Tęsiasi I KTU klasės veiklos Kauno technologijos universiteto projekte/The Ist KTU class continues to participate in the Kaunas University of Technology project

Sausio 27 d. I KTU klasė lankėsi Kauno technologijos universitete, kur ne tik klausė teorinių paskaitų, bet ir atliko praktinius eksperimentus chemijos ir mikrobiologinių mėginių paruošimo laboratorijose. Mokiniai rengė laboratorinius darbus, kuriuose užrašė vykstančias chemines reakcijas, mokėsi dirbti su laboratorijos įranga ir ugdė bendradarbiavimo gebėjimus dirbdami grupėse. 

Klaipėdos licėjus yra viena iš 13 Lietuvos mokyklų, atrinktų dalyvauti Kauno technologijos universiteto projekte.

On January 27th, the Ist KTU class visited the Kaunas University of Technology, where they not only participated in theoretical lectures, but also participated in some practical chemistry and microbiology experiments in the sample-making labs.

The students prepared lab work where they wrote about the chemical reactions they witnessed, they learned about how one works with lab instruments and developed their ability to collaborate and work in groups.

Klaipėda Lyceum is one out of 13 Lithuanian schools chosen to participate in Kaunas University of Technology project.