3-5 kl. mokiniams buvo mestas Mandagumo iššūkis

Vaikai rinko taškus už mandagų elgesį pamokų bei pertraukų metu, mokėsi mandagaus pasisveikinimo būdų, sprendė konfliktines situacijas, vaidino, piešė plakatus. Daugiausiai taškų surinko 3 a ir 3 pyp L klasių mokiniai, pelnę Mandagiausios klasės titulą. 

Mandagieji, savo klasės pavyzdžiu užkrėskite kitus!