Administracija

Direktorė

doc. dr. Regina Kontautienė

regina.k@klaipedoslicejus.lt
Direktorės pavaduotoja ugdymui

Elena Burbienė

Direktorės pavaduotoja mokymo programų vykdymui

Ramunė Petrauskienė

Direktorės pavaduotojas ūkinei veiklai

Arūnas Antanaitis

Direktorės pavaduotojas administravimui

Kristijonas Mineikis

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriai (Kretingos g. 44):

Pagrindinio ugdymo (5–7 klasės) – vadovė

Inga Navickaitė

Tel. +370 675 54574
inga.n@klaipedoslicejus.lt

Pagrindinio ugdymo (8, I–II klasės) – vadovė

dr. Ilona Rupšienė

Vidurinio ugdymo (III–IV klasės) – vadovė

Inga Lukauskienė

Tel. +370 687 11942
inga.l@klaipedoslicejus.lt

Tarptautinio bakalaureato (IB) skyrius – vadovė

Ramunė Petrauskienė

Tel. +370 615 55377
ramune.p@klaipedoslicejus.lt