Kūrybinis istorijos projektas „Lietuvių liaudies žaidimai”

Šią savaitę 5 a ir 5 b klasių mokiniai yra įtraukti į kūrybinį istorijos projektą pavadinimu „Lietuvių liaudies žaidimai”. Trumpalaikio projekto tikslai: skatinti mokinius (papildomai) domėtis istorija, puoselėti jų meilę ir pagarbą praeičiai bei praeities kartoms, paskatinti daugiau laiko praleisti ne prie kompiuterio, o gryname ore (su šeimos nariais). I-ąjame projekto etape (balandžio 19 dieną, per istorijos pamokas) mokiniai virtualiai susitiko su Jonu Kavaliausku, kuris pademonstravo vaikams, kaip prieš 100 metų jaunimas pramogaudavo ir gamindavosi muzikinius instrumentus iš: nendrės, žąsies plunksnos, šiaudų; kaip medžio gabalas ir siūlas gali virsti keistus garsus skleidžiančia „ūžine”; kaip jaunimas, savo aktyvaus laisvalaikio praleidimui, seniau panaudodavo visus buitinius rakandus (pavyzdžiui: arklio pakinktus) ir t. t. II-ąjame projekto etape mokiniai pakviesti perskaityti istorijos mokytojos M. Kontrimės dar 2015 m. publikuotą straipsnį, pavadinimu „Kaip senovėje vaikai pajūry žaidė” (žr.: https://ve.lt/naujienos/senoji-vakaru-lietuva/senasis-objektyvas/kaip-senoveje-pajury-vaikai-zaide?fbclid=IwAR3P-kDg2NieunOP3rLQ4ID34zsyVqHnmYdq5W4eaXz7CN81Gl2V1-Jg284) bei, paieškojus ir daugiau papildomos informacijos, susirasti vieną jiems įdomiausią tradicinį liaudies žaidimą, kurį sužaistų su šeimos nariais. III-ąjame projekto etape mokiniai pristatys savo nufilmuotus žaidžiamus tradicinius liaudies žaidimus bei pristatys: jų istoriją, galimas kitokias žaidimo versijas, žaidimo taisykles…Prieš artėjantį saulėtą pavasarišką savaitgalį pasidalinsime keliais mokinių filmukais – gal jie įkvėps ir kitus mokyklos bendruomenės narius prisiminti savo, savo tėvų ar senelių vaikystės žaidimus ir prikelti juos naujam gyvenimui iš naujo?