Džiaugiamės, sveikiname ir didžiuojamės IX Klaipėdos licėjaus abiturientų laidos valstybinių brandos egzaminų (VBE) rezultatais!

Skelbiame visų VBE rezultatus.

Matematika – vidurkis 83 balai, 23 procentai laikiusiųjų pelnė šimtukus.

Bendras Lietuvos abiturientų vidutinis balas: 34 balai.

Mokytoja ekspertė Rasa Karapetian

Lietuvių kalba ir literatūra – vidurkis 70 balų, 13 procentų laikiusiųjų pelnė šimtukus.

Bendras Lietuvos abiturientų vidutinis balas: 45 balai.

Mokytojos: ekspertė Ramunė Galdikienė, metodininkė Auksė Norkienė

Biologija – vidurkis 95 balai, 44 procentai laikiusiųjų pelnė šimtukus.

Bendras Lietuvos abiturientų vidutinis balas: 48 balai.

Mokytoja ekspertė Ingrida Rimkienė

Geografija – vidurkis 75 balai.

Bendras Lietuvos abiturientų vidutinis balas: 45 balai.

Mokytoja Aistė Andriulė

Anglų kalba – vidurkis 88 balai (Lietuvoje – 64 balai), 20 procentų laikiusiųjų pelnė šimtukus.

Mokytoja metodininkė Aušra Kažukauskienė

Fizika – vidurkis 77 balai (Lietuvoje – 45 balai), 17 procentų laikiusiųjų pelnė šimtukus.

Mokytojas metodininkas Marius Žadvydas

Informacinės technologijos – vidurkis 68 balai (Lietuvoje – 33 balai), 7 procentai laikiusiųjų pelnė šimtukus.

Mokytoja dr. Ilona Rupšienė

Chemija – vidurkis 86 balai (Lietuvoje – 48 balai).

Mokytoja metodininkė Sandra Stimburienė

Istorija – vidurkis licėjuje 79 balai (Lietuvoje – 38 balai).

Mokytojas ekspertas Vaidas Pamparas

Rusų kalba – vidurkis 100 balų (Lietuvoje – 76 balai), 100 procentų laikiusiųjų pelnė šimtukus.

Mokytoja metodininkė Svetlana Rybakova

Džiaugiamės Klaipėdos licėjaus tarptautinio bakalaureato Diplomo programos (IB DP) mokinių pasiekimais. Iš 11 egzaminus laikiusiųjų mokinių net 5 mokiniai gavo maksimalius 7 balų įvertinimus. Du mokiniai gavo net po 4 maksimalius įvertinimus, vienas mokinys – tris, du mokiniai – po vieną maksimalų įvertinimą.

Didžiuojamės, kad visų tarptautinio bakalaureato Diplomo programos mokinių egzaminų rezultatai yra aukštesni nei pasaulio tarptautinio bakalaureato mokyklų vidurkis.

Dėkojame mokytojams:

lietuvių kalbos ir literatūros vyresniajai mokytojai Renatai Lygnugarienei,

anglų kalbos mokytojai metodininkei Aušrai Kažukauskienei,

verslo vadybos mokytojai Marynai Maroz,

istorijos vyresniajam mokytojui Egidijui Sereičikui,

biologijos mokytojai ekspertei Ingridai Rimkienei,

chemijos mokytojai metodininkei Sandrai Stimburienei,

IT mokytojai dr. Ilonai Rupšienei,

fizikos mokytojui metodininkui Mariui Žadvydui,

matematikos mokytojai dr. Laurai Šaltytei Vaisiauskei.