Naujus mokslo metus pasitinkant

Visą šią savaitę pradinių klasių mokytojai gilino žinias seminaruose temomis: „Gardnerio teorija individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą“, „Gabių vaikų ugdymas“, „Integruotas ugdymas ir patyriminė veikla“, „Mokinių individualios pažangos vertinimas“, „Naratyvaus žaidimo ir mokymosi metodas“.