Pedagogai ir pagalbos vaikui specialistai

Direktorės pavaduotoja ugdymui / Tarptautinio bakalaureato skyriaus vadovė IB DP

Petrauskienė Ramunė

Lietuvių kalbos mokytoja IB DP

Lygnugarienė Renata

Anglų kalbos mokytoja IB DP

Ložinskienė Loreta

Matematikos mokytoja IB DP

Dreižienė Lina

Matematikos mokytoja IB DP

Šaltytė-Vaisiauskė Laura

Biologijos mokytoja IB DP

Rimkienė Ingrida

Business management IB DP

Macytė Ingrida

Informacinių technologijų mokytoja/Pagrindinio ugdymo (8, I-II klasių) skyriaus vadovė IB DP

Rupšienė Ilona

Ispanų kalbos mokytojas IB DP

Kulvietis Aleksas Eugenijus

Istorijos mokytojas IB DP

Sereičikas Egidijus

Fizikos mokytojas IB DP

Žadvydas Marius

Chemijos mokytoja IB DP

Stimburienė Sandra

IT mokytojas

Vaitkūnas Lukas

Psichologė IB DP

Saveljeva Regina

CAS mokytoja IB DP

Šmaižienė Lijana