Į I-II gimnazijos klases

Tiesesnis kelias į geriausius pasaulio universitetus!

Klaipėdos licėjus kviečia mokytis pagal 1-5 / 6-10 / 11-12 klasių tarptautinio bakalaureato (IB) programas

Kembridžo, Oksfordo, Stanfordo, Aarhus universitetai – tai tik keletas pasaulio universitetų, kuriuose vertinamas tarptautinio bakalaureato diplomas

Programą pripažįsta 2000 universitetų pasaulyje

IB diplomas atveria galimybes gauti dideles nuolaidas mokslui, studijų kreditus, stipendijas ir kitą su stojimu susijusią naudą daugelyje geriausių pasaulio universitetų

Į mokymo kokybės gerinimo priemones investuota apie 430 tūkst. eurų

Klaipeda Lyceum is a Candidate School for the Middle Years Programme. This school is pursuing authorization as an IB World School. These are schools that share a common philosophy-a commitment to high quality, challenging, international education that Klaipeda Lyceum believes is important for our school.

*Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme, or the Career-related Programme (CP). Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted. For further information about the IB and its programmes, visit www.ibo.org

Dėmesio 9-12 klasių mokiniams!

 • IB – tai mokymasis 11-12 klasėse pagal visame pasaulyje pripažįstamą tarptautinio bakalaureato diplomo programą
 • Į parengiamąsias (pre-IB) tarptautinio bakalaureato klases kviečiami būsimi 9 ir 10 klasių mokiniai
 • IB diplomas padeda įstoti į geriausius pasaulio universitetus
 • Mokymas vyksta anglų kalba
 • Platus mokomųjų dalykų pasirinkimas
 • Mokymasis daugiakultūrėje aplinkoje
 • Lyderystės savybių ugdymas, skatinimas tobulėti
 • Registracija mokytis klaipedoslicejus.lt/registracija iki kovo 4 d. Likus laisvų vietų registracija bus tęsiama iki kovo 17 d

Kainos

 • Investicija į vaiko ugdymą: 550 €/mėn. + tarptautinio bakalaureato programos mokestis 5-8 ir I-IV gimnazijos klasėse: 150 €/mėn.

Registracija

Klaipėdos licėjus įsteigtas 1995 metais. Mokykla patenka tarp trijų geriausių mokyklų Lietuvoje, lyderiauja tarp geriausių Lietuvos gimnazijų, ne vienerius metus tvirtai išlaiko aukščiausias pozicijas geriausių Lietuvos mokyklų reitinguose.

Klaipėdos licėjuje vyksta naujų mokinių priėmimas į 9 klases pagal nacionalinę ir tarptautinio bakalaureato (IB DP) parengiamąsias programas

Vasario 24 d. 15:30 val. vyks programų pagal nacionalinę su mokslo krypties programomis (biomedicinos, inžinerijos, visuomenės mokslų ir menų) ir tarptautinio bakalaureato (IB DP) programos pristatymas.

Registracija iki 2022 02 23, 12 val.

Kovo 05 d. 11 val. mokinių žinių ir gebėjimų diagnostiniai testai – mokinių mokymosi pasiekimų lygio įvertinimas, turint tikslą suplanuoti reikiamą pagalbą pagilintam mokymui ar galimoms mokymosi spragoms įveikti.

Pageidaujantys mokytis 9 klasėje atlieka lietuvių k., matematikos ir testą pagal pasirinktą mokslo krypties programą:

biomedicinos – chemijos ir biologijos;

inžinerijos – fizikos;

visuomenės mokslų ir menų – istorijos;

tarptautinio bakalaureato (preIB) – anglų k.

Papildomas testavimas, esant laisvų vietų – 2022 03 19, 11 val.

Vieta: Kretingos g. 44, Klaipėda

 • Investicija į vaiko ugdymą: 550 €/mėn.
 • tarptautinio bakalaureato programos mokestis +150 €/mėn.

Mokiniams, pageidaujantiems mokytis Klaipėdos licėjuje, atliekami mokinių žinių ir gebėjimų diagnostiniai testai, turint tikslą įvertinti mokinių mokymosi pasiekimų lygį, suplanuoti reikiamą pagalbą pagilintam mokymui ir galimoms mokymosi spragoms įveikti. Testai pagal klases ir programas atliekami iš šių mokomųjų dalykų:

į 9 klasę – lietuvių k., matematika ir testas pagal pasirinktą krypties programą (biomedicinos: chemijos, biologijos, inžinerijos: fizikos, visuomenės mokslų ir menų: istorijos, tarptautinio bakalaureato (pre-IB): anglų k.

Laikas: 2022-03-05, 11.00 val.

Vieta: Kretingos g. 44, Klaipėda (R. Petrauskienė, B. Banevičienė)

Papildomas testavimas, esant laivų vietų – 2022-03-19, 11 val.

į tarptautinio bakalaureato IB DP klasę (III gimnazijos klasę) – anglų k. ir matematika.

Laikas: 2022-03-19, 11 val.

Vieta: Kretingos g. 44, Klaipėda (R. Petrauskienė, B. Banevičienė)

Registracija testams iki 2022 03 04, papildomas testavimas, esant laisvų vietų – iki 2022-03-17

Registracija testams: www.klaipedoslicejus.lt/registracija

Testavimo mokestis: 50 €

Konsultacijos į 9 klasę

Data

Dalykas

Atsakingas mokytojas

2022-03-01 16:00

Matematika

Mokytoja metodininkė D. Jančiauskienė

2022-03-01 17:00

Istorija

Mokytojas ekspertas V. Pamparas

2022-03-02 16:00

Lietuvių k.

Mokytoja ekspertė  R. Galdikienė

2022-03-02 17:00

Biologija

Mokytoja ekspertė I. Rimkienė

Aukščiausius pasiekimus turintiems mokiniams gali būti skiriamos Klaipėdos licėjaus stipendijos 9–10 klasei.

Už labai gerą mokymąsi - Klaipėdos licėjaus stipendija!

Mokinių (nuo 9 klasės), pretenduojančių gauti Klaipėdos licėjaus stipendiją konkurso tvarka

 

 • Į Klaipėdos licėjaus stipendiją gali pretenduoti mokiniai, kurių I ir II trimestro dalykų įvertinimai ne mažesni kaip „10” arba „9“ balai.
 • Mokiniai, atlikę matematikos, lietuvių k., anglų k. diagnostinius žinių patikrinimo testus, dalyvauja interviu su Klaipėdos licėjaus vadovais.
 • Konkursinį balą sudaro I ir II trimestrų įvertinimų vidurkis, diagnostinių testų rezultatai, už prizines vietas mokslo olimpiadose skiriami taškai, interviu įvertinimas.
 • Sprendimą apie Klaipėdos licėjaus stipendijos skyrimą priima Klaipėdos licėjaus mokinių priėmimo komisija.
 • Mokiniams, konkurso tvarka negavusiems Klaipėdos licėjaus stipendijos, gali būti skiriamas dalinis (sumažintas) mokestis už mokslą.

Daugiau informacijos klaipedoslicejus.lt arba info@klaipedoslicejus.lt.

Priėmimas į pagrindinio ugdymo 9-10 klases 2022-2023 m. m.

Džiaugiamės, kad svarstote galimybę leisti savo vaiką į privačią mokyklą – Klaipėdos licėjų.

Priėmimas į mokyklą vyksta visus mokslo metus, kol klasėse yra laisvų vietų.

Dėl registracijos kviečiame susisiekti su Klaipėdos licėjaus komunikacijos specialiste Birute Banevičiene tel.

370 612  04364.

2022–2023 mokslo metais kviečiame Į 9–10 KLASES MOKYTIS PAGAL PAPILDOMĄ MOKSLO KRYPTIES PROGRAMĄ (PASIRINKTINAI):

 • biomedicinos
 • inžinerijos
 • visuomenės mokslų ir menų

Taip pat 2022–2023 metais kviečiame mokinius į Tarptautinio bakalaureato PRE-IB PARENGIAMĄSIAS 9–10 klases.

Priėmimo etapai:

 • registracija (internetu);
 • pokalbis su komunikacijos specialiste;
 • žinių ir gebėjimų diagnostiniai testai, kad įvertinti mokinių mokymosi pasiekimų lygį, suplanuoti reikiamą pagalbą pagilintam mokymui bei galimoms mokymosi spragoms įveikti;
 • mokinio tėvų informavimas apie testo rezultatus;
 • motyvacinis pokalbis su mokyklos vadovu, kartu dalyvaujant vaikui;
 • rezultatų paskelbimas;
 • prašymo pateikimas ir sutarties pasirašymas

Reikalingi dokumentai:

 • prašymas;
 • vaiko gimimo liudijimo arba paso kopija;
 • dvi vaiko nuotraukos dokumentams;
 • vaiko sveikatos pažymėjimas;
 • pasiekimų ir pažangos vertinimas iš buvusios mokyklos;
 • akademinių pasiekimų pažymėjimai (konkursai, olimpiados ir kt.);
 • motyvacinis laiškas (pretenduojantiems į Klaipėdos licėjaus stipendiją, dalyvaujantiems socialiniame projekte).

Į mokestį už mokslą įskaičiuota:

 • mokinio užimtumas ir ugdymas pagal individualius poreikius nuo 7.30 iki 17.30 val.;
 • pamokos pagal pagrindinio arba vidurinio ugdymo programą;
 • papildomos pamokos pagal pasirinktos mokslo krypties programą ir padidintas kai kurių pamokų skaičius skirtingose klases;
 • nuolatinės pagrindinių mokomųjų dalykų bendros konsultacijos pagal sudarytą tvarkaraštį (prieš pamokas ir po pamokų);
 • užsiėmimai pagal pagilintas dalykų mokymo(si) programas;
 • gabių ir talentingų vaikų ugdymas pagal individualias programas;
 • individualios ir grupinės konsultacijos mokiniui sugrįžus į mokyklą po ligos, patyrus laikinų mokymosi sunkumų;
 • mokslinė tiriamoji veikla;
 • būreliai, studijos pagal sudarytą tvarkaraštį;
 • vaiko išsamus individualios pažangos vertinimas 2 k. per mokslo metus;
 • psichologo konsultacijos (5 per mokslo metus);
 • karjeros specialisto konsultacijos;
 • individualūs pokalbiai su pedagogais ir pagalbos vaikui specialistais.

Pagrindinio ugdymo 9-10 klasėse kaina 2022-2023 m. m.

 • 550 Eur mėnesiui, mokant 10 įmokų per metus

TARPTAUTINIO BAKALAUREATO (PRE-IB) PARENGIAMOSIOSE 9–10 KLASĖSE KAINA 2022–2023 M. M.

 • Papildomas programos mokestis 150 Eur mėnesiui, mokant 10 įmokų per metus

Kiti mokesčiai

 • 50 Eur – mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinis testas
 • Įstojus į Klaipėdos licėjaus 9 arba 10 klasę mokamas vienkartinis stojamasis mokestis – 1000 eurų. Sumokėjus stojamąjį mokestį mokinys įtraukiamas į mokyklos mokinių sąrašus. Stojamasis mokestis yra vienkartinis ir negrąžinamas. Į jį įskaičiuotos priėmimo procedūros, vadovėliai, ugdymo programos, mokinio darbo vietos paruošimas ir kt.
 • Papildomos individualios ir grupinės mokomųjų dalykų konsultacijos esant poreikiui dėl mokinio turimų mokymosi spragų pagal iš anksto su mokinio tėvais aptartą papildomos pagalbos vaikui planą
 • Ekskursijos, kai kurie klasės ir mokyklos renginiai ( transportas, įėjimo bilietai)
 • Asmeninės mokinio mokymosi priemonės, kurias užsako mokykla: skirtos užsienio kalbų mokymui(si), įvairių mokomųjų dalykų pratybų sąsiuviniai, apranga kūno kultūros pamokoms ir kt.
 • Kai kurių konkursų, olimpiadų, varžybų dalyvio mokesčiai
 • Maitinimas

Taikomos nuolaidos už mokslą

 • Jei Klaipėdos licėjuje mokosi ir už mokslą moka vienas ir daugiau tos pačios šeimos vaikų, antram ir kitiems vaikams stojamasis mokestis ir metinis mokestis už mokslą sumažinamas 20 proc.
 • Jei Klaipėdos licėjuje mokosi vaikas, kuris gauna Licėjaus stipendiją, tai antram tos pačios šeimos vaikui nuolaida už mokslą netaikoma.
 • Mokestis už mokslą gali būti sumažintas tėvų prašymu dėl reikšmingų šeimos finansinių aplinkybių. Mokesčio už mokslą sumažinimą svarsto speciali Licėjaus komisija.

Skiriamos Klaipėdos licėjaus stipendijos

Klaipėdos licėjaus stipendijos skiriamos 9-12 klasių mokiniams. Stipendijos skiriamos mokiniams konkurso tvarka pagal akademinius pasiekimus baigus 8 klasę (I-II trimestrus), akademinius laimėjimus olimpiadose ir konkursuose bei Klaipėdos licėjaus žinių patikrinimo testų rezultatus.
Taip pat už aukštus akademinius mokslo pasiekimus konkurso tvarka skiriamos vietos mokiniams mokymuisi su daliniu mokesčiu už mokslą.

Parama – stipendija, apgyvendinimas, maitinimas- rajoninių miestelių mokiniams iš socialiai remtinų šeimų

Klaipėdos licėjuje vykdomas socialinis projektas, pagal kurį konkurso tvarka į Klaipėdos licėjų priimami mokytis aukštos mokymosi motyvacijos labai gerai besimokantys rajoninių miestų ir miestelių jaunuoliai iš socialiai remtinų šeimų. Tokiems mokiniams skiriame Klaipėdos licėjaus stipendiją, suteikiame apgyvendinimą, skiriame maitinimą. Pageidaujantys dalyvauti konkurse papildomai pateikia motyvacinį laišką dėl mokymosi Klaipėdos licėjuje.

Dėl mokinio priėmimo prašome susisiekti su Licėjaus komunikacijos specialiste Birute Banevičiene (birute.b@klaipedoslicejus.lt) arba direktorės pavaduotoja ugdymui Ramune Petrauskiene, tel. nr. 8 615 55377, ramune.p@klaipedoslicejus.lt ir susitarti dėl individualaus susitikimo mokykloje ugdymo klausimams aptarti.