Pirmoji Tarptautinio bakalaureato laida: egzaminų vidurkis aukštesnis nei pasaulio mokyklų/The first International Baccalaureate class has graduated: the exam results are higher than other schools’ in the world NEWS

Klaipėdos licėjus šiemet (2022 m.) išleido pirmąją Tarptautinio Bakalaureato Diplomo programos (IB DP) laidą. Visi mokiniai gavo dvikalbius diplomus, suteikiančius galimybę studijuoti geriausiuose pasaulio universitetuose.

Klaipėdos licėjaus IB DP abiturientų egzaminų rezultatų vidurkis – aukštesnis nei pasaulio IB DP mokyklų. Aukščiausius įvertinimus gavo daugiau nei pusė IB DP programos licėjaus mokinių. Augustas Jasiūnas gavo net 5 maksimalius egzaminų įvertinimus (7 balai), o Gustavs Nolle gavo 4 maksimalius egzaminų įvertinimus (7 balai). Šie mokiniai kartu su gabiausiais Lietuvos abiturientais buvo pakviesti į Abiturientų pagerbimo šventę liepos 26 dieną vykusią Vyriausybės rūmuose.

Džiaugiamės mokinių pasiekimais ir dėkojame mokinius paruošusiems mokytojams:

lietuvių literatūros mokytojai Renatai Lygnugarienei,

anglų kalbos mokytojai Loretai Ložinskienei,

psichologijos mokytojai dr. Reginai Saveljevai,

biologijos mokytojoms Ingridai Rimkienei ir Eglei Radzevičei,

matematikos mokytojai dr. Linai Dreižienei,

kompiuterių mokslo mokytojai dr. Ilonai Rupšienei,

chemijos mokytojai Sandrai Stimburienei,

fizikos mokytojui Mariui Žadvydui,

istorijos mokytojui Egidijui Sereičikui,

verslo vadybos mokytojai Ingridai Macytei Ančerienei,

CAS koordinatorei Lijanai Šmaižienei,

 Tarptautinio Bakalaureato programos vadovei Ramunei Petrauskienei.

The first class of IB Diploma Programme students have graduated from Klaipėdos Lyceum this year (2022). All the students received a bilingual diploma, which provides opportunities to study in the best Universities in the world.

The graduating class’ exam average is higher than that of other IB DP schools in the world. Some of the highest scores have been achieved by more than half of the IB DP students. Augustus Jasiūnas had the highest marks in 5 out of 7 exams, Gustavs Nolle got 4 – the grading system’s highest grade is a 7. These students alongside the rest of the most talented graduates in Lithuania had been invited to a Celebration of Graduates that happened on the 26th of July in the Building of Government in Vilnius.

We are proud of the achievements of our students and would like to thank the teachers who prepared them:

Lithuanian language teacher – Renata Lygnugarienė,

English language teacher Loreta Ložinskienė,

Teacher of Psychology Dr. Regina Saveljeva,

Biology teachers Ingrida Rimkienė ir Eglė Radzevičė,

Teacher of Mathematics Dr. Lina Dreižienė,

Teacher of Computer Sciences Dr. Ilona Rupšienė,

Chemistry teacher Sandra Stimburienė,

Physics teacher Marius Žadvydas,

History teacher Egidijus Sereičikas,

Business Management teacher Ingrida Macytė Ančerienė,

CAS coordinator Lijana Šmaižienė,

Head of the International Baccalaureate Programme Ramunė Petrauskienė.