Pedagogai ir pagalbos vaikui specialistai

Matematikos mokytoja IB DP

Karapetian Rasa

Ispanų kalbos mokytojas IB DP

Kulvietis Aleksas Eugenijus

Lietuvių kalbos mokytoja IB DP

Lygnugarienė Renata

Anglų kalbos mokytoja IB DP

Ložinskienė Loreta

Anglų kalbos mokytoja IB DP

Macytė Ingrida

Direktorės pavaduotoja ugdymui / Tarptautinio bakalaureato skyriaus vadovė IB DP

Petrauskienė Ramunė

Biologijos mokytoja IB DP

Rimkienė Ingrida

Informacinių technologijų mokytoja/Pagrindinio ugdymo (8, I-II klasių) skyriaus vadovė IB DP

Rupšienė Ilona

Istorijos mokytojas IB DP

Sereičikas Egidijus

Chemijos mokytoja IB DP

Stimburienė Sandra

Fizikos mokytojas IB DP

Žadvydas Marius

Psichologė IB DP

Saveljeva Regina

IT mokytojas

Vaitkūnas Lukas

CAS mokytoja IB DP

Šmaižienė Lijana

Vokiečių kalbos mokytoja IB DP

Kuprienė Laima