Sakoma, kas skaito ir rašo, tas duonos neprašo/Who reads and writes, doesn’t ask for bread

Sausio 30-osios popietę lietuviško žodžio mylėtojai susitiko gražiame renginyje, skirtame ne tik raštingumui skatinti, bet ir artėjančiai šv. Agotos dienai paminėti. Rašydami diktantą dalyviai nusikėlė mintimis į senąjį kaimą, uodė gruoblėtų liepų ir saulės sukrutintų kaštonų žiedų aromatą, jautė burnoje mažo berniuko rankoje laikomos duonos žiauberės skonį… Ne tik jautė, bet ir ragavo ką tik iškeptos duonos su medaus užtepu. Turbūt ta artumo akimirka, subūrusi bendraminčius, sukūrė mažą stebuklą – diktantai buvo parašyti nepriekaištingai (vos viena kita klaidelė).

Iškilmingai skelbiame diktanto konkurso nugalėtojus:

Raštingiausia Klaipėdos licėjaus mama – Dovilė Antonovičienė.

Raštingiausia Klaipėdos licėjaus mokinė – Elzė Mėlynytė.

On January 30th fans of the Lithuanian word met during a nice event dedicated to the encouragement of improving one’s writing skills as well as the commemoration of the upcoming day of St. Agatha.

As the participants wrote the dictation they were transported to an old village, they smelled the air filled with the scents of uneven linden trees and sun-touched chestnuts, they felt the little piece of bread crust nestled in the palm of a little boy…They not only experience the feel of the scene, but also tasted the flavours of freshly-baked bread with honey spread. Perhaps this moment of closeness that brought everyone together is what created a little miracle – the dictations were completed almost flawlessly (only a few mistakes were made).

We gladly present the winners of the dictation competition:

The Klaipėda Lyceum mum most proficient in writing – Dovilė Antonovičienė.

The Klaipėda Lyceum student most proficient in writing –  Elzė Mėlynytė.