Priėmimas

Tiesesnis kelias į geriausius pasaulio universitetus!

Klaipėdos licėjus kviečia mokytis pagal 1-5 / 6-10 / 11-12 klasių tarptautinio bakalaureato (IB) programas

 

Kembridžo, Oksfordo, Stanfordo, Aarhus universitetai – tai tik keletas pasaulio universitetų, kuriuose vertinamas tarptautinio bakalaureato diplomas

 

Programą pripažįsta 2000 universitetų pasaulyje

 

IB diplomas atveria galimybes gauti dideles nuolaidas mokslui, studijų kreditus, stipendijas ir kitą su stojimu susijusią naudą daugelyje geriausių pasaulio universitetų

 

Į mokymo kokybės gerinimo priemones investuota apie 430 tūkst. eurų

 

Klaipeda Lyceum is a Candidate School for the Middle Years Programme. This school is pursuing authorization as an IB World School. These are schools that share a common philosophy-a commitment to high quality, challenging, international education that Klaipeda Lyceum believes is important for our school.

*Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme, or the Career-related Programme (CP). Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted. For further information about the IB and its programmes, visit www.ibo.org

PRIĖMIMO TVARKOS Į KLAIPĖDOS LICĖJŲ PRISTATYMAI

Esminės priėmimo datos

 • Priėmimas į 1 klasę. Naujiems mokiniams 2023 m. kovo 9 d. 15.30 val. (Šarlotės g. 6). Esamiems mokiniams 2023 m. kovo 9 d. 18 val. (nuotoliniu būdu)
 • Priėmimas į 5 klasę. Naujiems mokiniams 2023 m. kovo 7 d. 16 val. (nuotoliniu būdu). Esamiems mokiniams 2023 m. kovo 7 d. 18 val. (nuotoliniu būdu)
 • Registracija į pristatymus naujiems mokiniams vykdoma  www.klaipedoslicejus.lt/registracija
 • Prašymų mokytis atitinkamoje pakopoje pateikimas – iki 2023 m. kovo 31 d. elektroniniu būdu (tiek naujiems, tiek esamiems mokiniams, nuoroda bus išsiųsta po programos pristatymo);
 • Mokiniams, pageidaujantiems mokytis Klaipėdos licėjuje, atliekami mokinių žinių ir gebėjimų diagnostiniai testai, turint tikslą įvertinti mokinių mokymosi pasiekimų lygį, suplanuoti reikiamą pagalbą pagilintam mokymui ir galimoms mokymosi spragoms įveikti.
 • Klaipėdos licėjus – atrankos nedaranti mokykla, priimanti mokinius kol yra klasėse laisvų vietų. Stojamojo testo rezultatai turi įtakos tik pretenduojantiems į Klaipėdos licėjaus stipendijas. Testavimas vyks 2023 m. balandžio 1 d. (šeštadienį) 10 val. (tik naujiems mokiniams bei esamiems mokiniams, pageidaujantiems mokytis IB DP klasėje, tačiau nesimokiusiems pre IB klasėse) – Kretingos g. 44, Klaipėda.
 • Laikomi šie testai – lietuvių k., matematikos ir anglų kalbos (šis testas laikomas tik pageidaujantiems mokytis pagal Tarptautines programas, išskyrus dvikalbio ugdymo ir pre IB klasių mokiniams). 
 • Kviečiamųjų sąrašas sudaromas iki 2023 m. balandžio 15 d. – apie kvietimą mokytis Klaipėdos licėjuje informuojami mokinių tėvai;
 • Mokymo sutarčių sudarymas iki 2023 m. balandžio 30 d.

Registracija testams: www.klaipedoslicejus.lt/registracija

Testavimo mokestis: 50 €

Dėmesio 1-4 ir 5-10 klasių mokiniams!

 • IB PYP (angl. International Baccalaureate Primary Years Programme) skirta 1-5 klasių mokiniams
 • IB MYP (angl. International Baccalaureate Middle Years Programme) skirta 6-10 klasių mokiniams
 • Į parengiamąsias IB PYP programas mokytis pagal dvikalbio ugdymo programą kviečiami būsimi 5 klasių mokiniai
 • Mokymas vyksta lietuvių-anglų kalbomis. Anglų kalba integruota į kiekvieno mokomojo dalyko turinį
 • Mokomasi įgyti žinių, tyrinėti, kritinio mąstymo, analizuoti, argumentuoti, formuluoti mintis, ištirti eksperimentuojant, aiškiai komentuoti, komunikuoti, būti kūrybiškais, skaityti, domėtis, remtis ir mokslo šaltiniais, įvertinant reiškinius, interpretuoti ir pan.

Kainos

 • Investicija į vaiko ugdymą: 620 €/mėn. + tarptautinio bakalaureato programos mokestis 1–4 klasėse: 100 €/mėn.

Registracija

Klaipėdos licėjus įsteigtas 1995 metais. Mokykla patenka tarp trijų geriausių mokyklų Lietuvoje, lyderiauja tarp geriausių Lietuvos gimnazijų, ne vienerius metus tvirtai išlaiko aukščiausias pozicijas geriausių Lietuvos mokyklų reitinguose.

Priėmimas į pradines klases (1–4 klasės)

Priėmimo etapai:

 • registracija (internetu);
 • žinių, gebėjimų ir suvokimo testas;
 • mokinio tėvų informavimas apie testo rezultatus;
 • motyvacinis pokalbis su mokyklos vadovu, kartu dalyvaujant vaikui;
 • rezultatų paskelbimas;
 • prašymo pateikimas ir sutarties pasirašymas

Reikalingi dokumentai:

 • prašymas;
 • vaiko gimimo liudijimo arba paso kopija;
 • dvi vaiko nuotraukos dokumentams;
 • priimant naują mokinį kasmetinė profilaktinė sveikatos pažyma matoma elektroninėje Vaiko sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje;
 • pasiekimų ir pažangos vertinimas iš buvusios mokyklos.

Į ugdymo kainą įskaičiuota:

 • vaiko užimtumas ir ugdymas visą dieną (nuo 7.30 val. iki 17.30 val.);
 • pamokos pagal pradinio ugdymo programą;
 • papildomos pamokos: anglų k., šachmatų, teatro, šokio, inžinerijos, matematinės logikos, informatikos, antros užsienio kalbos (nuo 4 kl.). Papildomos pamokos pagal poreikį gali būti keičiamos kitomis;
 • tarptautinio bakalaureato (IB PYP) klasėse ugdymas organizuojamas lietuvių-anglų kalbomis. Anglų kalbos pamokos vyksta 5 kartus per savaitę. Anglų kalba integruota į kiekvieno dalyko ugdymo turinį.
 • nuolatinės pagrindinių mokomųjų dalykų konsultacijos pagal sudarytą tvarkaraštį (prieš pamokas ir po pamokų);
 • užsiėmimai pagal pagilintas dalykų mokymo programas;
 • gabių ir talentingų vaikų ugdymas pagal individualią programą;
 • individualios ir grupinės konsultacijos mokiniui sugrįžus į mokyklą po ligos, patyrus laikinų mokymosi sunkumų;
 • mokslinė tiriamoji veikla;
 • namų darbų ruoša;
 • papildomi užsiėmimai ir būreliai (šachmatai, teatras, šokis, dailė, judrieji žaidimai, anglų k., IT, inžinerija, jaunųjų mokslininkų);
 • Akredituota sveikatos gerinimo programa;
 • Vaiko išsamus individualios pažangos vertinimas 2 k. per mokslo metus;
 • psichologo konsultacijos (3–5 užs. vienam vaikui per metus);
 • logopedo konsultacija dėl logopedo pagalbos vaikui poreikio įvertinimo;
 • individualūs pokalbiai su pedagogais ir pagalbos vaikui specialistais.

Pradinio ugdymo kaina 2023-2024 m. m.

 • 620 Eur/mėnesiui, mokant 10 įmokų per metus

Pradinio ugdymo pagal Tarptautinio bakalaureato (PYP) mokymo programą (lietuvių-anglų k.) kaina 2023–2024 m. m.

 • 720 Eur/mėn., mokant 10 įmokų per metus

Kiti mokesčiai

 • Įstojus į Klaipėdos licėjų mokamas vienkartinis stojamasis mokestis. Pirmokams, parengiamąją klasę baigusiems „Mažajame Klaipėdos licėjuje“, stojamasis mokestis – 500 eurų. Mokiniams, atvykusiems mokytis į Klaipėdos licėjų iš kitų ugdymo įstaigų - 1000 eurų. Sumokėjus stojamąjį mokestį mokinys įtraukiamas į mokyklos mokinių sąrašus. Stojamasis mokestis yra vienkartinis ir negrąžinamas. Į jį įskaičiuotos priėmimo procedūros, vadovėliai, ugdymo programos, mokinio darbo vietos paruošimas.
 • Maitinimas (jei užsakoma)
 • Vaiko priežiūra nuo 17.30 val. iki 18.30 val. (mėnesio kaina 50 Eur)
 • Esant poreikiui organizuojami papildomi būreliai: karate, baletas, kūrybinės dirbtuvėlės, robotika, keramika, dainavimo, grojimo muzikos instrumentu pamokos (fortepijono, smuiko, ukulelės)
 • Individualios ugdymo(si) priemonės (sąrašas pateikiamas prieš naujus mokslo metus): skirta užsienio kalbų mokymui(si), įvairių mokomųjų dalykų pratybų sąsiuviniai, apranga kūno kultūros ir choreografijos pamokoms ir kt.
 • Teminės išvykos (transportas, įėjimo bilietai)
 • Logopedo užsiėmimai esant poreikiui
 • Sveikatos gerinimo programos veiklos: masažai, individuali kineziterapija, inhaliacijos, „Bioptron“ terapija (pagal poreikį)
 • Kai kurių konkursų, olimpiadų, varžybų dalyvio mokestis

Taikomos nuolaidos už mokslą

 • Jei Klaipėdos licėjuje mokosi ir už mokslą moka vienas ir/ar daugiau tos pačios šeimos vaikų, antram ir kitiems vaikams stojamasis mokestis ir metinis mokestis už mokslą sumažinamas 20 proc.
 • Jei Klaipėdos licėjuje mokosi vaikas, kuris gauna Licėjaus stipendiją, tai antram tos pačios šeimos vaikui nuolaida mokesčiui už mokslą netaikoma. Nuolaida netaikoma Tarptautinės programos mokesčiui ir tuo atveju, jei bent vienas mokinys gauna Klaipėdos licėjaus stipendiją.
 • Mokestis už mokslą gali būti sumažintas tėvų prašymu dėl reikšmingų šeimos finansinių aplinkybių. Mokesčio už mokslą sumažinimą svarsto speciali Licėjaus komisija.