Klaipėdos licėjaus mokytojų komandos vizitas International school of Tallinn, Estijoje/Teachers of Klaipėda Lyceum visited the International school of Tallinn in Estonia

Vasario 16 dieną Klaipėdos licėjaus direktorė dr. Regina Kontautienė ir grupė PYP ir MYP programose dirbančių mokytojų lankėsi International school of Tallinn, Estijoje. Tikimės, kad pasidalinta geroji patirtis padės tobulinti ugdymo procesą, nes geriausi rezultatai pasiekiami bendradarbiaujant.

Klaipėda Lyceum principal Dr. Regina Kontautienė and a group of teachers, teaching in the PYP and MYP programmes visited the International school of Tallinn in Estonia on the 16th of February.

We hope that the shared experience will help improve the education process as the best results are achieved through cooperation.