Prizinė vieta integruotame anglų kalbos, lietuvių kalbos ir dailės konkurse/Prize-winning place in the integrated Lithuanian, English and Arts competition

Congratulations

National 5-7th grade student integration Lithuanian, English and Arts poetry and creative works-miniatures competition “Home is where Christmas is”

R. Gedgaudaitė, J. Jonušauskaitė (6th grade) – 3rd place (6th grade student group)

Teachers: M. B. Kraujelytė-Matevičienė, T. Šlimaitė-Bubelienė, V. Jokšienė