Piligriminis žygis

Lietingą rugsėjo 23 d. vyko mokytojų, mokinių ir jų tėvų piligriminis žygis, skirtas prisiminti šv. popiežiaus Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje 30-metį ir popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje 5-metį. Žygio dalyviai susirinko Šv. Kazimiero bažnyčioje, kur buvo sustiprinti žygio vadovų žodžių,  palaiminti kunigo, vėliau palei Danės upę su malda, giesme, apmąstydami savo gyvenimą, keliavo į Slengių Šv. Jono Pauliaus II bažnyčią. Žygyje kviesta šalia savų intencijų turėtų ir bendrą maldos bei ėjimo tikslą- prašyti palaiminti prasidėjusius naujus mokslo metus.

Taip, kaip kelias yra tam, kad juo žmogus keliautų, taip ir žygis yra tam, kad žmogus dvasiškai praturtėtų. Grįžtų su viltimi, jog šie mokslo metai bus dvasiškai palaimingi.