sfdgsdf

Mokomės netradicinėse erdvėse/Learning in different spaces

Kaip atrodo Giltinė ir kas jai bandė nukirpti liežuvį? Kur gyvena Baubas? Kokios spalvos yra gaidžio kiaušinis? Kodėl Perkūnas trenkia į juodus katinus? Šių ir dar daug kitų istorijų I. Simonaitytės bibliotekoje vykstančioje parodoje ,,Būtybių tyrinėtojos kabinetas” klausėsi 6MYP B klasė. Ši netradicinė lietuvių kalbos pamoka – įvadas į skyrių ,,Sakmės ir mitai apie pasaulio kilmę”.

What does the Reaper look like and who tried to remove his tongue? Where does the Buggyman live? What colour is a rooster’s egg? Why does Thunder strike black cats? These and many other stories were presented to the 6MYPB class in Ieva Simonaitytė library during the art show “Creature expert’s office”. This out-of-the-ordinary Lithuanian class was an introduction into a Unit “Folklore and myth about the world’s origin”.