Direktorės dr. R. Kontautienės sveikinimas abiturientams/Principal Dr. R. Kontautienė congratulates the graduating class