Administration

PRINCIPAL

Assoc. Prof. Dr. REGINA KONTAUTIENĖ

regina.k@klaipedoslicejus.lt
Deputy Principal of Education (Grades 3-8)

Elena Burbienė

Deputy Principal for Education (Grades I-IV) and International Programmes

Ramunė Petrauskienė

Deputy Principal for Facilities

Arūnas Antanaitis

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriai (Kretingos g. 44):

Pagrindinio ugdymo (5–7 klasės) – vadovė

Inga Navickaitė

Pagrindinio ugdymo (8, I–II klasės) – vadovė

dr. Ilona Rupšienė

Vidurinio ugdymo (III–IV klasės) – vadovė

Inga Lukauskienė

Tarptautinio bakalaureato (IB) skyrius – vadovė

Ramunė Petrauskienė