Šių metų kalėdinio projekto šūkis ,,Daugiau šviesos mūsų širdyse” įgyvendintas!/This year’s Christmas event slogan “More light in our hearts” has been fully realised!

Šių metų 19 Klaipėdos licėjaus tradicinio kalėdinio labdaros paramos projekto metu, kaip įprasta, ne tik rinkome lėšas, skirtas paremti klaipėdiečius vaikus, bet ir  klasės varžėsi tarpusavyje, kuri surinks daugiausiai projekto taškų.  Tikslas – skatinti mokinius daryti gerus darbus: dovanoti pačių pagamintus žaisliukus, atvirutes, lankyti senelius, gyvūnų prieglaudėles, rinkti paramą ,,Kalėdų mugėjė”, puošti mokyklos aplinką. Už gerus darbus skiriami taškai, o daugiausiai taškų surinkusios klasės gauna mokyklos įsteigtus prizus.  

ŠĮMET VISOS KLASĖS STENGĖSI ĮSITRAUKTI Į PROJEKTO VEIKLAS, ENTUZIASTINGAI VARŽĖSI, DARYDAMOS GERUS DARBUS, O DAUGIAUSIAI TAŠKŲ SURINKO: 7 D KLASĖ (3 VIETA), 6 MYP B KLASĖ (2 VIETA) IR I BIO KLASĖ (1 VIETA).

During this year’s 19th annual Lyceum Christmas event project, as usual, donations for helping Klaipėda’s children were collected. In addition, the classes also competed amongst themselves for who would collect the most points. The goal – to encourage people to do good deeds: to gift handmade toys and cards, visit their grandparents, animal shelters, collect donations during the “Christmas fair” and beautify the school’s grounds. Points were awarded to students for all of these good deeds, and classes, who had collected the most points, were awarded school-established prizes.
This year, all the classes tried to participate in the events of the project, competed with enthusiasm by doing goods deeds, and those who those with the most points were: 7 D class (3rd place), 6 MYP B class (2nd place) and I BIO class (1st place).