavičius, 6 klasė
Rudens krosas „Mero taurei laimėti“, III vieta, Neda Narmontaitė, III klasė

KALĖDINIS LABDAROS PROJEKTAS

Lietuvių k.

51-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas, laureatė, Aida Marija Bielinskaitė, 8 klasė
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškoms mokykloms (9–12 kl.
), Klaipėdos miesto etapas, II vieta (11–12 kl. grupėje), Eglė Noreikaitė, IV klasė
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškoms mokykloms (9–12 kl), Klaipėdos miesto etapas, III vieta, (9–10 kl. grupėje), Skaistė Svajonė Jazilionytė, II klasė
Klaipėdos miesto diktanto konkursas „Rašau be klaidų 2019“, II vieta, Dangė Lygnugarytė, 6 klasė
Klaipėdos miesto meninio skaitymo konkursas, III vieta, Konstantinas Černuševičius, 6 klasė
Respublikinė lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada, II vieta, Eglė Noreikaitė, IV klasė
Klaipėdos miesto projektas-konkursas ,,Knygų ekspertų kovos”, Žodžio galios ekspertų vardas (5–6 kl. grupėje), komanda
Klaipėdos miesto projektas-konkursas ,,Knygų ekspertų kovos”, Originaliausių ekspertų vardas (5–6 kl. grupėje), komanda
Klaipėdos miesto projektas-konkursas ,,Knygų ekspertų kovos”, I vieta (7–8 kl. grupėje), komanda
Lietuvos mokinių Jaunųjų filologų konkursas, II laipsnio diplomas, Aida Marija Bielinskaitė, 8 klasė
13-asis meninio skaitymo ir dainuojamosios poezijos konkursas „Lietuviško žodžio šviesoje“, laureatas, Konstantinas Černuševičius, 6 klasė

 

Užsienio kalba (anglų)

Klaipėdos miesto 5–8 klasių mokinių raiškiojo skaitymo anglų kalba konkursas „Sukasi metų ratas“, I vieta (5–6 klasių grupėje), Izabelė Kuprytė, 5 klasė
Klaipėdos miesto 5–8 klasių mokinių raiškiojo skaitymo anglų kalba konkursas „Sukasi metų ratas“, II vieta (7–8 klasių grupėje) Dominykas Drungilas, 7 klasė
Klaipėdos miesto I–IV gimnazijos klasių anglų kalbos raiškiojo skaitymo konkursas, I vieta (I–II klasių grupėje), Rokas Norvaišas, I klasė
Klaipėdos miesto mokyklų aštuntų klasių mokinių viešojo kalbėjimo konkursas „My biggest concern for the future is…”, III vieta, Liepa Mockutė, 8 klasė
Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada (miesto etapas), II vieta, Emilė Mikutaitė, III klasė
Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada (miesto etapas), III vieta, Matas Petravičius, III klasė
Anglų kalbos konkursas  (9–10 kl.), Klaipėdos miesto etapas, I vieta, Urtė Stankutė, II klasė
2019 m. Lietuvos mokinių anglų k. olimpiada, III vieta (11 kl. grupėje), Emilė Mikutaitė, III klasė

 

Užsienio kalba (rusų)

Klaipėdos miesto rusų (užsienio) kalbos dailyraščio konkursas „Rusiškai rašome gražiai ir taisyklingai”, II vieta, Vaiva Petrauskaitė, 8 klasė
Klaipėdos miesto rusų (užsienio) kalbos dailyraščio konkursas „Rusiškai rašome gražiai ir taisyklingai”, III vieta, Donata Župerkaitė, I klasė
Klaipėdos miesto epistolinio rašinio konkursas, III vieta (6–8 klasių grupėje), Liepa Mockutė, 8 klasė
Klaipėdos miesto epistolinio rašinio konkursas, II vieta (9–12 kl. grupėje), Sofija Selezniovaitė, I klasė
Klaipėdos miesto epistolinio rašinio konkursas, III vieta (9–12 kl. grupėje), Kamilė Lamakinaitė, II klasė
26-oji Lietuvos mokinių rusų (užsienio) kalbos olimpiada (10–11 kl.) (miesto etapas), II vieta, Jelizaveta Petrova, III klasė
26-oji Lietuvos mokinių rusų (užsienio) kalbos olimpiada (10–11 kl.) (miesto etapas), III vieta, Nikolė Gleizer, II klasė
Klaipėdos miesto 8 klasių mokinių rusų k. (užsienio) olimpiada, I vieta, Anastasija Kožuchar, 8 klasė
Klaipėdos miesto 8 klasių mokinių rusų k. (užsienio) olimpiada, III vieta, Liepa Mockutė, 8 klasė

 

Užsienio kalba (vokiečių)

Klaipėdos miesto gimnazijų mokinių meninio skaitymo užsienio kalbomis konkursas „Gyvenimo spalvos”, III vieta, Jogailė Norkutė, II klasė

 

Užsienio kalba (lotynų)

Lietuvos mokinių lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada, I vieta, Urtė Stankutė, II klasė
Lietuvos mokinių lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada, II vieta, Vaiva Aleknavičiūtė, II klasė

 

Matematika

NMA 5–8 klasių matematikos olimpiada, II vieta savo amžiaus grupėje, Tomas Žadvydas, 8 klasė
68-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada (9–12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, I vieta, Justinas Jučas, I klasė
68-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada (9–12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, I vieta, Ugnius Igaris, IV klasė
68-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada (9–12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, II vieta, Augustinas Jučas, I klasė
68-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada (9–12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, III vieta, Neda Narmontaitė, II klasė
68-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada (9–12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, III vieta, Vilius Tubinas, III klasė
Respublikinis prof. Jono Matulionio jaunųjų matematikų konkursas, II vieta, Neda Narmontaitė, II klasė
Klaipėdos m. Žiemos matematikos turnyras, I vieta, Linas Zenkus, 8 klasė
Klaipėdos miesto konkursAS „KOdas”, I vieta, Tomas Žadvydas, 8 klasė
Klaipėdos miesto konkursAS „KOdas”, III vieta, Izabelė Kuprytė, 5 klasė
Klaipėdos miesto konkursAS „KOdas”, III vieta, Beatričė Šimkutė, 5 klasė
Klaipėdos miesto konkursAS „KOdas”, III vieta, Džiugas Kurlys, 6 klasė
Klaipėdos miesto konkursAS „KOdas”, III vieta, Vytautas Jokūbas Virbalas, 7 klasė
Klaipėdos miesto konkursAS „KOdas”, I vieta, 5–6 klasių komanda
Klaipėdos miesto konkursAS „KOdas”, I vieta, 7–8 klasių komanda
Tarptautinės jaunųjų matematikų varžybos, III vieta, Augustinas Jučas, I klasė
Klaipėdos miesto mokyklų 5–8 klasių mokinių matematikos olimpiada, I vieta, Jokūbas Viršilas, 8 klasė
Klaipėdos miesto mokyklų 5–8 klasių mokinių matematikos olimpiada, II vieta, Beatričė Šimkutė, 5 klasė
Klaipėdos miesto mokyklų 5–8 klasių mokinių matematikos olimpiada, III vieta, Tomas Žadvydas, 8 klasė
Klaipėdos miesto 5–7 klasių mokinių matematikos konkursas, I vieta, Vytautas Jokūbas Virbalas, 7 klasė
Klaipėdos miesto 5–7 klasių mokinių matematikos konkursas, II vieta, Faustas Stadalninkas, 6 klasė
Klaipėdos miesto 5–7 klasių mokinių matematikos konkursas, III vieta, Beatričė Šimkutė, 5 klasė
Klaipėdos miesto matematikos mokytojų S. ir J. Kukulskių vardo komandinis konkursas, I vieta, 5–8 klasių komanda
Klaipėdos miesto matematikos mokytojų S. ir J. Kukulskių vardo komandinis konkursas, II vieta, 9–12 klasių komanda
Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra”, Pateko į 50 geriausiųjų mokinių sąrašą Lietuvoje ir į 10 geriausiųjų Klaipėdos m. savivaldybėje, Jokūbas Viršilas, 8 klasė
Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra”, Pateko į 50 geriausiųjų mokinių sąrašą Lietuvoje ir į 10 geriausiųjų Klaipėdos m. savivaldybėje, Tomas Žadvydas, 8 klasė
Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra”, Pateko į 50 geriausiųjų mokinių sąrašą Lietuvoje ir į 10 geriausiųjų Klaipėdos m. savivaldybėje, Urtė Urbonavičiūtė, I klasė
Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra”, Pateko į 50 geriausiųjų mokinių sąrašą Lietuvoje ir į 10 geriausiųjų Klaipėdos m. savivaldybėje, Vilius Stankevičius, I klasė
Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra”, Pateko į 50 geriausiųjų mokinių sąrašą Lietuvoje ir į 10 geriausiųjų Klaipėdos m. savivaldybėje, Neda Narmontaitė, II klasė
Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra”, Pateko į 50 geriausiųjų mokinių sąrašą Lietuvoje ir į 10 geriausiųjų Klaipėdos m. savivaldybėje, Kasparas Arys, II klasė
Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra”, Pateko į 50 geriausiųjų mokinių sąrašą Lietuvoje ir į 10 geriausiųjų Klaipėdos m. savivaldybėje, Tadas Danilevičius, II klasė
Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra”, Pateko į 50 geriausiųjų mokinių sąrašą Lietuvoje ir į 10 geriausiųjų Klaipėdos m. savivaldybėje, Karolis Gramba, III klasė
Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra”, Pateko į 50 geriausiųjų mokinių sąrašą Lietuvoje ir į 10 geriausiųjų Klaipėdos m. savivaldybėje, Ugnius Igaris, IV klasė
Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra”, Pateko į 50 geriausiųjų mokinių sąrašą Lietuvoje ir į 10 geriausiųjų Klaipėdos m. savivaldybėje, Eimantas Platakis, IV klasė
Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra”, Pateko į 10 geriausiųjų mokinių sąrašą Klaipėdos m. savivaldybėje, Džiugas Kurlys, 6 klasė
Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra”, Pateko į 10 geriausiųjų mokinių sąrašą Klaipėdos m. savivaldybėje, Tauras Kemundris, 6 klasė
Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra”, Pateko į 10 geriausiųjų mokinių sąrašą Klaipėdos m. savivaldybėje, Pijus Oželis, II klasė, Vaiva Aleknavičiūtė, II klasė
Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra”, Pateko į 10 geriausiųjų mokinių sąrašą Klaipėdos m. savivaldybėje, Gabrielė Pomeliaikaitė, II klasė
Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra”, Pateko į 10 geriausiųjų mokinių sąrašą Klaipėdos m. savivaldybėje, Juozas Cėpla, 7 klasė
Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra”, Pateko į 10 geriausiųjų mokinių sąrašą Klaipėdos m. savivaldybėje, Ignas Engelaitis, 8 klasė
Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra”, Pateko į 10 geriausiųjų mokinių sąrašą Klaipėdos m. savivaldybėje, Titas Motekaitis, 8 klasė
Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra”, Pateko į 10 geriausiųjų mokinių sąrašą Klaipėdos m. savivaldybėje, Justinas Jučas, I klasė
Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra”, Pateko į 10 geriausiųjų mokinių sąrašą Klaipėdos m. savivaldybėje, Kornelijus Semėnas, III klasė
Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra”, Pateko į 10 geriausiųjų mokinių sąrašą Klaipėdos m. savivaldybėje, Arvydas Grublys, III klasė
Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra”, Pateko į 10 geriausiųjų mokinių sąrašą Klaipėdos m. savivaldybėje, Lukas Stonikas, IV klasė
Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra”, Pateko į 10 geriausiųjų mokinių sąrašą Klaipėdos m. savivaldybėje, Jokūbas Dargis, IV klasė
Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra”, Pateko į 10 geriausiųjų mokinių sąrašą Klaipėdos m. savivaldybėje, Rytis Gerlikas, IV klasė
6–8 klasių Lietuvos moksleivių matematikos olimpiada, II vieta, Džiugas Kurlys, 6 klasė

 

Biologija

Klaipėdos miesto mokyklų 8 klasių mokinių biologijos olimpiada, I vieta, Jokūbas Viršilas, 8 klasė
Klaipėdos miesto mokyklų 8 klasių mokinių biologijos olimpiada, II vieta, Vilius Vaičius, 8 klasė
Klaipėdos miesto mokyklų 8 klasių mokinių biologijos olimpiada, III vieta, Aron Vaisman, 8 klasė
52-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada (9–12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, I vieta, Mariam Varoneckaitė, IV klasė
52-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada (9–12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, I vieta, Eglė Noreikaitė, IV klasė
52-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada (9–12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, II vieta, Justinas Jučas, I klasė
52-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada (9–12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, II vieta, Lukrecija Paulikaitė, II klasė
52-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada (9–12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, Neda Narmontaitė, II klasė
52-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada (9–12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, III vieta, Urtė Urbonavičiūtė, I klasė
52-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada (9–12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, III vieta, Urtė Stankutė, II klasė
52-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada (9–12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, III vieta, Kornelijus Semėnas, III klasė
52-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada (9–12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, III vieta, Nojus Perkauskas, III klasė
52-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada (9–12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, III vieta, Gintė Ambrazevičiūtė, IV klasė
3-ioji Vakarų Lietuvos gamtos mokslų – biologijos olimpiada, II vieta (8 kl. mokinių grupėje), Jokūbas Viršilas, 8 klasė

 

Geografija

Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų projektas, skirtas Atkurtos Lietuvos šimtmečiui „Šimtas klausimų apie Lietuvą“, II vieta, 5–8 kl. komanda
Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų projektas, skirtas Atkurtos Lietuvos šimtmečiui „Šimtas klausimų apie Lietuvą“, I vieta, I–IV kl. komanda
31-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada (9-12 kl.), I vieta, Vilius Stankevičius, I klasė
31-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada (9-12 kl.), I vieta, Karolis Gramba, III klasė
31-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada (9-12 kl.), II vieta, Kamilė Lamakinaitė, II klasė

 

Gamtos mokslai

15-oji tarptautinė jaunių gamtos mokslų olimpiada, bronzos medalis, Jokūbas Viršilas, 8 klasė

 

Chemija

57-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada (9–12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, I vieta, Jokūbas Viršilas, 8 klasė
57-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada (9-12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, I vieta, Pijus Oželis, II klasė
57-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada (9–12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, I vieta, Kasparas Arys, II klasė
57-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada (9–12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, I vieta, Tadas Danilevičius, II klasė
57-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada (9–12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, I vieta, Eimantas Platakis, IV klasė
57-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada (9–12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, I vieta, Gintarė Pudinskaitė, IV klasė
57-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada (9–12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, II vieta, Urtė Urbonavičiūtė, I klasė
57-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada (9–12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, II vieta, Rugilė Kičiatovaitė, II klasė
57-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada (9–12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, II vieta, Kornelijus Semėnas, III klasė
57-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada (9–12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, II vieta, Mariam Voroneckaitė, IV klasė
57-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada (9–12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, III vieta, Justinas Jučas, I klasė
57-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada (9–12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, III vieta, Viktorija Zykaitė, II klasė
Lietuvos mokinių chemijos olimpiada, III vieta (9 kl. grupėje), Jokūbas Viršilas, 8 klasė
Lietuvos mokinių chemijos olimpiada, III vieta (10 kl. grupėje), Pijus Oželis, II klasė
Lietuvos mokinių chemijos olimpiada, I vieta (11 kl. grupėje), Tadas Danilevičius, II klasė
Lietuvos mokinių chemijos olimpiada, I vieta (11 kl. grupėje), Kornelijus Semėnas, III klasė
Klaipėdos m. 8 kl. mokinių chemijos konkursas „Auksinis mėgintuvėlis”, I vieta, Jokūbas Viršilas, 8 klasė
Klaipėdos m. 8 kl. mokinių chemijos konkursas „Auksinis mėgintuvėlis”, II vieta, Aron Vaisman, 8 klasė
Europos Sąjungos gamtos mokslų olimpiada (Portugalijoje), Sidabro medalis Lietuvos komandai, Tadas Danilevičius, II klasė

 

Fizika

67-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada (miesto etapas), I vieta, Urtė Urbonavičiūtė, I klasė
67-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada (miesto etapas), I vieta, Jokūbas Viršilas, 8 klasė
67-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada (miesto etapas), I vieta, Tadas Danilevičius, II klasė
67-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada (miesto etapas), II vieta, Ugnius Igaris, IV klasė
67-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada (miesto etapas), III vieta, Vilius Stankevičius, I klasė
67-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada (miesto etapas), III vieta, Kasparas Arys, II klasė
67-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada (miesto etapas), III vieta, Simonas Eičinas, III klasė
30-asis Lietuvos mokinių fizikos čempionatas, I vieta (II kl. mokinių grupėje), Tadas Danilevičius, II klasė
24-asis prof. K. Baršausko fizikos konkursas, I vieta (8 kl. mokinių grupėje), Jokūbas Viršilas, 8 klasė
24-asis prof. K. Baršausko fizikos konkursas, III vieta (8 kl. mokinių grupėje), Tomas Žadvydas, 8 klasė
67-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada, III vieta (9 kl. mokinių grupėje), Jokūbas Viršilas, 8 klasė
67-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada, III vieta, Tadas Danilevičius, II klasė
Lietuvos mokinių astronomijos olimpiada, I vieta, Tomas Žadvydas, 8 klasė
Lietuvos mokinių astronomijos olimpiada, II vieta Jokūbas Viršilas, 8 klasė
Klaipėdos m. 8 kl. mokinių fizikos olimpiada, I vieta, Tomas Žadvydas, 8 klasė
Klaipėdos m. 8 kl. mokinių fizikos olimpiada, I vieta, Jokūbas Viršilas, 8 klasė

 

Istorija, pilietinis ugdymas

Klaipėdos moksleivių teisinių žinių konkursas „Pažink Lietuvos Respublikos Konstituciją”, II vieta, Ugnė Kaselytė, IV klasė
Klaipėdos miesto 8–12 klasių LR Konstitucijos žinovo konkursas, II vieta (12 klasių grupėje), Ugnė Kaselytė, IV klasė 
Klaipėdos miesto 8–12 klasių LR Konstitucijos žinovo konkursas, II vieta (9 klasių grupėje), Raigardas Radajevas, I klasė
Klaipėdos miesto 8–12 klasių LR Konstitucijos žinovo konkursas, III vieta (9 klasių grupėje), Luka Lengvinaitė, I klasė
Klaipėdos miesto 8–12 klasių LR Konstitucijos žinovo konkursas, III vieta (9 klasių grupėje), Sofija Puzemskaja, I klasė
Klaipėdos miesto 8–12 klasių LR Konstitucijos žinovo konkursas, I vieta (10 klasių grupėje), Skaistė Svajonė Jazilionytė, II klasė
Klaipėdos miesto 8–12 klasių LR Konstitucijos žinovo konkursas, II vieta (10 klasių grupėje), Kamilė Lamakinaitė, II klasė
29-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada (10–12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, I vieta, Ugnė Kaselytė, IV klasė
29-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada (10–12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, II vieta, Rytis Gerlikas, IV klasė
29-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada (10–12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, III vieta, Dorotėja Milikaitė, IV klasė
29-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada (10–12 kl.), Klaipėdos miesto etapas, III vieta, Matas Petravičius, III klasė
Klaipėdos miesto vyresniųjų klasių moksleivių istorinio esė konkursas, I vieta, Justė Jonutytė, III klasė
Klaipėdos miesto vyresniųjų klasių moksleivių istorinio esė konkursas, III vieta, Emilė Mikutaitė, III klasė

 

Informacinės technologijos

Informatikos ir informacinio mąstymo konkursas „Bebras” (I etapas), I vieta savivaldybėje, Džiugas Kurlys, 6 klasė
Informatikos ir informacinio mąstymo konkursas „Bebras” (I etapas), III vieta savivaldybėje, Vytas Paulauskas, 7 klasė
Informatikos ir informacinio mąstymo konkursas „Bebras” (I etapas), I vieta savivaldybėje, Tomas Žadvydas, 8 klasė
Informatikos ir informacinio mąstymo konkursas „Bebras” (I etapas), II vieta savivaldybėje, Monika Domarkaitė, 8 klasė
Informatikos ir informacinio mąstymo konkursas „Bebras” (I etapas), III vieta savivaldybėje, Jokūbas Viršilas, 8 klasė
Informatikos ir informacinio mąstymo konkursas „Bebras” (I etapas), III vieta savivaldybėje, Dovydas Kemundris, 8 klasė
Informatikos ir informacinio mąstymo konkursas „Bebras” (I etapas), III vieta savivaldybėje, Ugnė Kaupinytė, I klasė
Informatikos ir informacinio mąstymo konkursas „Bebras” (I etapas), II vieta respublikoje ir I vieta savivaldybėje, Vilius Rasevičius, II klasė
Informatikos ir informacinio mąstymo konkursas „Bebras” (I etapas), II vieta savivaldybėje, Lukas Runelis, II klasė
Informatikos ir informacinio mąstymo konkursas „Bebras” (I etapas), III vieta savivaldybėje, Nojus Šliuoža, II klasė
Informatikos ir informacinio mąstymo konkursas „Bebras” (I etapas), II vieta savivaldybėje, Emilė Mikutaitė, III klasė
Informatikos ir informacinio mąstymo konkursas „Bebras” (I etapas), I vieta savivaldybėje, Lukas Valevičius, IV klasė
Informatikos olimpiada (miesto etapas), I vieta (tarp 9-okų), Augustinas Jučas, I klasė
Informatikos olimpiada (miesto etapas), I vieta (tarp 8-okų), Tomas Žadvydas, 8 klasė
Informatikos olimpiada (miesto etapas), II vieta (tarp 12-okų), Lukas Stonikas, IV klasė
Informatikos olimpiada (miesto etapas), II vieta (tarp 10-okų), Neda Narmontaitė, II klasė
Informatikos olimpiada (miesto etapas), III vieta (tarp 10-okų), Tadas Danilevičius, II klasė
Informatikos olimpiada (miesto etapas), III vieta (tarp 8-okų), Aron Vaisman, 8 klasė
Informatikos ir informacinio mąstymo konkursas „Bebras?