Mokiniai mokosi sprendimus priimti kartu/Students learn to make decision together

Spalio 10 d. 8 klasių mokiniai dalyvavo edukacijoje, kurios metu mokėsi sprendimo kūrimo komandoje būdų: greitai susiorientuoti nežinomoje ar nepatogioje situacijoje ir gebėti spręsti tokioje aplinkoje kylančias problemas. Tai darė simuliacinių žaidimų pagalba.

Ačiū eksperimentinei kūrybinio mąstymo laboratorijai už smagias akimirkas ir patyrimą!

On October 10th, students from all 8th-grade classes participated in an educational lesson where they learned to make decisions in a team and did so through methods including quickly collecting themselves in an unfamiliar or uncomfortable situation, as well as through solving problems that might arise in these sorts of situations. Students learned with the help of simulation games.

Thank you to the experimental creative thinking lab for the enjoyable moments and experience!