Klaipėdos licėjaus direktorės jubiliejuje – padėkos už vertybes

Klaipėdos licėjaus direktorės dr. Reginos Kontautienės jubiliejaus šventėje daugiausia ją supo mokytojai, mokiniai, kolegos, bendražygiai ir šeima. Tarp atvykusiųjų pasveikinti – brolis Benediktas Sigitas Jurčys, Klaipėdos universiteto rektorius prof. Artūras Razbadauskas ir prorektorius dr. Benediktas Petrauskas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vyriausioji specialistė Virginija Kazakauskienė, Šv. Kazimiero bažnyčios klebonas Rolandas Karpavičius, Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas, „Rotary“ klubo „Aditė“ bendražygės Irena Greičiūnienė ir Klaudija Bobenskienė,  Klaipėdos licėjaus tėvų bendruomenės atstovai Ieva ir Juozas Tubinai, Santa ir Aleksandras Selezniovai ir kt.

Šventės pradžioje Klaipėdos licėjaus mokiniai, vadovaujami muzikos mokytojos Aušros Niparavičienės, dovanojo direktorei dainą „Tikiu“. Po šilto mokinių sveikinimo mokytojos Auksė ir Živilė pradėjo pirmąją šventės programos dalį – pokalbius su svarbiausiomis direktorės dr. Reginos Kontautienės gyvenimo asmenybėmis. Pirmoji pokalbiui buvo pakviesta direktorės mama, buvusi mokytoja Ieva Kairienė, kuri pasidalijo prisiminimais, kad savo dukrą visada skatino rinktis tokį darbą, kuriame ji gerai jaustųsi ir ją žmonės vertintų. Ponios I. Kairienės nuomone, jos dukra pasirinko kelią iš savo pašaukimo, klausydama širdies.

Novatoriškos pedagogės ir būsimosios švietimo ekspertės kelias prasidėjo Klaipėdos universitete

Daug gyvenimo laiko dr. R. Kontautienė dirbo mokslinį ir pedagoginį darbą Klaipėdos universitete. Pasidalinti prisiminimais apie tai buvo pakviesta profesorė dr. Ilona Klanienė, kuri susirinkusiems itin struktūriškai ir nuosekliai išdėstė Klaipėdos licėjaus direktorės mokslinę veiklą: 50 mokslinių straipsnių, monografija, sėkmingai apginta disertacija, nesuskaičiuojamas paruoštų doktorantų skaičius, parengtos studijų knygos studentams, mokytojams,  švietimo vadybos magistrantams, mokyklų vadovams.

Kaip pasakojo prof. dr. I. Klanienė, R. Kontautienė Klaipėdos universitete išsiskyrė novatorišku požiūriu į vaikų ugdymą, pasak jos, direktorė visada turėjo futuristinį žvilgsnį ir anksčiau už kitus tapo 21 amžiaus pedagoge. Mintis įkurti privačią mokyklą, pasak I. Klanienės, jaunai mokslininkei R. Kontautienei kilo rašant daktaro disertaciją ir atliekant tyrimus pastebėjus, kad kai kuriose valstybinėse mokyklose yra liūdna situacija. „R. Kontautienė visada buvo už studentus – ji skatino leisti rinktis studentams artimas baigiamųjų darbų temas, nes tik tuomet, jos nuomone, bakalauro ir magistro darbai turės rezultatą, nes studentams patiks tai, ką jie tyrinėja.“

Klaipėdos universiteto (KU) rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas sveikindamas dr. Reginą Kontautienę pasidžiaugė universiteto ir Klaipėdos licėjaus bendradarbiavimu ir partneryste, tarptautinio bakalaureato programos vykdymu Klaipėdos mieste.

Klaipėdos licėjaus bendruomenė dėkojo už galimybę kurti ateities mokyklą

Pokalbius tęsė ilgametės Klaipėdos licėjaus direktorės dr. Reginos Kontautienės bendražygės – direktorės pavaduotojos Elena Burbienė ir Ramunė Petrauskienė. Daugiau nei 20 metų kartu su R. Kontautiene dirbanti E. Burbienė paminėjo, kad direktorė ją suformavo kaip „stiprų, naujai mąstantį ir drąsų žmogų“, o pavaduotoja R. Petrauskienė yra dėkinga už iššūkius ir tobulėjimą, kuriuos suteikė tarptautinio bakalaureato programos kūrimas Klaipėdos licėjuje: „Mums labai įdomu gyventi ir dirbti šioje mokykloje, iššūkiai tik stiprina, dar mus kitokius, mes laimingi“, – mintimis dalijosi R. Petrauskienė.

Vidurinio ugdymo klasių vadovė Inga Lukauskienė direktorę sveikino visos Klaipėdos licėjaus bendruomenės vardu. Ji dėkojo direktorei už galimybes kurti ateities mokyklą ir už mokykloje puoselėjamus santykius, kurie verti šokolado. Tokia ir buvo šventinio vakaro tema: „Santykiai, kurie verti šokolado“.

Mokykla, diegianti mokiniams aukštas vertybes

Socialiniai Klaipėdos licėjaus partneriai ir direktorės bendražygiai – Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos direktorė Elena Knyzaitė dėkojo už licėjuje vaikams skiepijamas vertybes, už „Medeinės“ mokykloje Klaipėdos licėjaus paramos dėka išplėstas edukacines erdves – lauko klasę, šviesos terapijos kabinetą.

Pranciškonų brolis Benediktas dėkojo direktorei dr. R. Kontautienei už mokinius, kurių gausus savanorių būrys nustebino jį praėjusį sekmadienį vykusiame „Vilties bėgime“, jis taip pat dėkojo už meilę Pranciškonų bendruomenei, jų globojamiems onkologiniams ligoniams, vaikams autistams ir džiaugėsi ilgalaikiu bendradarbiavimu su Klaipėdos licėjumi.

Klaipėdos „Rotary“ klubo „Aditė“ atstovė ponia Irena Greičiūnienė pasidžiaugė, kad Klaipėdos licėjus mokiniams suteikia ne tik aukštos kompetencijos išsilavinimą ir ugdo šimtukininkus, bet diegia itin aukštas vertybes: atjautą, pagalbą artimui, tikėjimą. I. Greičiūnienė dėkojo, kad Klaipėdos licėjaus mokiniai kasmet lanko senolius ir vykdo daug prasmingų projektų.

Padėkojo ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vyriausioji specialistė Virginija Kazakauskienė Klaipėdos licėjaus direktorei dr. Reginai Kontautienei įteikė Švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus padėkos raštą. Prieš jį įteikdama V. Kazakauskienė pasidalijo įžvalga, kad įprastai tokie ministro raštai jubiliejaus proga būna dedikuoti „už ilgametį darbą“, tačiau R. Kontautienei skirtasis padėkos raštas ministro pasirašytas „Už nuoširdų ir kūrybingą vadybinį darbą“. Tai sulaukė gausių susirinkusiųjų ovacijų.

Dėkojo likimui, kad R. Kontautienės kelias einamas Klaipėdoje

Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas, sveikino direktorę kartu su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Laima Prižgintiene ir vyr. patarėja Vida Bubliauskiene. Pasak mero, „Klaipėdos licėjus yra tas švyturys, kur Klaipėdos miesto vėliava išsiskleidusi įtikinamiausiai“ ir padėkojo likimui, kad direktorės R. Kontautienės darbai vykdomi Klaipėdos mieste.

Klaipėdos licėjaus direktorė dr. Regina Kontautienė, dėkodama susirinkusiems už parodytą dėmesį ir šiltus žodžius sakė: „Kai geri vandenį, prisimink, koks jo šaltinis. Ačiū Jums, kad Jūs esate mano šaltinis“.