Aktuali informacina apie kaupinių tyrimo proceso eigą

Klaipėdos licėjus iš anksto ruošiasi pradinių klasių kaupinių metodo tyrimams

Norime informuoti tėvelius, kad Klaipėdoje, kaip ir kitose konkrečiose savivaldybėse 14 dienų sergamumo COVID-19 rodikliui 100 000 gyventojų viršijus 200 atvejų arba susidarius kitoms nepalankioms COVID-19 plitimo tendencijoms savivaldybės teritorijoje, ugdymo procesas bus vėl keliamas į nuotolinį mokymą (išskyrus tas pradines klases, kuriose vykdomas kaupinių metodo tyrimas).

Rekomenduojame visą licėjaus bendruomenę pasidomėti kaupinių metodu ir apsvarstyti galimybę testuotis. Kaupinių tyrimas reiškia, kad ėminiai grupuojami po 5 į vieną mėgintuvėlį, o tamponėlis kišamas tik į NOSIES LANDĄ.

Kadangi kaupinių testavimai šiuo metu nėra privalomi, kad juos daryti – reikia surinkti iš klasės 60 procentų norinčių testuotis sutikimų (esant mažesniam procentui tyrimas neparodo tikrosios situacijos klasėje). Kaupinių testavimas vyksta 3 etapais.

I etapas – tėveliai užpildo klasės vadovo siųstą sutikimą.

II etapas – tyrimas atliekamas mokiniams ir jų namų ūkių nariams (mobiliame punkte).

III etapas – kas 7 dienas kaupinių metodo tyrimas atliekamas mokykloje (dalyvauja tik mokiniai ir mokytojai).

Kaupinių metodo tyrimas:

Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuro sukurtas filmukas apie kaupinių tyrimo metodą https://youtu.be/J_SnKKwFQuU

KAUPINIŲ TYRIMO PROCESO EIGA

Kaip vykdomas tyrimas?

Tyrimas vykdomas dviem etapais.

Pirmuoju etapu tyrimas atliekamas pradinių klasių mokiniams ir jų namų ūkių nariams bei mokyklose kontaktiniu būdu dirbantiems darbuotojams. Tyrimas atliekamas spec autobuse Dubysos g. 10, Klaipėda.

Antruoju etapu, po 7 dienų, tyrimas atliekamas mokyklose, jame dalyvauja tik mokiniai ir kontaktiniu būdu dirbantys darbuotojai. Antruoju etapu atliekamas tyrimas kartojamas periodiškai tiriant tik mokinius ir mokyklos darbuotojus, turinčius kontaktą su mokiniais.

Kaip sužinoti kada atvykti atlikti tyrimą?

Kiekvienas namų ūkio narys nurodytu telefonu gaus SMS žinutę apie tyrimo atlikimo datą ir valandą. Kiekvienam namų ūkiui iš anksto skiriamas individualus tyrimo atlikimo laikas.

Ar galiu rinktis testo atlikimo laiką? Kas bus, jei negalėsiu atvykti paskirtu laiku?

Raginama atvykti nurodytu laiku. Atsiradus nenumatytoms ir itin sudėtingoms situacijoms, galima atvykti kitu, nei trumpojoje žinutėje nurodyta, laiku, tačiau tą pačią dieną mobilaus punkto darbo metu, tokiu atveju gali tekti palaukti eilėje. Kitomis dienomis testuotis nebus galima – reikės derinti atskirai.

Ar visi vieno namų ūkio nariai turi atvykti atlikti tyrimo į mobilųjį punktą vienu metu?

Taip.

Ar galima pirmą testą atlikti tik vaikui, o ne visam namų ūkiui?

Testuojant namų ūkius tik vaikui atlikti testo negalima, išskyrus jei tėvai yra vakcinuoti, persirgę ar turi teigiamą antikūnių testą.

Ar visi mokyklos darbuotojai atliks tyrimą ir vėliau kas 7 dienas atliks tyrimą mokykloje?

Galimybės užtikrinti saugų ugdymą labai priklauso nuo sąmoningumo ir visuotinio testavimosi. Testuotis kviečiami visi mokyklos darbuotojai, turintys ar bent galintys turėti tiesioginį kontaktą su mokiniais. Grįžus į tiesioginį ugdymą, visi darbuotojai, galintys turėti kontaktą su mokiniais, bus kviečiami atlikti tyrimą kas 7 dienas, išskyrus vakcinuoti, persirgę ar turintys teigiamą antikūnių testą.

Ar atliekant tyrimą namų ūkio asmenims, reikės atlikti tyrimą kūdikiui?

Praktikoje yra atvejų, kai buvo mėginys paimtas kūdikiui. Amžiaus limito nėra. Kūdikio iki 1 metų galima ir netestuoti, jei taip pageidauja šeima.

AKTUALŪS KLAUSIMAI APIE KAUPINIŲ METODĄ

Ką reiškia tyrimas kaupinių metodu?

Atliekant profilaktinį tyrimą kaupinių metodu, ėminiai grupuojami iki 5 ėminių toje pačioje virusologinėje terpėje, o taikant šį tyrimo metodą specialus tamponėlis įkišamas Į NOSIES LANDĄ NE GILIAU KAIP 1,5–2 CM.

Kuo kaupinių metodu atliekamas tyrimas skiriasi nuo įprastai atliekamo tyrimo iš nosiaryklės mobiliuosiuose punktuose?

Tyrimas kaupinių metodu atliekamas imant po mėginį iš nosies landos (negiliai, 1,5–2 cm) kiekvienam namų ūkio nariui, kurių ėminiai grupuojami viename mėgintuvėlyje. Standartinis PGR tyrimas yra atliekamas vienam asmeniui imant mėginį iš nosiaryklės (giliau nei nosies landos), dedant paimtą mėginį į individualų, asmeniui skirtą, mėgintuvėlį.

Gal galima atlikti iš seilių, švelnesniu būdu?

Ne, tyrimas atliekamas imant mėginį iš nosies landos pagal VESOC sprendimą. Įsakymo nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4748a1a0834011eb84c497f41d72a99a?jfwid=8oekcjjbz

Kur Klaipėdos mieste galiu atlikti tyrimą kaupinių metodu, kai testuojami mokiniai ir jų namų ūkiai, mokyklų darbuotojai?

Pateikus sutikimą mokykloje dėl kaupinių testavimo – gave žinutę vykstate į specialų autobusą, adresu Dubysos gatvėje 10, Klaipėda (prie Švyturio arenos, kur yra mobilus punktas). Tolimesni testai tik mokiniams ir darbuotojams bus atliekami ugdymo įstaigoje.

Kokius dokumentus būtina turėti atvykus į mobilųjį punktą?

Su savimi būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (vaikui – gimimo liudijimo, įrašo kopiją).

Kas gali tirtis kaupinių metodu?

Ugdymo įstaigos mokiniai, ugdomi pagal pradinio ugdymo programą, ir jų namų ūkių (kartu gyvenančių asmenų) nariai bei mokyklose kontaktiniu būdu dirbantys darbuotojai.

Kam nereikia / negalima testuotis?

Kaupinių tyrimas neatliekamas asmenims, kuriems:

  1. prieš mažiau nei 180 dienų iki kaupinių tyrimo atlikimo dienos PGR tyrimu arba greituoju SARS-CoV-2 antigeno testu buvo patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) PERSIRGĘ COVIDU;
  2. asmenims, kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą TURI TEIGIAMĄ ANTIKŪNIŲ TESTĄ;
  3. asmenis, kurie yra paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal pilną skiepijimo schemą PASKIEPYTI ABIEM VAKCINOS DOZĖMIS.

Jei mokinys yra persirgęs koronavirusu mažiau nei prieš 180 dienų, ar jis bei jo namų ūkis turi atlikti tyrimą kaupinių metodu?

Ne, neturi atlikti nei mokinys, nei jo namų ūkio nariai.

Jei mokinys turi prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo (antikūnių) atsakymą ar jis bei jo namų ūkis turi atlikti tyrimą kaupinių metodu?

 Ne, neturi atlikti nei mokinys, nei jo namų ūkio nariai.

Ar tyrimo atlikimas mokamas?

Ne, nemokamas.

Kas yra namų ūkis?

Mokinys ir kartu gyvenantys šeimos nariai.

Jei vaikas reguliariai bendrauja su močiute arba seneliu, ar jai / jam taip pat reikės atlikti testą?

Testuotis gali, bet neprivalo.

Jei vaiko šeima negyvena kartu, o vaikas gyvena keletą dienų su tėčiu, keletą dienų su mama, – ar abiem namų ūkiams reikia atlikti tyrimą?

Pageidautina, kad asmenys atvyktų visi kaip vienas namų ūkis.

Ar privalo tyrimą atlikti visi namų ūkio nariai?

Galimybės užtikrinti saugų ugdymą labai priklauso nuo visų sąmoningumo ir visuotinio testavimosi. Raginama testuotis visą šeimą iki 5 narių (įskaitant mokinį). Jei namų ūkį sudaro 2 nariai, turi testuotis 2 asmenys.  Optimalus kaupinio skaičius yra 3–5 mėginiai viename kaupinyje. Jei šeimoje daugiau nei penki asmenys testuojasi – tada mėginiai suskaidomi į du kaupinius. Kuo daugiau šeimos narių testuosis, tuo tikslesnė ligos diagnostika šeimoje (testo pagalba išskiriami ir besimptomiai atvejai).

Ar tyrimas atliekamas vieną kartą?

Tyrimas nėra vienkartinis. Mokinių ir jų namų ūkių narių, mokyklos darbuotojų, galinčių turėti kontaktą su mokiniais, pirmas tyrimas atliekamas spec. autobuse. Jei visų tiriamųjų tyrimo rezultatai bus neigiami, mokiniai galės saugiai sugrįžti į klases, darbuotojai dirbti ugdymo įstaigoje kontaktiniu būdu. Vėliau ugdymo įstaigoje kas 7 dienas bus atliekamas tęstinis periodinis profilaktinis TIK MOKINIŲ IR MOKYKLOS DARBUOTOJŲ TYRIMAS, užtikrinant tolesnį saugų mokymąsi ugdymo įstaigoje.

Kas bus, jei mokinių ar darbuotojų kaupinio tyrimo rezultatas bus teigiamas?

Visi kaupinį sudarantys asmenys turės izoliuotis ir nedelsiant registruotis atlikti profilaktinį PGR tyrimą iš nosiaryklės, siekiant išsiaiškinti, ar asmuo neserga.

Kas atsitiks, jei jokių simptomų neturinčio vaiko tyrimo rezultatas bus teigiamas? Ar reikės izoliuotis visai klasei?

Taip. 14 dienų izoliacija privaloma turėjus didelės rizikos kontaktų.

Kas bus, jei vienas kaupinių bus teigiamas? Ar turės karantinuotis klasė, klasės mokinių šeimos? Jei taip – kiek laiko?

Jei viename klasės kaupinių bus aptiktas virusas, bus testuojami visi į tą kaupinį patekę vaikai atskirai, kad būtų nustatytas sergantis. Visa klasė turės izoliuotis 14 dienų ir mokysis nuotoliniu būdu. Po to grįš atgal į mokyklą ir bus toliau testuojami kaupinių metodu. SUSIRGUSIAM KORONAVIRUSU MOKINIUI IR JO ŠEIMAI bus taikomas 10–14 dienų karantinas. Kitiems mokiniams taikoma saviizoliacija – vadinasi jie namuose mokinsis nuotoliniu būdu, tėvai gali eiti į darbus, nes yra tik kontakto kontaktai.

Ar tyrimo metu negalima užsikrėsti?

Ne, tyrimas atliekamas laikantis visų saugumo reikalavimų.

PARENGTA PAGAL KLAIPĖDOS MIESTO VSB INFORMACIJĄ

Visuomenės sveikatos specialistė

Lina Zubienė

Klaipėdos licėjus,

Mažasis Klaipėdos licėjus

El. p. licejus@sveikatosbiuras.lt