Sveikiname informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ laimėtojus!/We wish to congratulate the winners of Information technology and thinking competition “Bebras”!

Nationwide winners:

E. Knieta (7th grade) – 1st place (7-8th grade student group)

B. Pauželis (8th grade) – 1st place (8th grade student group)

J. Cėpla (IIIrd secondary-school grade) – 1st place (IIIrd secondary-school-grade  student group), 2nd place (IIIrd-IVth secondary-school-grade student group)

T. Žadvydas (IVth secondary-school grade) – 1st place (IIIrd-IVth secondary-school-grade  student group)

B. Šimkutė (Ist secondary-school grade) – 2nd place (Ist secondary-school-grade  student group)

E. Žadvydaitė (Ist secondary-school grade) – 2nd place (Ist secondary-school-grade student group)

F. Stadalninkas (IInd secondary-school grade) – 2nd place (IInd secondary-school-grade student group)

T. Kemundris (IInd secondary-school grade) – 2nd place (IInd secondary-school-grade student group)

L. Zenkus  (IVth secondary-school grade) –  2nd place (IIIrd-IVth secondary-school-grade  student group)

K. Safronov (7th grade) – 3rd place (7th grade student group)

T. Motekaitis (IVth secondary-school grade) – 3rd place (IVth secondary-school-grade  student group)

Teachers: L. Vaitkūnas, L. Tumėnas, L. Beniušienė, Dr. I. Rupšienė