Klaipėdos licėjus ruošiasi dar vienam kokybiniam šuoliui – plečia tarptautinio bakalaureato programas

Klaipėdos licėjus taps „mažuoju universitetu“ ir 6-10 klasių moksleiviams. Mokykla, kuri jau rengia vyresniųjų klasių (11-12) mokinius pagal geriausiuose užsienio šalių universitetuose pripažintą tarptautinio bakalaureato (IB DP) mokymo ir vertinimo metodiką, pateikė paraišką tarptautinio bakalaureato (IB MYP) 6-10 klasių programos kandidato statusui gauti.

Mokiniams, baigusiems tarptautinio bakalaureato programą, kur kas lengviau įsilieti į pasaulinį universitetų tinklą, nes mokyklos suole jie įgyja savarankiško mokymosi, kritinio mąstymo, kūrybiškumo ir kitų reikiamų įgūdžių bei žinių. Kembridžo, Oksfordo universitetai Jungtinėje Karalystėje, Stanfordo universitetas JAV arba Aarhus universitetas Danijoje – tai žymiausi universitetai iš 2000, kuriuose pripažįstamas ir vertinamas tarptautinio bakalaureato diplomas.

Šio diplomo prestižą pripažįsta kone 2000 universitetų pasaulyje. Stojantiesiems tarptautinio bakalaureato (IB DP) diplomas atveria galimybes į dideles nuolaidas mokslui, kursų kreditus, stipendijas ir kitą su stojimu susijusią naudą daugelyje universitetų. Tarptautinio bakalaureato programos tikslas – ugdyti klausiančius, žinančius ir rūpestingus jaunus žmones, kurie padeda kurti geresnį ir taikesnį pasaulį per tarpkultūrinį supratimą ir pagarbą.

Tarptautinio bakalaureato (IB) švietimo fondas, vienijantis per 5000 ugdymo įstaigų 156-ose valstybėse ir padedantis mokiniams įstoti į prestižinius universitetus veikia jau daugiau nei 50 metų. Klaipėdos licėjus šiemet jau suformavo tris parengiamąsias ir vieną tarptautinio bakalaureato diplomo (IB DP) gimnazistų klases. Pasak Klaipėdos licėjaus direktorės doc. dr. Reginos Kontautienės, mokykla taip pat šiemet pradėjo ugdymą pagal dvikalbio pradinio ir pagrindinio ugdymo (lietuvių-anglų kalbomis) programas ir ruošiasi praplėsti tarptautinio bakalaureato programos apimtis, įtraukiant IB MYP programą, pagal kurią bus ugdomi pagrindinio ugdymo pakopos (6-10 klasių) mokiniai.

Klaipėdos licėjus yra viena pirmųjų gimnazijų Lietuvoje, besiruošianti vykdyti tarptautinio bakalaureato programą 6-10 klasių mokiniams – iki šiol šią programą Lietuvoje vykdė tik viena mokykla.

Mokomasi kritiškai mąstyti, analizuoti, argumentuoti

„Tarptautinio bakalaureato (IB MYP) programa, kuri skirta 11-16 metų mokiniams, padeda ugdyti visapusišką, pasaulį ne vien iš knygų, bet ir per praktinius metodus pažįstančią asmenybę. Programa skatina savarankiškai domėtis, argumentuoti, analizuoti, kritiškai mąstyti, pasitelkti kūrybiškumą. 11-16 metų mokinių fizinis, intelektualinis ir socialinis pokytis – paauglystė – veikia jų asmeninius ir visuomeninius pasiekimus. Todėl jau nuo 6 klasės IB MYP programoje dalyvaujantys mokiniai mokosi tapti sąmoningais, pilietiškais ir mokančiais mokytis jaunuoliais, randančiais ryšius tarp tradicinių dalykų mokymosi ir realaus pasaulio pažinimo, nuolat tobulinančiais bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius“, – paaiškina licėjaus vadovė dr. R. Kontautienė. Pasak jos, pagal šią programą besimokantys mokiniai jau aštuntoje ir devintoje klasėse rengia ir atsiskaito bendruomenei naudingą projektą, o dešimtoje klasėje – asmeninį baigiamąjį darbą, kuris padeda mokiniui atrasti dominančią sritį, atskleidžia jo asmenines savybes, suteikia daugiau akademinių žinių bei tobulina gebėjimus. Tai itin praverčia renkantis tolimesnę karjeros kryptį ir planuojant studijas. Mokymasis vyksta anglų ir nacionaline kalbomis.

Lietuvoje – vos 8 įstaigos, vykdančios TB programą

Iš viso Lietuvoje yra vos 8 ugdymo įstaigos, akredituotos mokyti pagal tarptautinio bakalaureato programas. Klaipėdos licėjus dar 2017 metų spalį tapo tarptautinio bakalaureato diplomo programos (IB DP) mokykla-kandidate, o 2019 metų rudenį oficialiai suteiktas IB World Schools statusas. „Tapdamas prestižinių mokyklų bendruomenės dalimi Klaipėdos licėjus per pastaruosius dvejus metus didelę dalį lėšų nukreipė į mokymo bazės atnaujinimą: įrengta mobili biblioteka, papildomai įsigyta naujų, šiuolaikiškų informacinių technologijų priemonių, įrengta gamtos mokslų laboratorija, atitinkanti visus tarptautinio bakalaureato programos reikalavimus, kurioje mokiniai gali atlikti ne tik šioje ar nacionalinėje ugdymo programoje numatytus gamtos mokslų praktinius laboratorinius darbus, bet ir praktines užduotis, kurios gerokai peržengia bendrosios ugdymo programos ribas. Taip pat įrengtas naujas chemijos kabinetas“, – sako IB DP programos koordinatorė Ramunė Petrauskienė.

Didelio finansinio indėlio pareikalavo ir pedagogų paruošimas. Paruošiamuoju laikotarpiu užsienyje tobulinosi arti 30-ies pedagogų, jų pasiruošimas dėstyti tarptautinio bakalaureato programoje užtruko apie trejus metus. „Kadangi ruošiantis tarptautinio bakalaureato diplomo (IB DP) programai buvo įvykdyti visi reikalavimai ir mokykla buvo labai gerai įvertinta, todėl ruošiantis integruoti dar vieną tarptautinio bakalaureato programą (IB MYP), skirtą 6-10 klasių mokiniams, mokykla iš esmės jau turi visą reikiamą pasiruošimą. Tad pedagogams baigus mokymus ir įgijus papildomus tarptautinius sertifikatus mokymui pagal IB MYP programą, tikime, kad jau kitais mokslo metais galėsime vykdyti ir šią programą“, – viliasi IB MYP programos koordinatorė Aušra Kažukauskienė.

Tramplinas į prestižinius universitetus

Klaipėdos licėjuje pasiruošimas mokymuisi pagal IB programą vykdomas jau ikimokykliniame amžiuje, kadangi tiek Melnragėje įsikūrusiame licėjaus vaikų darželyje, tiek pradinėse klasėse mokymasis vyksta pagal dvikalbę programą: lietuvių ir anglų kalbomis. Anot dr. R. Kontautienės, tarptautinio bakalaureato diplomas ne vienam abiturientui tampa vartais į geriausias aukštąsias mokyklas. „Mokantis pagal tarptautinio bakalaureato programas ruošiamasi studijoms geriausiose aukštosiose mokyklose: vadovaujamasi vienodu, objektyviu ir patikimu vertinimu, kurį pripažįsta geriausi pasaulio universitetai, mokslai remiasi aukštais akademiniais reikalavimais, subalansuotu ugdymo turiniu“, – akcentuoja Klaipėdos licėjaus vadovė.

„Baigus viduriniosios grandies (6-10 klasių) tarptautinio bakalaureato programą, toliau keliaujama į tarptautinio bakalaureato diplomo programą 11-12 klasėse“, – pažymi IB MYP programos ugdymo projektų koordinatorė Laineda Dausynė.

Tikimasi, kad po sėkmingo kandidatavimo laikotarpio ir pasirengimo Klaipėdos licėjus viduriniosios grandies IB MYP programą galės pradėti įgyvendinti jau 2021-2022 mokslo metų rudenį.