Pagerbtas Vasario 16-osios Akto signataro J. Staugaičio atmininimas/Paid respects during the commemoration of J. Staugaitis, the February 16th Act of Independence signatory

Klaipėdos licėjaus mokinys Justas Juodaitis Lietuvos valstybės atkūrimo dieną paminėjo LR Prezidentūroje. Justas – Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataro Justino Staugaičio giminaitis. Šventės metu Prezindentas perdavė gėlių puokštę, kurią Justui buvo patikėta nuvežti į Telšių katedrą, kur kriptoje ilsisi signataras Justinas Staugaitis.

Klaipėda Lyceum student Justas Juodaitis commemorated the Day of Restitution of Independence of Lithuania in the LR Presidential palace. Justas is a relative of J. Staugaitis, the February 16th Act of Independence signatory. During the celebration the President gave the students a bouquet of flowers, which Justas was then entrusted to deliver to the Telšiai cathedral where Justinas Staugaitis rests in his crypt.