Dr. Juozo Petro Kazicko moksleivių programavimo konkurso (Žemaitijos regiono) laimėtojai/Winners of Dr. Juozas Petras Kazickas programming competition for students (Žemaitija region)