sfdgsdf

Tarptautinio bakalaureato egzaminų rezultatai – aukštesni nei pasaulio

Džiaugiamės Klaipėdos licėjaus tarptautinio bakalaureato Diplomo programos (IB DP) mokinių pasiekimais. Iš 11 egzaminus laikiusiųjų mokinių net 5 mokiniai gavo maksimalius 7 balų įvertinimus. Du mokiniai gavo net po 4 maksimalius įvertinimus, vienas mokinys – tris, du mokiniai – po vieną maksimalų įvertinimą.

Didžiuojamės, kad visų tarptautinio bakalaureato Diplomo programos mokinių egzaminų rezultatai yra aukštesni nei pasaulio tarptautinio bakalaureato mokyklų vidurkis.

Dėkojame mokytojams:

lietuvių kalbos ir literatūros vyresniajai mokytojai Renatai Lygnugarienei,

anglų kalbos mokytojai metodininkei Aušrai Kažukauskienei,

verslo vadybos mokytojai Marynai Maroz,

istorijos vyresniajam mokytojui Egidijui Sereičikui,

biologijos mokytojai ekspertei Ingridai Rimkienei,

chemijos mokytojai metodininkei Sandrai Stimburienei,

IT mokytojai dr. Ilonai Rupšienei,

fizikos mokytojui metodininkui Mariui Žadvydui,

matematikos mokytojai dr. Laurai Šaltytei Vaisiauskei.