Mokinių darbų paroda puošia mokyklos erdves/Student art display decorates the school’s spaces

Nuo gegužės 23 d. iki birželio 6 d. vyksta 8 ir I kl. Klaipėdos licėjaus mokinių grafikos „Gyvasis pasaulis” ir piešinių „Optinė iliuzija” parodos modulių languose.

8 kl. mokinių grafikos darbuose „Gyvasis pasaulis” dominuoja gamtos ir jos supančios aplinkos pojūtis, gamtos ir mokinio tarpusavio santykis, atskleidžiamas mokinio kūrybiškumas, svarbiausios grafikos meninio vaizdavimo kūrimo priemonės. I kl. mokiniai, remiantis Opdaile XX a. 7-to dešimtmečio meno kryptimi, pagrįsta regėjimo ir fiziologijos psichologija, kuria gilumos, judėjimo, pulsavimo, mirgėjimo iliuzijos kūrinius.

Parodos organizatorė – T. Šlimaitė-Bubelienė.

‘The Living world’ art, created by 8th graders, is full of themes of nature and the feeling of the surrounding spaces around them. There is a strong sense of the relationship between student and nature, the artistry and artfulness of the students is explored through the use of graphic art expression. Students of 1st secondary school grades explore and create works of depth, movement, pulsing and flickering illusions, while following the tradition of Opart, a 20th century art movement of the 70’s.

The organizer of the art show – T. Šlimaitė-Bubelienė.