Tarptautinis bakalaureatas

KLAIPĖDOS LICĖJUS VYKDO AKREDITUOTĄ TARPTAUTINIO BAKALAUREATO DIPLOMO (IB DP) PROGRAMĄ

Pasiruošti vykdyti Tarptautinio bakalaureato programą buvo didžiulis iššūkis visai Klaipėdos licėjaus bendruomenei. Reikėjo įgyti ne tik dalykinių bei metodinių žinių, kaip realizuoti IB programos ugdymo turinį, bet ir pasirengti kiekvieno dalyko mokymui anglų kalba, modernizuoti mokyklos mokymo ir mokymosi aplinkas. IB programos ekspertų vizito gautoje ataskaitoje nebuvo jokių pastabų ar nurodymų, kad reikėtų dar ką nors tobulinti, o Klaipėdos licėjus buvo įvardintas kaip „aukštos kultūros laiminga mokykla“.

Pedagogų pasiruošimas dėstyti tarptautinio bakalaureato programoje užtruko apie trejus metus. Visi IB programoje pasiruošę dirbti Klaipėdos licėjaus pedagogai dalyvavo net 31 profesinio vystymosi kursuose įvairiose Europos šalyse, lankė intensyvius anglų kalbos mokymo kursus Lietuvoje ir užsienyje, gavo sertifikatus, patvirtinančius jų kvalifikaciją dirbti pagal Tarptautinio bakalaureato programą. Taip pat beveik visi pedagogai dalyvavo stebėsenos vizituose užsienio mokyklose, kuriose ši programa sėkmingai vykdoma. Mokytojai patirties sėmėsi Suomijoje, Anglijoje, Danijoje, Švedijoje, Italijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Belgijoje ir kt.

Ruošiantis IB programoms modernizuota mokymo bazė: Klaipėdos licėjuje pastatyta ir įrengta mobili biblioteka, papildomai įsigyta naujų, šiuolaikiškų informacinių technologijų priemonių. Įrengta Gamtos mokslų laboratorija, atitinkanti visus IB programos reikalavimus, kurioje mokiniai gali atlikti IB ugdymo programoje numatytus gamtos mokslų praktinius laboratorinius darbus, bet ir praktines užduotis, kurios gerokai peržengia bendrosios ugdymo programos ribas. Atnaujinta ir papildyta IT mokymo bazė, daug priemonių įsigyta Robotikos laboratorijai. Klaipėdos licėjus į šias mokymo kokybės gerinimo priemones investavo apie 430 tūkst. eurų, iš jų – apie 160 tūkst. eurų padengta ES lėšomis.

TARPTAUTINIO BAKALAUREATO (IB MYP) PROGRAMA, SKIRTA 6-10 KLASIŲ MOKINIAMS

Nuo 2021-2022 mokslo metų Klaipėdos licėjuje bus pradėta vykdyti tarptautinio bakalaureato programa (IB MYP).
Mokymas pagal šią programą vyksta lietuvių-anglų kalbomis, taikant dvikalbio ugdymo metodiką. Pirmenybę mokytis pagal šią programą įgyja dvikalbio ugdymo klases baigę pradinių ir 5 klasių mokiniai.

PARENGIAMOJI TARPTAUTINIO BAKALAUREATO (IB MYP) PROGRAMA, SKIRTA 5 KLASIŲ MOKINIAMS

Dvikalbio ugdymo programa išreiškia siekiamybę išmokyti abiejų kalbų kaip kokybiškos kalbinės veiklos: suprasti kalbančius ir pačiam būti adekvačiai suprastam, skaityti ir rašyti abiem kalbomis.
Mokiniai, lankantys dvikalbio ugdymo klases, mokosi ir antrosios užsienio kalbos (rusų, vokiečių, prancūzų, ispanų ir kt.). Mokymas(is) pagal dvikalbio ugdymo programą mokiniams padės pasiruošti nuo 6 klasės mokymui(si) pagal tarptautinio bakalaureato (IB MYP) programą.