Iššūkis įveiktas!/The challenge has been overcome!

5 du B klasės mokiniai dalyvavo „17 darnaus vystymosi tikslų – 185 dienų iššūkyje”. Gilindamiesi į UNESCO darnaus vystomosi tikslus, ugdė globalų pilietiškumą, pasaulinių iššūkių suvokimą, stiprino aplinkosauginio sąmoningumo gebėjimus. Pamokose mokėsi naujų anglų k. terminų, o mokslo metų pabaigoje rengė pranešimus, kuriuos pristatė angliškai.

You will be a brilliant Explorer for the Global Goals! Good luck with all your future adventures!

Students from 5 du B competed in „17 goals of harmonious development in a 185-day trial”. Students went in-depth into UNESCOs harmonious development goals, nurtured their global citizenship as well as the understanding of global challenges, and strengthened their environmental consciousness skills. During class, the students learned new English terms, and at the end of the school year they prepared presentations which were delivered in English.

You will be a brilliant Explorer for the Global Goals!

Good luck with all your future adventures!