„Karantininiai“ egzaminai: streso mažiau, bet aukščiausi balai – darbščiausiems

Pedagogai vienareikšmiškai sutinka, kad šiųmetis pasiruošimas valstybiniams brandos egzaminams kainavo kur kas mažiau streso, kadangi nuotolinis mokymas ir mokymasis tapo normalia rutina.

Beveik visus mokslo metus trukęs nuotolinis mokymasis, pedagogų ir mokinių vertinimu, didžiausią žalą darė ne mokinių pasiruošimui šiųmečiams egzaminams, o jų emocinei, psichologinei būsenai, kadangi daug laiko leidžiant prie ekrano namuose ir laisvalaikį, dėl karantino ribojimų – taip pat namuose, vaikams stigo bendravimo su bendraamžiais, kontakto su kitomis socialinėms grupėmis, mokytojais, daugelis mokinių jautė nuovargį. „Visi, kas norėjo, kas dėjo pastangas, egzaminams pasiruošė puikiai. Bet socialinio gyvenimo nebuvimas darė emocinį spaudimą, nes niekur negali išeiti, savaitgalis tarp tų pačių keturių sienų, tai tikrai nebuvo lengva“, – teigia Klaipėdos licėjaus abiturientė Martyna Momiroska, kuri visus valstybinius brandos egzaminus išlaikė itin aukštais, virš 90 proc. siekiančiais balais, gavo vieną šimtuką, planuoja Olandijoje studijuoti psichologiją. Pasak jos, visi abiturientai jautė mokytojų palaikymą ir didžiulę pagalbą. Pasak pačių Klaipėdos licėjaus pedagogų, ši egzaminų sesija jau nebe išmokė, o išryškino mokinių įgytus gebėjimus mokytis savarankiškai, todėl pedagogų pagalbos daugiausiai reikėjo tiems, kurie norėjo gilintis, mokytis iš savo klaidų ir jas suprasti.

Mokymosi kokybė nenukentėjo

Ramunė Galdikienė, Klaipėdos licėjaus lietuvių kalbos mokytoja ir valstybinių brandos egzaminų vertintoja sako, kad lietuvių kalbos egzaminas buvo pakankamai nuspėjamas, vidutinio sunkumo. „Galima sakyti „karantininis“ egzaminas, nes jam galėjo pasiruošti ir silpnesni mokiniai. Tačiau karantinas išgrynino valingiausius ir darbščiausius, kurie ir pelnė aukščiausius rezultatus“, – apibendrina pedagogė. Šiemet Klaipėdos licėjaus abiturientai pelnė net 4 šimtukus iš lietuvių kalbos egzamino, jį laikė 33 mokiniai – iki šiol daugiausiai.

Pagal laikiusiųjų egzaminą ir gautų šimtukų iš lietuvių kalbos egzamino skaičių Klaipėdos licėjus – lyderis Klaipėdos mieste. R. Galdikienės nuomone, gavusieji aukščiausius balus juos tikrai „užsidirbo“, kadangi tokie mokiniai ne tik formaliai išėjo programą, bet ir mokslo metų eigoje gilinosi į savo klaidas, jas kartu su mokytojais analizavo.

„Manau, kad egzaminų rezultatus lėmė mano pačios darbas ir mokytojų pagalba, jie nurodė, į ką atkreipti dėmesį, paaiškino. Nors manau, kad nuotolinis mokymasis yra tam tikras minusas, mūsų mokykloje nelabai buvo skirtumo kokybės prasme. Kiek žinau, kitose mokyklose mokytojai kartais net nevesdavo nuotolinių pamokų, o mūsų mokytojai sąžiningai vesdavo pamokas, suteikdavo konsultacijas po pamokų. Mūsų mokytojai labai kreipia dėmesį į kiekvieną mokinį, nes čia mažiau mokinių, kiekvienas gauna individualų dėmesį“, – reziumuoja Klaipėdos licėjaus abiturientė Kamilė Lamakinaitė, egzaminus taip pat išlaikiusi labai aukštais balais su šimtuku krepšelyje.

Nuotolinėse pamokose sutaupė laiko

Klaipėdos licėjus – lyderis Klaipėdoje vertinant pagal informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino rezultatus. Kai miesto gimnazijų vidurkis siekia 46,3 balus, licėjaus – 98,18. Šį egzaminą laikė 11 mokinių, iš jų 6 gavo šimtukus. Dr. Ilona Rupšienė, Klaipėdos licėjaus informacinių technologijų mokytoja antrina, kad ir šios disciplinos egzaminas šiemet buvo standartinis ir be didelių netikėtumų, o jei mokiniai mokėsi, tai atspindėjo ir rezultatai. „Daliai mokinių informacinių technologijų mokymasis nuotoliniu buvo net labiau priimtinas nei kontaktiniu būdu klasėje. Mokytojo galimybės pamatyti mokinių darbus taip pat yra didesnės nuotoliniu būdu, nes per trumpesnį laiką, dalinantis ekrano vaizdu, galiu matyti mokinių darbus, kuriuos galbūt nespėčiau visus pažiūrėti pamokos metu gyvai“, – tai, kad laiko taupymas nuotolinėse pamokose davė teigimų rezultatų, mano mokytoja dr. I. Rupšienė.

Mokytojų teigimu, namų darbų buvo stengiamasi neužduoti arba buvo prašoma tik atlikti tai, ko mokiniai nespėdavo pamokos metu, kadangi nuovargis nuo ekrano veikia ir mokymosi kokybę. Vaikai buvo skatinami subalansuoti mokymosi ir poilsio režimą.

Pijus Oželis, Klaipėdos licėjaus abiturientas, pelnęs 4 šimtukus, teigia, kad būtent didelis dėmesys kokybiškam, aktyviam poilsiui, buvimui gryname ore nemenkai prisidėjo prie sėkmingo gimnazijos baigimo. Pijus, šimtuku išlaikęs IT egzaminą, planuoja studijuoti programavimą Kaune.

Sėkmės receptas – kryptingas darbas

„Man atrodo, kad šiemet nuotolinis mokymas buvo normali realybė, visi žinojome, ką reikia daryti, ir koks tikslas. Vaikai labai stengėsi, visi motyvuoti ir pasiekė aukštų rezultatų, o ar kontaktinėje pamokoje, ar namuose, priklauso nuo mokinio, kiek jis pats norėjo iš jos pasiimti. Mūsų, pedagogų užduotis buvo kryptingai dirbti. Pati taikiau tokią pasiteisinusią metodiką: koncentruotai atrinkti, paprastais principais paaiškinti, suprantamai pateikti informaciją ir įtvirtinti ją vaizdu“, – patirtimi ruošiantis egzaminams dalijasi Klaipėdos licėjaus biologijos mokytoja Ingrida Rimkinė. Biologija šioje ugdymo įstaigoje yra sustiprinta disciplina, jai skiriama daugiau valandų, todėl papildomų konsultacijų, pasak I. Rimkienės, jos mokiniams neprireikė, o pasiekti rezultatai – puikūs. Klaipėdos gimnazijų abiturientų biologijos egzamino vidurkis siekia 52 balus, aukščiausias mieste 97,6 balus siekiantis rezultatas priklauso Klaipėdos licėjui.

Šiemet valstybinius brandos egzaminus laikė 38 Klaipėdos licėjaus abiturientai. Bendras laikytų valstybinių brandos egzaminų vidurkis siekia 87 proc. Net pusė abiturientų įvertinti 39 šimtukais ir gavo bent po vieną šimtuką. Net trys abiturientai gavo po keturis šimtukus,  dar trys – po tris šimto balų įvertinimus.