69-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada, Klaipėdos miesto etapas/The 69th Lithuania’s student Physics competition, Klaipėda city level