Administracija

Direktorė

doc. dr. Regina Kontautienė

regina.k@klaipedoslicejus.lt
Direktorės pavaduotoja ugdymui

Elena Burbienė

Direktorės pavaduotoja mokymo programų vykdymui

Ramunė Petrauskienė

Direktorės pavaduotojas ūkinei veiklai

Arūnas Antanaitis

Direktorės pavaduotojas administravimui

Kristijonas Mineikis

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriai (Kretingos g. 44):

Pagrindinio ugdymo (5–7 klasės) – vadovė

Inga Navickaitė

Pagrindinio ugdymo (8, I–II klasės) – vadovė

dr. Ilona Rupšienė

Vidurinio ugdymo (III–IV klasės) – vadovė

Inga Lukauskienė

Tarptautinio bakalaureato (IB) skyrius – vadovė

Ramunė Petrauskienė