Gruodžio 19 d. Karalienės Luizės Jaunimo centre vyko Klaipėdos miesto savivaldybės mero priėmimas gabiausiems mokiniams

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ir Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus įteikė padėkos raštus Klaipėdos licėjaus mokiniams Eduardui Knietai, Vytautui Jokūbui Virbalai, Anelijai Slabenko, Marijai Medvedevai, Mildai Tulabaitei, Vasarei Jakovlevaitei, Laurai Žyliūtei, Gabrielei Zinkutei, Benui Railai, Amelijai Railaitei už puikius akademinius ir meninius pasiekimus 2023 metais. 

Emilijus Latakas buvo išrinktas Klaipėdos Metų Mokiniu. Ir visų mokinių vardų padėkojo mokytojams ir artimiesiems, padedantiems pasiekti užsibrėžtų tikslų ir išsikeltų lūkesčių, skatinantiems siekti aukštesnių rezultatų. 

Sveikiname šauniuosius mokinius ir  su pasišventimu dirbančius mokytojus! Nuoširdžiai linkime toliau savo žiniomis ir gebėjimais garsinti Klaipėdos licėjaus ir gimtąjį kraštą! Didžiuojamės!

Mokinius į renginį lydėjo Licėjaus direktorė, dr. Regina Kontautienė ir ugdymo karjerai konsultantė Regina Saveljeva.