Priėmimas

Tiesesnis kelias į geriausius pasaulio universitetus!

Klaipėdos licėjus kviečia mokytis pagal 1-5 / 6-10 / 11-12 klasių tarptautinio bakalaureato (IB) programas

Kembridžo, Oksfordo, Stanfordo, Aarhus universitetai – tai tik keletas pasaulio universitetų, kuriuose vertinamas tarptautinio bakalaureato diplomas

Programą pripažįsta 2000 universitetų pasaulyje

IB diplomas atveria galimybes gauti dideles nuolaidas mokslui, studijų kreditus, stipendijas ir kitą su stojimu susijusią naudą daugelyje geriausių pasaulio universitetų

Į mokymo kokybės gerinimo priemones investuota apie 430 tūkst. eurų

Dėmesio 1-4 ir 5-10 klasių mokiniams!

 • IB PYP (angl. International Baccalaureate Primary Years Programme) skirta 1-5 klasių mokiniams
 • IB MYP (angl. International Baccalaureate Middle Years Programme) skirta 6-10 klasių mokiniams
 • Į parengiamąsias IB PYP programas mokytis pagal dvikalbio ugdymo programą kviečiami būsimi 5 klasių mokiniai
 • Mokymas vyksta lietuvių-anglų kalbomis. Anglų kalba integruota į kiekvieno mokomojo dalyko turinį
 • Mokomasi įgyti žinių, tyrinėti, kritinio mąstymo, analizuoti, argumentuoti, formuluoti mintis, ištirti eksperimentuojant, aiškiai komentuoti, komunikuoti, būti kūrybiškais, skaityti, domėtis, remtis ir mokslo šaltiniais, įvertinant reiškinius, interpretuoti ir pan.
 • Registracija mokytis klaipedoslicejus.lt/registracija iki kovo 4 d. Likus laisvų vietų registracija bus tęsiama iki kovo 17 d.

Kainos

 • Investicija į vaiko ugdymą: 550 €/mėn. + tarptautinio bakalaureato programos mokestis 1-4 klasėse: 100 €/mėn.

Registracija

Klaipėdos licėjus įsteigtas 1995 metais. Mokykla patenka tarp trijų geriausių mokyklų Lietuvoje, lyderiauja tarp geriausių Lietuvos gimnazijų, ne vienerius metus tvirtai išlaiko aukščiausias pozicijas geriausių Lietuvos mokyklų reitinguose.

Priėmimas į pradines klases (1–4 klasės)

Priėmimo etapai:

 • registracija (internetu);
 • žinių, gebėjimų ir suvokimo testas;
 • mokinio tėvų informavimas apie testo rezultatus;
 • motyvacinis pokalbis su mokyklos vadovu, kartu dalyvaujant vaikui;
 • rezultatų paskelbimas;
 • prašymo pateikimas ir sutarties pasirašymas

Reikalingi dokumentai:

 • prašymas;
 • vaiko gimimo liudijimo arba paso kopija;
 • dvi vaiko nuotraukos dokumentams;
 • priimant naują mokinį kasmetinė profilaktinė sveikatos pažyma matoma elektroninėje Vaiko sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje;
 • pasiekimų ir pažangos vertinimas iš buvusios mokyklos.

Į ugdymo kainą įskaičiuota:

 • vaiko užimtumas ir ugdymas visą dieną (nuo 7.30 val. iki 17.30 val.);
 • pamokos pagal pradinio ugdymo programą;
 • papildomos pamokos: anglų k., šachmatų, teatro, šokio, inžinerijos, matematinės logikos, informatikos, antros užsienio kalbos (nuo 4 kl.). Papildomos pamokos pagal poreikį gali būti keičiamos kitomis;
 • tarptautinio bakalaureato (IB PYP) klasėse ugdymas organizuojamas lietuvių-anglų kalbomis. Anglų kalbos pamokos vyksta 5 kartus per savaitę. Anglų kalba integruota į kiekvieno dalyko ugdymo turinį.
 • nuolatinės pagrindinių mokomųjų dalykų konsultacijos pagal sudarytą tvarkaraštį (prieš pamokas ir po pamokų);
 • užsiėmimai pagal pagilintas dalykų mokymo programas;
 • gabių ir talentingų vaikų ugdymas pagal individualią programą;
 • individualios ir grupinės konsultacijos mokiniui sugrįžus į mokyklą po ligos, patyrus laikinų mokymosi sunkumų;
 • mokslinė tiriamoji veikla;
 • namų darbų ruoša;
 • papildomi užsiėmimai ir būreliai (šachmatai, teatras, šokis, dailė, judrieji žaidimai, anglų k., IT, inžinerija, jaunųjų mokslininkų);
 • Akredituota sveikatos gerinimo programa;
 • Vaiko išsamus individualios pažangos vertinimas 2 k. per mokslo metus;
 • psichologo konsultacijos (3–5 užs. vienam vaikui per metus);
 • logopedo konsultacija dėl logopedo pagalbos vaikui poreikio įvertinimo;
 • individualūs pokalbiai su pedagogais ir pagalbos vaikui specialistais.

Pradinio ugdymo kaina 2022-2023 m. m.

 • 550 eur/mėnesiui, mokant 10 įmokų per metus

Pradinio ugdymo pagal Tarptautinio bakalaureato (PYP) mokymo programą (lietuvių-anglų k.) kaina 2022–2023 m. m.

 • 650 Eur/mėn., mokant 10 įmokų per metus

Kiti mokesčiai

 • Įstojus į Klaipėdos licėjų mokamas vienkartinis stojamasis mokestis. Pirmokams, parengiamąją klasę baigusiems „Mažajame Klaipėdos licėjuje“, stojamasis mokestis – 500 eurų. Mokiniams, atvykusiems mokytis į Klaipėdos licėjų iš kitų ugdymo įstaigų - 1000 eurų. Sumokėjus stojamąjį mokestį mokinys įtraukiamas į mokyklos mokinių sąrašus. Stojamasis mokestis yra vienkartinis ir negrąžinamas. Į jį įskaičiuotos priėmimo procedūros, vadovėliai, ugdymo programos, mokinio darbo vietos paruošimas.
 • Maitinimas (jei užsakoma)
 • Vaiko priežiūra nuo 17.30 val. iki 18.30 val. (mėnesio kaina 50 Eur)
 • Esant poreikiui organizuojami papildomi būreliai: karate, baletas, kūrybinės dirbtuvėlės, robotika, keramika, dainavimo, grojimo muzikos instrumentu pamokos (fortepijono, smuiko, ukulelės)
 • Individualios ugdymo(si) priemonės (sąrašas pateikiamas prieš naujus mokslo metus): skirta užsienio kalbų mokymui(si), įvairių mokomųjų dalykų pratybų sąsiuviniai, apranga kūno kultūros ir choreografijos pamokoms ir kt.
 • Teminės išvykos (transportas, įėjimo bilietai)
 • Logopedo užsiėmimai esant poreikiui
 • Sveikatos gerinimo programos veiklos: masažai, individuali kineziterapija, inhaliacijos, „Bioptron“ terapija (pagal poreikį)
 • Kai kurių konkursų, olimpiadų, varžybų dalyvio mokestis

Taikomos nuolaidos už mokslą

 • Jei Klaipėdos licėjuje mokosi ir už mokslą moka vienas ir/ar daugiau tos pačios šeimos vaikų, antram ir kitiems vaikams stojamasis mokestis ir metinis mokestis už mokslą sumažinamas 20 proc.
 • Jei Klaipėdos licėjuje mokosi vaikas, kuris gauna Licėjaus stipendiją, tai antram tos pačios šeimos vaikui nuolaida mokesčiui už mokslą netaikoma.
 • Mokestis už mokslą gali būti sumažintas tėvų prašymu dėl reikšmingų šeimos finansinių aplinkybių. Mokesčio už mokslą sumažinimą svarsto speciali Licėjaus komisija.