Palygino mokymo programas: tarptautiniai egzaminai leidžia išvengti „vienos dienos loterijos“/Programmes of Education have been compared: international exams help avoid the “one-day lottery” NEWS

Jau ne vienerius metus diskutuojama, ar Lietuvos valstybinių brandos egzaminų tvarka atitinka pasaulines ugdymo tendencijas ir ar ji vis dar yra tinkama šiuolaikiniams mokiniams. Ugdymo specialistai teigia, kad gerosios praktikos pavyzdžių toli ieškoti nereikia.

Šiemet Klaipėdoje išleista pirmoji Tarptautinio bakalaureato ugdymo programos abiturientų laida, kuri laikė egzaminus pagal visame pasaulyje pripažintos ugdymo programos gaires. Pasak ugdymo specialistų, šios programos egzaminai suteikia galimybę mokiniams parodyti ne tik teorines, bet ir praktines žinias.

Programa vertinama ir Lietuvos ir užsienio aukštojo mokslo įstaigų

Tarptautinio bakalaureato (IB) (angl. International Baccalaureate) diplomo programa – tai vidurinio ugdymo (III ir IV gimnazijos klasės) programa, kuri yra pripažįstama tarptautiniu mastu.

Šios programos diplomus itin palankiai vertina užsienio mokslo įstaigos – tai tiesiausias kelias į geriausius pasaulio universitetus. Taip pat šis diplomas pripažįstamas ir palankiai vertinamas  Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Tarptautinio bakalaureato mokyklas visame pasaulyje vienija bendra filosofija, kurios esmė – aukšta ugdymo kokybė ir mokymosi tarptautiškumas. Ši programa garsėja aukštais reikalavimais mokslo kokybei, kalbų mokymuisi, matematikos ir pasaulio pažinimui.

Jos ugdymo procese nuolat akcentuojamos tokios vertybės kaip smalsumas, atvirumas pasauliui, principingumas, sąžiningumas ir savikritiškumas.

Rezultatai pateisino lūkesčius

Tarptautinės mokyklos statusą šiemet įgijęs Klaipėdos licėjus šią vasarą išleido pirmąją abiturientų laidą, kuri laikė baigiamuosius egzaminus pagal IB ugdymo programos gaires.

Kaip teigia Klaipėdos licėjaus direktorė dr. Regina Kontautienė, nors nežinomybės dėl egzaminų turinio buvo nemažai, mokinių rezultatai ir egzamino formatas pateisino lūkesčius.

Visi 12 mokinių, kurie šiemet laikė egzaminus pagal IB programą, juos išlaikė. Net 20 kartų, vertinant skirtingas disciplinas, mūsų mokiniams pavyko surinkti maksimalų galimų balų skaičių. Kadangi tai buvo pirmieji mūsų Tarptautinės bakalaureato programos egzaminai, pasirengimas sukėlė nemažai jaudulio, tačiau egzaminų užduotys ir jų rezultatai tikrai pateisino mūsų lūkesčius. Džiaugiamės, kad Klaipėdos licėjaus IB programos egzaminų rezultatai šiemet buvo aukštesni nei bendras pasaulinis Tarptautinio bakalaureato tinklo mokyklų egzaminų vidurkis, – teigia licėjaus vadovė.

6 egzaminai užsienio kalba

Jei pagal nacionalinę ugdymo programą Lietuvoje besimokantys ir brandos atestatą norintys gauti mokiniai privalo laikyti bent du brandos egzaminus, tai abiturientai, kurie mokosi pagal Tarptautinio bakalaureato programą, privalo laikyti 6-ių skirtingų disciplinų egzaminus (gimtosios kalbos ir literatūros, užsienio kalbos, socialinių mokslų, gamtos ir taikomųjų mokslų, matematikos bei pasirenkamojo dalyko). Be to, visi egzaminai yra laikomi anglų kalba.

Tačiau skirtingai nei nacionalinės, IB ugdymo programos egzaminų vertinimą sudaro kelios dalys, kurios apima ir savarankiškus tiriamuosius darbus, kurie yra atliekami bei vertinami dar iki egzaminų sesijos pradžios.

Norėdami išlaikyti IB programos baigiamuosius egzaminus mokiniai privalo kiekvienoje iš disciplinų parengti vadinamą vidinio vertinimo darbą. Tai praktiniai arba tiriamieji darbai, kuriuos mokiniai atlieka savarankiškai mokslo metų laikotarpiu. Šiuos darbus vertina ugdymo įstaigos pedagogai, o jų rezultatus virtualiai moderuoja tarptautiniai ekspertai. Šių darbų vertinimo rezultatai, priklausomai nuo disciplinos, sudaro nuo 15 iki 30 proc. egzamino vertinimo, o juos pateikti ir įvertinti reikia dar iki pavasario vidurio. Be šių darbų mokiniai negali laikyti IB baigiamųjų egzaminų, – paaiškina Klaipėdos licėjaus Tarptautinio bakalaureato ugdymo programų koordinatorė Ramunė Petrauskienė.

Vienam egzaminui – ne viena diena

Pasak R. Petrauskienės, skirtingai nei nacionalinės ugdymo programos egzaminai, kurie yra laikomi tą pačią dieną ir jiems dažniausiai skiriamas neperskiriamas laiko tarpas, IB egzaminas yra išskirstytas atskiromis dalims, kurioms skirti skirtingi laiko limitai.

Pagrindiniai kiekvienos disciplinos IB egzaminai dažniausiai susideda iš trijų ar dviejų dalių. Kiekvienai daliai yra skirtas atskiras laiko limitas. Atskiros egzamino dalys gali netgi būti laikomos ne viena po kitos, o pavyzdžiui kelių valandų ar net parų skirtumu, – teigia ugdymo specialistė.

Maksimalus IB aukštesnės pakopos egzaminų vertinimas yra 7 balai ir, pagal mūsų šalyje galiojančią tvarką, šis balas yra konvertuojamas į nacionalinio brandos egzamino rezultato 100 procentų, kuomet IB programos mokiniai stoja į Lietuvos aukštojo mokslo įstaigas.

Baigiamųjų IB egzaminų balų sumą sudaro šešių egzaminų įvertinimai ir papildomi balai už išplėstinį rašinį ir pažinimo teorijos rašinį. Diplomui gauti būtina surinkti mažiausiai 24 balus, o didžiausia galima balų suma yra 45 balai.

Egzaminai, aprėpiantys platesnes mokinių žinias

Pasak Klaipėdos licėjaus matematikos mokytojos dr. Linos Dreižienės, sudėtinis IB egzaminų vertinimas leidžia susidaryti platesnį mokinio žinių paveikslą ir suteikia jam galimybę įgytas mokslo žinias efektyviau pritaikyti praktikoje.

Švietimo specialistai nemažai kalba apie tai, kad mūsų ugdymo programos turėtų labiau orientuotis į ugdymo gylį. Mokiniai turėtų daugiau įgyti ne teorijos, o mokslinių praktinių žinių. IB programa kaip tik ir leidžia labiau gilinti praktines mokslo pritaikymo žinias, kurios yra ir itin svarbios ir egzamino vertinimo bale, – sako ugdymo specialistė.

Tokioms mintims pritaria ir R. Petrauskienė, kuri teigia, kad IB egzamino formatas eliminuoja ir netikėtumo faktorių, kuris dažnai mokiniams pakiša koją nacionalinės programos brandos egzaminuose.

Egzaminų laiko išskaidymas ir praktinių bei tiriamųjų darbų įtraukimas į vertinimo balų sistemą leidžia išvengti netikėtumo faktoriaus. Mokinys išvengia vienos dienos loterijos, kur viskas pastatyta ant tos vienos dienos aplinkybių ir tuometinės mokinio būsenos. IB programos egzamino formatas palengvina mokiniui psichologinę naštą, nes jo egzaminų balas priklauso ir nuo anksčiau įdėto jo darbo bei leidžia parodyti daugiau savo stipriųjų pusių, – teigė Klaipėdos licėjaus Tarptautinio bakalaureato ugdymo programų koordinatorė. 

Padeda pasiruošti studijoms aukštojo mokslo įstaigose

Tarptautinio bakalaureato programos privalumus pastebi ir pirmosios Klaipėdos licėjaus pirmosios IB laidos mokiniai.

Net 5-iuose iš 6-ių egzaminų maksimalų balų skaičių surinkęs licėjaus abiturientas Augustas Jasiūnas teigia, kad IB programa mokiniams suteikia geresnes sąlygas pasirengti studijoms aukštojoje mokykloje.

Pagal IB programą pradėjau mokytis vienuoliktoje klasėje ir iškart pastebėjau, kad joje labai daug dėmesio skiriama savarankiškam mokinių mokymuisi. Tai programa, kuri moko mokytis patiems. Be to, jos metu daug dėmesio ir laiko skiriama įvairiomis praktinėms užduotims ir tyrimams. Tai labai primena ugdymo metodiką aukštosiose mokyklose, todėl šiandien jau pusiau juokaudamas galiu teigti, kad aukštosios mokyklos mokymo programa mane kažin ar kažkuo labai nustebins, – teigė A. Jasiūnas.

Pasak vaikino, kuris specialiai dėl galimybės mokytis pagal IB programą iš Šiaulių atvyko gyventi į Klaipėdą, šiemetinis Tarptautinio bakalaureato egzaminų turinys jį maloniai nustebino, mat jų metu reikėjo pademonstruoti itin platų žinių spektrą.

IB programos egzaminai tikrai buvo labai subalansuoti ir apėmė labai platų ugdymo programos spektrą. Kiek teko su kitais diskutuoti apie nacionalinių brandos egzaminų užduotis ir koncepciją, tai šių egzaminų užduotys dažnai būna sukoncentruotos į tam tikras temas. Ir jei ta tema būna tavo žinių Achilo kulnas, egzaminas tau tam tikra loterija ir nebūtinai atspindi tavo bendrą žinių lygį. IB egzaminų formatas leidžia tokių dalykų išvengti, – kalba abiturientas.

Klaipėdos licėjuje Tarptautinio bakalaureato programa pradėta vykdyti nuo 2019 metų. Nuo praėjusių mokslo metų pagal IB programą galimybes mokytis licėjuje jau turi ne tik vyresnių klasių moksleiviai, bet ir mokiniai nuo 6-os klasės.

Programmes of Education have been compared: international exams help avoid the “one-day lottery” NEWS

It has been discussed many years prior whether Lithuanian senior exams reflect the global education tendencies and if it is still appropriate for modern students. Education specialists say that we must not look far for examples of good practices.

The first graduate International Baccalaureate DP class, who took exams in line with the global educational standards graduated this year. According to education specialists, exams provided in this programme give a student a chance to demonstrate not only their theoretical, but also their practical knowledge.

The programme is valued amongst Lithuanian and foreign institutions of higher education

The IB Dimploma Programme is a programme for IIIrd and IVth year secondary-school students, which is acknowledged on an International level.

Foreign institutions of education hold diplomas from this Programme in high regard – it is the most straightforward way into the world’s best Universities. This diploma is also highly regarded amongst Lithuanian institutions of higher education.

IB schools from all around the world are united in a singular philosophy, which assignes success to higher quality of education and the Internationality of learning. This programme is well-known for it’s high standards for the quality of teaching, the study of languages, mathematics and world-related knowledge.

The most valued qualities in this programme are curiosity, openness to the world, holding on to principals, honesty and being critical of one’s self.

Results justified the expectations

Klaipėdos Lyceum, which, this year, received the status of an International school had it’s first IB DP class graduate this year. This class took exams that follow the IB educational programme’s format.

According to the principal of Klaipėda Lyceum, Dr. Regina Kontautienė, even though the unknown about the contents of the exam gave plenty of reasons to worry, however – students’ results justified the high expectations that the school had for their graduates.

“All twelve students, who graduated from the IB programme this year, passed their exams. Even when evaluating different disciplines

„Visi 12 mokinių, kurie šiemet laikė 20 times over, our students succeeded in receiving the highest marks. Because this was our first year in having to prepare for IB programme exams, our preparations made us anxious at times, however – the exam tasks and their results did, indeed, justify our expectation. We are proud that Klaipėda Lyceum IB programme’s exam results this year were higher than the total average of other world-wide IB schools’.”

6 Exams in a Foreign Language

Where Lithuanian students taking their senior exam have to take at least two senior exams, the graduates who study in the IB programme have to take 6 exams in different disciplines (and exam on their native tongue and literature, a foreign language exam, a social sciences exam, a nature and applied sciences exam, mathematics as well as a chosen subject exam). In addition, all of these exams are taken in english.

Differently to the national programme IB education programme’s exams are graded on several different criteria which include independent research projects, which are conducted and graded before the beginning of exam season.

“Passing the IB programme’s exams involves the students having to prepare an internal evaluation project. These include practical and research project the students prepare on their own during the school year. These projects are graded by the teachers in a given institution of education, and their results are virtually moderated by International experts. The evaluation of these projects, depending on the discipline,  make up 15-30% of the exam grade, and they have to be presented and evaluated before the middle of spring. Without these projects students cannot partake in IB programme exams” – explains Klaipėda Lyceum International Baccaleureate Education programme coordinator Ramunė Petrauskienė.

One exam is given more than one day to complete

According to R. Petrauskienė, different from the National education programme exams, which are taken the same day and are usually given a specific amount of undividable time to complete, IB exams are separated into different parts, which are given different amounts of time to complete.

“The main exams for each IB discipline are usually  made up of two or three parts. Each part is given a separate amount of time. Each part of the exam does not have to follow the other in succession – there can be breaks between parts of several hours or even days.” – says the

The maximum grade one can receive in the IB programme’s exams is a 7 and, because of the system in place in Lithuania, this grade is then converted into a result equivalent to a result from the National senior exam – a 100%. This is the percent that is visible when an IB student applies for a spot in a Lithuanian institution of higher education.

The final IB exam grades are made up from the grades of six exams and additional grades received for writing an extended essay and an essay on a research theory. One must receive between 24 and 45 points to be eligible to receive a diploma.

Exams that extend beyond ordinary subject knowledgeability

According to Klaipėdos Lyceum mathematics teacher Dr. Lina Dreižienė, the cumulative IB exam grade allows to create a broader picture of knowledge and provides opportunities to apply the gained knowledge in a more effective practice.

“Specialists on matters of education talk a fair amount about how our education programmes should be more education-depth-oriented. Students should be able to not only gain theory, but also practical knowledge. IB programme allows students to deepen their practical knowledge which are especially important and are reflected in the final exam grade.” – says the education specialist.

R. Petrauskienė also finds these thoughts true – she claims IB exam’s structure eliminates the factor of surprise, which usually hinders student performance in exams in accordance with the national programme of education.

“The splitting of exam time into different sections and the inclusion of the individual practical and research projects into the grading process helps avoid the surprise factor. The student avoids the one-day lottery, where everything is dependent on that day’s circumstances or the student’s mood. IB programme exam’s structure helps alleviate the psychological burden of the student, because his exam grade depends on his previously-exhibited effort, and it allows the students to demonstrate more of the individual strengths of the students.” – says Klaipėda Lyceum International Baccalaureate education programme coordinator.

Helps prepare for studies in institutions of higher education

The graduates of the first graduating class of the IB Programme is also capable of noticing the benefits of the International Baccalaureate programme.

Even graduate Augustas Jasiūnas who scored top marks in 5 out of 6 exams stated that the IB programme gives students better conditions for preparing for studies in higher education.

“I started studying in the IB programme in the eleventh grade and I instantly noticed that this programme focuses heavily on the individual learning of students. It’s a programme which teaches how one might learn on their own. This programme also focuses on different practical exercises and research. It reminds me of the teaching methods in places of higher education, which I feel allows me to, even now, jokingly state that these institutions of higher education won’t be able to surprise me with anything” – says A. Jasiūnas.

According to the young man, who sought out the opportunity to study in the IB Programme and moved to live on his own from Šiauliai, this year’s IB programme exam’s content was a pleasant surprise as it challenged the students to demonstrate a wide spectrum of knowledgeability.

“The IB exams were definitely well-balanced and involved a wide spectrum of knowledge areas. As far as I can tell from discussions with other students who took the national senior exam – the national exam usually focuses on very specific themes. In cases where that theme is your Achilles’ heel, the exam becomes a lottery and does not necessarily reflect the general level of your knowledge. IB exams and their structure allows one to avoid such situations” – states the graduate.

The International Baccalaureate Programme has been in place in Klaipėdos Licėjus since 2019. Last school year it became possible for not only the upperclassmen to study in the IB programme but students in 6th grades and up are now eligible to take part in the programme.