Licėjistai lankėsi Knygų mugėje/Lyceum students attended the Book fair

Prieš metus, vasario 24 d., licėjistai lankėsi Knygų mugėje. Tądien mugėje labiau visiems rūpėjo ne knygos, o žinios iš Ukrainos…Po metų grįžome į Vilniaus knygų mugę suprasdami, kad šiandienos pasaulyje mes privalome skaityti knygas. Skaityti tam, kad suprastumėme, nepamirštumėme, palaikytumėme…

A year ago, on February 24th, Klaipėda Lyceum students visited the Book fair, but that day everyone was preoccupied with news from Ukraine… A year later we returned to the Book fair with an understanding that, in today’s world, we must read books. We must read in order to better understand, to never forget, and to support…