Su Kovo  16-ąja – Knygnešio diena!

Visą savaitę 3-5 klasių mokiniai domėjosi unikaliu Lietuvos reiškiniu – knygnešyste. Per pamokas kalbėjo apie knygnešių ,,gadynę“, žymiausius Lietuvos knygnešius, jų krėstus ,,šposus“. Dalyvavo smagiame protmūšyje, kur komandos ,,Baltieji ereliai“, ,,Slaptosios knygnešės“, ,,Basanavičiai“ ir kt. pademonstravo savo žinias ir sumanumą. Sužavėjimą kėlė senų (net prieš 100 metų išleistų!) knygų parodėlė. Renginius, skirtus Knygnešio dienai, vainikavo licėjaus ,,Knygų mugė“, kurioje mokiniai pardavinėjo perskaitytas knygeles, o iš draugų įsigijo naujų, taip atnaujindami savo namų bibliotekėles.

Su Kovo  16-ąja – Knygnešio diena!