Administracija

Direktorė

doc. dr. Regina Kontautienė

regina.k@klaipedoslicejus.lt
Direktorės pavaduotoja ugdymui (3–8 kl.)

Elena Burbienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui (I–IV kl.) ir tarptautinėms programoms

Ramunė Petrauskienė

Direktorės pavaduotojas infrastruktūrai

Arūnas Antanaitis

Direktorės pavaduotojas administravimui

Kristijonas Mineikis

Direktorės pavaduoja informacinių sistemų valdymui ir ugdymo kokybės analizei

Inga Navickaitė

Pagrindinio ugdymo (IB MYP) programos rengimo koordinatorė

Aušra Kažukauskienė

Pagrindinio ugdymo (IB MYP) programos įgyvendinimo koordinatorė

Eglė Jonikaitė

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriai (Kretingos g. 44):

Pagrindinio ugdymo (6–8 klasės) – vadovė

Elena Burbienė

Pagrindinio ugdymo (I–III klasės) – vadovė

dr. Ilona Rupšienė

Vidurinio ugdymo (IV klasės) – vadovė

Inga Lukauskienė

Tarptautinio bakalaureato (IB) skyrius – vadovė

Ramunė Petrauskienė