Socialinio sąmoningumo ugdymas

Rytoj, balandžio 2 d., bus minima Autizmo supratimo diena. Šią savaitę 4c ir 4b klasių
mokiniai per socialinio emocinio ugdymo (SEU) pamokas buvo susitikę su Lietuvos
aklųjų bibliotekos  atstove Henrika Nedzveckienė. Edukacijos tema „Žmogus su negalia
irgi gali”.
Pašnekovė teigia: ,,Besiformuojant mūsų mažųjų pasaulėžiūrai, tinkamiausias metas
supažindinti juos ne tik su pačia negalia, bet ir ugdyti suvokimą bei natūralią pagarbą
kitam žmogui.“ Pasitelkusi šešis knygutės herojus, vaikams pristatė įvairias negalias, jų
apibūdinimus. Siekdama didinti vaikų socialinį sąmoningumą, pateikė žymių žmonių,
turinčių vienokią ar kitokią negalią ar sutrikimą, pavyzdžius ir pasiekimus. Su mokiniais
diskutavo ir sprendė lavinamąsias užduotis, kurių metu buvo skatinamas pozityvumas ir
atvirumas priimant kitokį.